| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ivo Doskočil, Ph.D. (13081)

Kontakty
  • E-mail:
  • www:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2675
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**HYRŠLOVÁ, I. – **KANA, A. – **KANTOROVÁ, V. – **KRAUSOVÁ, G. – MRVÍKOVÁ, I. – DOSKOČIL, I. Selenium accumulation and biotransformation in Streptococcus, Lactococcus, and Enterococcus strains. Journal of Functional Foods, 2022, roč. 92, č. MAY 2022, s. 1-9. ISSN: 1756-4646.

**BORCZAK, B. – **SIKORA, M. – **KAPUSTA-DUCH, J. – **FOŁTA, M. – **SZEWCZYK, A. – **ZIEC, G. – DOSKOČIL, I. – **LESZCZYŃSKA, T. Antioxidative Properties and Acrylamide Content of Functional Wheat Flour Cookies Enriched with Wild Grown Fruits. Molecules, 2022, roč. 27, č. 17, s. 1-15. ISSN: 1420-3049.

LAMPOVÁ, B. – DOSKOČIL, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – **KOPEĆ, A. N-3 polyunsaturated fatty acids may affect the course of COVID-19. Frontiers in Immunology, 2022, roč. 13, č. 2022, s. 1-12. ISSN: 1664-3224.

**KOTULA, M. – **KAPUSTA-DUCH, J. – **SMOLEŃ, S. – DOSKOČIL, I. Phytochemical Composition of the Fruits and Leaves of Raspberries (Rubus idaeus L.)—Conventional vs. Organic and Those Wild Grown. Applied Sciences-BASEL, 2022, roč. 12, č. 22, s. 1-19. ISSN: 2076-3417.

**HYRŠLOVÁ, I. – **KRAUSOVÁ, G. – MRVÍKOVÁ, I. – **STANKOVA, B. – **BRANYIK, T. – **MALINSKA, H. – **HUTTL, M. – **KANA, A. – DOSKOČIL, I. Functional Properties of Dunaliella salina and Its Positive Effect on Probiotics. Marine Drugs, 2022, roč. 20, č. 781, s. 1-13. ISSN: 1660-3397.

JANATOVÁ, A. – DOSKOČIL, I. – BOŽIK, M. – FRAŇKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – KLOUČEK, P. The chemical composition of ethanolic extracts from six genotypes of medical cannabis (Cannabis sativa L.) and their selective cytotoxic activity. Chemico-Biological Interactions, 2022, roč. , č. 353, s. 1-6. ISSN: 0009-2797.

**KRAUSOVÁ, G. – **HYRŠLOVÁ, I. – MRVÍKOVÁ, I. – **KAŇA, A. – **KANTOROVÁ, V. – DOSKOČIL, I. Charakterizace selenem-obohacených mikroorganismů, Characterisation of selenium-enriched micro-organisms, yeast; dairy product; accumulation; biotransformation; function properties, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), LTC20014, Předkládaná certifikovaná metodika bude moci být využita výzkumnými laboratořemi během testování, při rozšíření znalostí o vlivu selenem obohacených mikroorganismů. Dalším relevantním okruhem uživatelů pro uplatnění metodiky jsou zástupci potravinářského průmyslu, výrobci potravinových doplňků, a také další komerční organizace využívající prospěšné mikroorganismy, např. ve formě probiotik v kombinaci s dalšími složkami s pozitivním benefitem na lidské zdraví (např. f. INGREDIA s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva o uplatnění předkládané metodiky). Selenem obohacené mikroorganismy se dají využít při prevenci a/nebo ošetření stavů způsobených nutričním deficitem selenu v dietě., Příprava selenem obohacené bakterie včetně všech náležitostí je 1000 Kč. Stanovení seleničitanu sodného 600 Kč. Akumulace selenu 650 Kč. Distribuce selenu v buňce 1600 Kč, stanovení nanočástic 550 Kč. Antioxidační vlastnosti 1200 Kč. Stanovení cytotoxicity 2500 Kč, adherence na buněčném modelu 2750 Kč a testování průchodu přes intestinální barieru 4 500Kč. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní veterinární správa; Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZe, 04.11.2022,

FRAŇKOVÁ, A. – **VISTEJNOVA, L. – **MERINAS-AMO, T. – **LEHECKOVA, Z. – DOSKOČIL, I. – **WONG SOON, J. – KUDERA, T. – **LAUPUA, F. – **ALONSO-MORAGA, A. – KOKOŠKA, L. In vitro antibacterial activity of extracts from Samoan medicinal plants and their effect on proliferation and migration of human fibroblasts. Journal Of Ethnopharmacology, 2021, roč. 264, č. 113220, s. 1-12. ISSN: 0378-8741.

