| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Pračke (12693)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The role of biochar and soil properties in determining the available content of Al, Cu, Zn, Mn, and Cd in soil. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 885, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

PULKRÁBEK, J. – PACEK, L. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PRAČKE, K. – TLUSTOŠ, P. Regional food and feed self-sufficiency related to climate change and animal density – a case study from the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 244-252. ISSN: 1214-1178.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mutual relationships of biochar and soil pH, CEC, and exchangeable base cations in a model laboratory experiment. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2405-2416. ISSN: 1439-0108.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. High temperature-produced biochar can be efficient in nitrate loss prevention and carbon sequestration. Geoderma, 2019, roč. 338, č. Mar, s. 48-55. ISSN: 0016-7061.

TLUSTOŠ, P. – PRAČKE, K. – KAPLAN, L. – MERCL, F. – NAJMANOVÁ, J. Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum, Torrified straw and hay as modified organic matter and soil additive, available nutrients; organic matter; torrification, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení MZE-47889/2019-Mze-18144, Při aplikaci 1 t torefikované slámy resp. sena vstupuje do půdy 11 resp 20 kg N 7 až 12 kg P, 10 až 20 kg K v úhrnné ceně 1500 až 2300,- Kč a významné množství dalších živin včetně mikroživin, která jsou nezbytná k optimálnímu růstu rostlin a nejsou obsažena v běžných minerálních hnojivech. Obtížně ekonomicky vyhodnotitelná je stabilizace C, omezující dnes tolik diskutované emise skleníkových plynů a stabilizace dalších živin redukující jejich možné ztráty rychlým uvolněním. Je však nutné zmínit též náklady na vlastní torefakci, transport a aplikaci uvedených materiálů, které mohou do značné míry eliminovány využitím tepelné frakce jako zdroje energie a zejména zpracování kapalné frakce, která poskytuje celou řadu chemických sloučenin vyráběných synteticky nebo zpracováním ropy. Protože v současnosti není v ČR žádná torefikační jednotka v plném ani částečném provozu nedá se tato část ekonomicky vyhodnotit., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.09.2019,

TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – HAILEGNAW NIGUSS, S. – SZÁKOVÁ, J. Je biochar půdním aditivem nebo hnojivem?. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 49-56.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Effects of summer and winter harvesting on element phytoextraction efficiency of Salix and Populus clones planted on contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2018, roč. 20, č. 5, s. 499-506. ISSN: 1522-6514.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of tree harvest intervals on the removal of heavy metals from a contaminated soil in a field experiment. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 132-137. ISSN: 1214-1178.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – MAREČKOVÁ, M. – **DIETEL, K. – **KOPECKÝ, J. – PRAČKE, K. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of wood ash and Paenibacillus mucilaginosus to soil: the effect on maize nutritional status, root exudation and composition of soil solution. Plant and Soil, 2018, roč. 428, č. 1-2, s. 105-122. ISSN: 0032-079X.

PRAČKE, K. – KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Trace element leaching from contaminated willow and poplar biomass – A laboratory study of potential risks. BIOMASS & BIOENERGY, 2018, roč. 112, č. May, s. 11-18. ISSN: 0961-9534.

**ZEMANOVÁ, V. – PRAČKE, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Effect of biochar application on the content of nutrients (Ca, Fe, K, Mg, Na, P) and amino acids in subsequently growing spinach and mustard. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **PANOVA, M. – PRAČKE, K. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. The improvement of multi-contaminated sandy loam soil chemical and biological properties by the biochar, wood ash, and humic substances amendments. Environmental Pollution, 2017, roč. 229, č. Oct, s. 516-524. ISSN: 0269-7491.

PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – **LHOTKA, M. – **KRULÍKOVSKÁ, T. – **PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. Biochar physicochemical parameters as a result of feedstock material and pyrolysis temperature: predictable for the fate of biochar in soil?. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2017, roč. 39, č. 6, s. 1381-1395. ISSN: 0269-4042.

TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – KOUBOVÁ, K. The long-term variation of Cd and Zn hyperaccumulation by Noccaea spp and Arabidopsis halleri plants in both pot and field conditions. International Journal of Phytoremediation, 2016, roč. 18, č. 2, s. 110-115. ISSN: 1522-6514.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – BŘENDOVÁ, K. The effect of NPK fertilizer with different nitrogen solubility on growth, nutrient uptake and use by chrysanthemum. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2016, roč. 39, č. 7, s. 993-1000. ISSN: 0190-4167.

