| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. (12718)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2382
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny dle dohody.

Konzultační hodiny domlouvejte přes email boukalova@pef.czu.cz.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZAGATA, L. – **RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – HRABÁK, J. – BOUKALOVÁ, K. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. Reflexe technologických hnacích sil Venkova 3.0 u aktérů rozvoje českých venkovských obcí. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 0-999. ISSN: 1805-3246.

ZAGATA, L. – RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – HRABÁK, J. – BOUKALOVÁ, K. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. Metodika pro využití konceptu Venkov 3.0 v přípravě a realizaci rozvojové strategie venkovských oblastí, Methodology for application of the concept Rural 3.0 in preparation and implementation of rural development strategies, , 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika Venkov 3.0, Osvědčení 06/2021 o uznání Certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací, Certifikovaná metodika MMR ČR, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MMR ČR, 11.06.2021,

ZAGATA, L. – HRABÁK, J. – BOUKALOVÁ, K. – **RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. – **RYBOVÁ, K. – **NOVOTNÝ, G. Faktory rozvoje českého venkova pro 21. století. Praha: , 2019, 64s. ISBN: ,

ZAGATA, L. – BOUKALOVÁ, K. – HRABÁK, J. – **RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. – **RYBOVÁ, K. Analýza spolupráce mezi znalostními centry a praxí. Praha: , 2019, 34s. ISBN: ,

BOUKALOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, A. – LOŠŤÁK, M. Tracing shift in Czech rural development paradigm (Reflections of Local Action Groups in the media). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 4, s. 149-159. ISSN: 0139-570X.

PECHROVÁ, M. – BOUKALOVÁ, K. Differences among czech local action groups in using selected principles of LEADER . Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 4, s. 41-48. ISSN: 1211-3174.

BOUKALOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, A. Místní akční skupiny a multifondové financování. In Hradecké ekonomické dny 2014 díl I. - Ekonomický rozvoj a management regionů 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 93-103.

KOLÁŘOVÁ, A. – BOUKALOVÁ, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ČERMÁK, J. Situace místních akčních skupin ve vybraných zemích EU v programovacím období 2014 - 2020. In THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2014. s. 145-150.

PECHROVÁ, M. – BOUKALOVÁ, K. Best practice in rural development: Case study on municipalities awarded in competition the Village of the Year. In Agrarian Perspectives XXII.: Development trends in agribusiness 17.09.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 290-302.

KOLÁŘOVÁ, A. – BOUKALOVÁ, K. Distribuce dotačních prostředků OP Životní prostředí mezi kraje ČR. In Region in the Development of Society 2013 10.01.2013, Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 147-156.

ZAGATA, L. – BOUKALOVÁ, K. New transitional pathways in direct marketing of food: Case study on farmers' markets in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives: Innovation and competitiveness of the EU agrarian sector 18.09.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2012. s. 359-372.

 
page foot