| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Adam Beran (14360)

Kontakty
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
Po domluvě emailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BERAN, A. – HANEL, M. – **NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. – **VYSKOČ, P. – KOŽÍN, R. Climate change impacts on water balance in Western Bohemia and options for adaptation. Water Science and Technology: Water Supply, 2019, roč. 19, č. 1, s. 323-335. ISSN: 1606-9749.

VIZINA, A. – VLNAS, R. – HANEL, M. – **KAŠPÁREK, L. – MELIŠOVÁ, E. – BERAN, A. – KOŽÍN, R. – STRNAD, F. Hydrologická bilance a disponibilní vodní zdroje v České republice v době hydrologického sucha. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 4, s. 6-11. ISSN: 0322-8916.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – HANEL, M. – VIZINA, A. – BERAN, A. – MELIŠOVÁ, E. – KOŽÍN, R. Regionalizace nedostatkových objemů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 0-0. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HANEL, M. – NESLÁDKOVÁ, M. Změny hydrologické bilance způsobené vlivem klimatických změn na území Karlovarského kraje. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1-6. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HANEL, M. – NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. Increasing water resources availability under climate change. Procedia Engineering, 2016, roč. 2016, č. 162, s. 448-454. ISSN: 1877-7058.

BERAN, A. – HANEL, M. Definování zranitelných oblastí z hlediska nedostatku vody na území České republiky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 4-5, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HANEL, M. – PELÁKOVÁ, M. Výpočet velikosti dotace podzemních vod za pomoci hydrologického modelování na vybraných hydrogeologických rajonech ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2014, roč. 56, č. 5, s. 4-7. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – VIZINA, A. Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 55, č. 4, s. 4-8. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – BERAN, A. – VIZINA, A. Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. In Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management Proceedings of H09, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly 22.07.2013, Gothenburg, Sweden. ENGLAND: IAHS Press, 2013. s. 187-192.

BERAN, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Určování základního odtoku na povodí za pomoci výtokových křivek – vliv parametru ‚TRESHOLD‘ na tvar výtokové křivky povodí. 2012, HYDROMODE 2012, Kostelec nad Černými Lesy.

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – BERAN, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Validace generátoru srážek a teplot pro simulaci hydrologické bilance na povodí Chrudimky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 14-17. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. Rekonstrukce kulminačního průtoku historické povodně z 23. května 1908 na vodním toku Doubrava. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 12-14. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HORÁČEK, S. – HANEL, M. Zjednodušení metody výpočtu potenciální evapotranspirace v nové verzi modelu BILAN. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 17-20. ISSN: 0322-8916.

MRKVIČKOVÁ, M. – VLNAS, R. – BERAN, A. Testování indikátorů sucha a nedostatku vody navrhovaných evropskou komisí na pilotním povodí ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 1-5. ISSN: 0322-8916.

 
page foot