BŘENDOVÁ, K. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Utilization of biochar and activated carbon to reduce Cd, Pb and Zn phytoavailability and phytotoxicity for plants. Journal of Environmental Management, 2016, roč. 181, č. 10, s. 637-645. ISSN: 0301-4797.

BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Remediation of extremely contaminated soil with Cd, Pb and Zn using biochar – 3 years experiment. 2016, 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment 12.9.2016, Ghent, Belgium. s. 543-544.

KOUBOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Lead accumulation ability of selected plants of Noccaea spp.. Soil & Sediment Contamination, 2016, roč. 25, č. 8, s. 882-890. ISSN: 1532-0383.

TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – OCHECOVÁ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J.The modification of soil properties and plant uptake by the application of bioeffectors and amendments. 2016, Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources, roč. 62, č. 5, s. 26-29. ISSN: 0861-9638.

BŘENDOVÁ, K. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J.Potenciál biocharu nasyceného fugátem ve výživě rostlin. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P.Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 105-108. ISBN: 978-80-213-2691-0.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – BŘENDOVÁ, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J.Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 53-60. ISBN: 978-80-213-2691-0.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K.Evaluation of biochar effect on soil pH, inorganic nitrogen and soluble carbon. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 93-96. ISBN: 978-80-213-2691-0.

PRAČKE, K. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Potenciál biocharu nasyceného fugátem ve výživě rostlin. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 85-88.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – PRAČKE, K. Evaluation of biochar effect on soil pH, inorganic nitrogen and soluble carbon. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 93-96.

MERCL, F. – PRAČKE, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – **JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 105-108.

TLUSTOŠ, P. – KROULÍKOVÁ, S. – PRAČKE, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 53-60.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Biochar immobilizes cadmium and zinc and improves phytoextraction potential of willow plants on extremely contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 7, s. 303-308. ISSN: 1214-1178.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can biochar from contaminated biomass be applied into soil for remediation purposes?. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 6, s. 1-12. ISSN: 0049-6979.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání schopností komerčního biocharu a biocharu připraveného z odpadní dřevní štěpky zvýšit sorpční schopnosti kontaminované a nekontaminované fluvizemě. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 87-90. ISBN: 978-80-213-2594-4.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĽOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 111-116. ISBN: 978-80-213-2594-4.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÁTOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – KAPLAN, L. Vyhodnocení intenzity kontaminace biomasy rychle rostoucích dřevin. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Porovnání schopností komerčního biocharu a biocharu připraveného z odpadní dřevní štěpky zvýšit sorpční schopnosti kontaminované a nekontaminované fluvizemě. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 87-90.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĹOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 111-116.

TLUSTOŠ, P. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. Produkce biomasy na středně kontaminované půdě, Production of biomass on moderate contaminated soil, production of biomass; short rotation coppice; willow; popular, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Ověřená technologie, OT I/2014, Statek Netěchovice Štěpán Netík, Týn nad Vltavou, IČ:65988345, DIČ: CZ7810101574, Technologie zahrnuje kroky, které vedou k výběru pozemků i klonů rychle rostoucích dřevin vhodný k produkci biomasy na kontaminovaných půdách. Dále zahrnuje přípravu půdy, kterou je nutno udělat na vybraném stanovišti před samotnou výsadbou klonů (RRD) a následně samotnou výsadbu, péči o porost i sklizeň plantáže vedoucí k co nejvyšším výnosům biomasy jako obnovitelného zdroje energie, které lze, vzhledem ke kontaminaci půdy na dané lokalitě očekávat a zároveň i k co nejvyššímu fytoextrakčnímu potenciálu, čímž dochází k dekontaminaci těchto lokalit a navrací jim ekonomickou hodnotu., Ekonomické přínosy pro pěstitele biomasy a vlastníky kontaminovaných pozemků lze určit z následujících údajů. Odhadované náklady na založení plantáže se pohybují ve výši 80 000,- Kč/ha. Náklady na údržbu v druhém roce se pohybují ve výši 13 500,-Kč/ha. Sklizeň se uvažuje jednou za 3 roky, což při životnosti plantáže 21 let předpokládá 7 sklizní. Výše sklizně se předpokládá 24 tun sušiny (48 t při 50% vlhkosti). Výkupní cena mokré štěpky se pohybuje okolo 1 200 Kč/t, což odpovídá 57 600 Kč za sklizeň. Náklady na sklizeň se pohybují okolo 4 500,- Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 26846. 24.04.2014.

HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Laboratorní automaticky řízená pec k výrobě biocharu, Laboratory automatically operating furnace for biochar production, biochar; biomass; pyrolysis, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Funkční vzorek, FV I/2014, Biotechnologie o.p.s., Jihlavská 829/72, 14000 Praha 4, Michle, Vstupní biomasa o přesné hmotnosti je umístěna na vsádkový plech. Takto připravená vstupní biomasa se vloží do reaktoru, spočívajícím v upravené muflové peci. Přesně definované podmínky pyrolýzy (finální teplota a stálý tok inertního plynu, dusíku) je zabezpečen kontrolní jednotkou. Vytápění reaktoru je zabezpečeno elektrickým spirálovým topením. Reaktor je opatřen vyzdívkou. Přívod inertního plynu (dusíku) je veden přední částí reaktoru, vyvrtaným otvorem v dvířkách. Dusík je vháněn do reaktoru laboratorní hadičkou. Spaliny jsou odváděny rourou umístěnou v horní části reaktoru., Ekonomické přínosy nelze bez dokončení výzkumu zcela jednoznačně vyčíslit. Přínosy výroby a využití biocharu jsou však potvrzeny řadou vědeckých publikací a nyní je na uživateli, aby se je za pomocí dalšího ověřování pokusil realizovat., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, null - Nepřiřazeno, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biochar immobilizes risk elements and improves willows biomass production on heavily contaminated soil. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 290-290. ISBN: 978-960-6865-81-7.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BOHUNĚK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 51-57. ISBN: 978-80-213-2511-1.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Bezpečné nakládání s kontaminovanou biomasou, Safe disposal of contaminated biomass, risk elements; harvest; transport; storage of biomass, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, B - Ověřená technologie, KAVR OT II/2014, EC Kutná Hora s.r.o., Karlov 197, 284 01 Kutná Hora, zastoupené: Ing. Tomáš Hardt, jednatel, IČO: 28497422, DIČ: CZ28497422, Technologie zahrnuje provedení jednofázové a dvoufázové sklizně kontaminované biomasy způsobem, který minimalizuje uvolnění kontaminantů do prostředí. Dále řeší možnosti bezpečné dopravy kontaminované biomasy a zabývá se jednotlivými procesy úprav biomasy před jejím konečným zpracováním, jako je řezání, štěpkování a sušení biomasy. V neposlední řadě technologie řeší skladování biomasy, tak aby byl zajištěn její dobrý stav před tím, než bude použita ke konečnému využití. Kontaminovaná biomasa, obzvláště pokud je skladována v podobě vysušené štěpky by měla být skladována v kryté hale s perforovanou podlahou s provzdušněním, na které je možno štěpku sušit., Oproti klasické technologii pěstování RRD je tato technologie dražší zejména ve dvou aspektech: Biomasa dosahuje nižších výnosů a fixní náklady rozpočítané na jednotku vyprodukované biomasy jsou tak vyšší a to zhruba o 10 až 30 %. Dále pro minimalizaci rekontaminace je nutné speciální zacházení, sklizeň a skladování. To vyžaduje investici do haly. Pěstování však probíhá na půdách jinak nevyužitelných. Proto lze také uvažovat s nižší i nulovou cenou za nájem půdy. Investiční náklady do lehké skladovací haly jsou cca 1 200 Kč/m2, výška uskladněné štěpky může být zhruba 3 m. Při měrné hmotnosti štěpky 0,25 t/m3 tak lze na jednom m2 uskladnit 0,75 t štěpky. Životnost haly a tedy odpisový koeficient je 15 let, což při použití diskontní sazby 3 % p. a. tvoří celkové roční náklady na odpisy zhruba 350 Kč/m2, neboli 467 Kč/t štěpky. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu zhruba o 50 – 60 % vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy, Storing, transporting and pre-treating of contaminated biomass, contaminated biomass; risk element release, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM III/2014, číslo osvědčení: 922/2015-MZE-17221, Ceny za produkci pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin jsou 140 – 160 Kč/GJ. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu štěpky o 82 Kč/GJ (50 – 60 %) vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě bez nutnosti zvláštního skladování., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 13.01.2015,

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost biocharu připraveného z kontaminované biomasy sorbovat kadmium. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2416-9.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of biochar prepared from contaminated biomass. 2013, Biochars, Composts, and Digestates 17.10.2013, Bari, Italy. s. 1-1.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biochar properties from different materials of plant origin. 2012, European Chemical Bulletin, 2012, roč. 1, č. 12, s. 535-539. ISSN: 2063-5346.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příprava biocharu z různých druhů biomasy. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 91-95. ISBN: 978-80-213-2331-5.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití rostlin s vysokou schopností akumulace kovů k čištění půd. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 74-79. ISBN: 978-80-213-2224-0.

 
page foot