| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Vlčková (12722)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3060
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – KETTA, M. – **VOLEK, Z. – **SKŘIVANOVÁ, V. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1011-2367.

**SKŘIVAN, M. – MAROUNEK, M. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – **ČERMÁK, L. – VLČKOVÁ, J. – SKŘIVANOVÁ, E. Effect of dietary fat type on intestinal digestibility of fatty acids, fatty acid profiles of breast meat and abdominal fat, and mRNA expression of lipid-related genes in broiler chickens . PLoS One, 2018, roč. 13, č. 4, s. 1-11. ISSN: 1932-6203.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – NĚMEČEK, T. – UHLÍŘOVÁ, L. – **SKŘIVANOVÁ, V. Age-related changes in the carcass yield and meat quality of male and female nutrias (Myocastor coypus) under intensive production system. Meat Science, 2017, roč. 133, č. 2017, s. 51-55. ISSN: 0309-1740.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – **VOLEK, Z. – VLČKOVÁ, J. Changes of haematological and biochemical indices with age in rabbits with ad libitum and limited feed intake. Acta Veterinaria Brno, 2017, roč. 86, č. 1, s. 29-35. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. Differences in oviposition and egg quality of various genotypes of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 9, s. 377-383. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. – SVOBODOVÁ, J. – EBEID, T. – UHLÍŘOVÁ, L. The effect of 1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients and digestive systém development in the growing rabbit. Animal, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1751-7311.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VLČKOVÁ, J. The effect of one-week intensive feed restriction and age on the carcass composition and meat quality of growing rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 151-158. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – UHLÍŘOVÁ, L. – VLČKOVÁ, J. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 5, s. 217-222. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHARVÁTOVÁ, V. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Interactions of genotype, housing and dietary calcium in layer performance, eggshell quality and tibia characteristics. South African Journal of Animal Science, 2016, roč. 46, č. 3, s. 286-293. ISSN: 0375-1589.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Factors affecting microbial contamination of market eggs: A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 45, č. 4, s. 226-237. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Carcass composition and meat quality of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 11, s. 479-486. ISSN: 1212-1819.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on eggshell quality. 2015, 20th European Symposium on Poultry Nutrition, 24–27 August 2015, Prague, Czech Republic, CD, s. 1-3.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna 2015, Brno, s. 29-33. ISBN: 978-80-263-0901-7.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – POPELÁŘOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Effect of light colour on egg production and egg contamination. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 12, s. 550-556. ISSN: 1212-1819.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování. 2015, XIV. konference České národní větve Světové drůbežářské organizace (WPSA), 15.-16.října, Brno, s. 7-9.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in carcass composition of males and females of two turkeys hybrids. 2014, Acta fytotechn. zootechn., roč. 17, č. 3, s. 72–74. ISSN: 1336-9245.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KAPLAN, J. – MARTINEC, M. – MÁTLOVÁ, V. – PAVEL, I. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Genetické zdroje králíků, drůbeže a nutrií, jejich užitkové vlastnosti a možnosti využití. Praha: ČZU v Praze, 2014, 58s. ISBN: 978-80-7403-126-7,

SVOBODOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zavedení pastevního chovu vodní a hrabavé drůbeže. 2014, Meziuniverzitní konference DSP studentů, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, s. 39-43. ISBN: 978-80-7305-740-4.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in microbial contamination and penetration during storage in eggs from enriched cages and free range. 2014, Proceeding XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. - 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of age on serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Animal Physiology 2014, Prušánky, 2014, 21. - 22. May, p. 248 - 252. ISBN: 978-80-7375-971-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on egg quality of Lohmann white and Czech hen. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 2, č. 17, s. 44-46.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Vliv systému ustájení a věku na mikrobiální kontaminaci vajec nosného typu slepic. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 4, s. 289-291. ISSN: 0506-8231.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na mikrobiální kontaminaci vajec nosných slepic. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013, Mendelova univerzita v Brně, 27.02.2013, str. E1 - E5, ISBN: 978-80-7375-705-2.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. 2013, Název sborníku X. Kábrtovy dietetické dny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 25.04.2013, str. 160 - 163, ISBN: 978-80-263-0365-7.

SVOBODOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na jatečnou hodnotu a kvalitu masa u králíků. 2013, XII.celostátní seminář, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11. 2013. Praha, str. 102 - 106, ISBN: 978-80-7403-113-7.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on microbial contamination of eggs in Czech hen and Lohmann LSL. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash 6p..

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec v klecích a na podestýlce. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 41-45. ISBN: 978-80-213-2285-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v ukazatelích metabolismu vápníku a kvality vaječné skořápky české slepice a hybrida Lohmann bílý. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. a 25. 5. 2012, s. 192-195. ISBN: 978-80-7375-616-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec a faktory, které ji ovlivňují. 2012, Drůbežář hydinár, roč. 6, č. 4, s. 14-16.

 
page foot