**HYRŠLOVÁ, I. – **KRAUSOVÁ, G. – **SMOLOVA, J. – **STANKOVA, B. – **BRANYIK, T. – **MALINSKA, H. – **HUTTL, M. – **KANA, A. – **CURDA, L. – DOSKOČIL, I. Functional Properties of Chlorella vulgaris, Colostrum, and Bifidobacteria and their Potential for Application in Functional Foods. Applied Sciences-BASEL, 2021, roč. 11, č. , s. 1-11. ISSN: 2076-3417.

**HYRŠLOVÁ, I. – **KRAUSOVÁ, G. – **SMOLOVÁ, J. – **STANKOVA, B. – **BRANYIK, T. – **MALINSKA, H. – **HUTTL, M. – **KANA, A. – DOSKOČIL, I. – **CURDA, L. Prebiotic and Immunomodulatory Properties of the Microalga Chlorella vulgaris and Its Synergistic Triglyceride-Lowering Effect with Bifidobacteria. Fermentation, 2021, roč. 7, č. 125, s. 1-10. ISSN: 2311-5637.

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MAŇOUROVÁ, A. – **KAVÁLEK, M. – **DVOŘÁČEK, ING. PH.D., V. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. – DOSKOČIL, I. Comparison of starch digestibility methods for extruded wheat grains (Triticum aestivum L.). Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 10, s. 420-427. ISSN: 1212-1819.

HOUDKOVÁ, M. – CHAURE, A. – DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – KOKOŠKA, L. New Broth Macrodilution Volatilization Method for Antibacterial Susceptibility Testing of Volatile Agents and Evaluation of Their Toxicity Using Modified MTT Assay In Vitro. Molecules, 2021, roč. 26, č. 14, s. 1-13. ISSN: 1420-3049.

HOUDKOVÁ, M. – URBANOVÁ, K. – DOSKOČIL, I. – **SOON, J. – **FOLIGA, T. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Anti-staphylococcal activity, cytotoxicity, and chemical composition of hexane extracts from arils and seeds of two Samoan Myristica spp. South African Journal of Botany, 2021, roč. 139, č. , s. 1-5. ISSN: 0254-6299.

VESELÝ, O. – MARŠÍK, P. – JAROŠOVÁ, V. – DOSKOČIL, I. – **SMEJKAL, K. – KLOUČEK, P. – HAVLÍK, J. Metabolism of Selected 2-Arylbenzofurans in a Colon In Vitro Model System. Foods, 2021, roč. 10, č. 11, s. 1-11. ISSN: 2304-8158.

KUDERA, T. – FIŠEROVÁ, B. – KORYŤÁKOVÁ, M. – DOSKOČIL, I. – ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – **TULIN, E. – **NGUON, S. – **BANDE, M. – KOKOŠKA, L. In Vitro Selective Antibacterial and Antiproliferative Effects of Ethanolic Extracts from Cambodian and Philippine Plants Used in Folk Medicine for Diarrhea Treatment. Frontiers in Pharmacology, 2021, roč. 12, č. 26 November 2021, s. 1-14. ISSN: 1663-9812.

MRVÍKOVÁ, I. – **MEDOVÁ, K. – DOSKOČIL, I. – **BRÁNYIK, DOC. ING., PH.D., T. – **KRONUSOVÁ, O. – **KRAUSOVÁ, G. Vliv přídavku Jednobuněčných řas a sinic na schopnost adherence u kmenů Streptococcus Thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2021, roč. 31, č. 6, s. 20-24. ISSN: 1212-950X.

JAROŠOVÁ, V. – VESELÝ, O. – DOSKOČIL, I. – TOMISOVÁ, K. – MARŠÍK, P. – JAIMES, J. – **ŠMEJKAL, K. – KLOUČEK, P. – HAVLÍK, J. Metabolism of cis-and trans-Resveratrol and Dihydroresveratrol in an Intestinal Epithelial Model. Nutrients, 2020, roč. 12, č. 3, s. 1-11. ISSN: 2072-6643.

ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – **MARCHI, M. – DOSKOČIL, I. – KODEŠOVÁ, T. – VLKOVÁ, E. Pathogenic profile and cytotoxic activity of Aeromonas spp. isolated from Pectinatella magnifica and surrounding water in the South Bohemian aquaculture region. JOURNAL OF FISH DISEASES, 2020, roč. 43, č. 10, s. 1213-1227. ISSN: 0140-7775.

KUDERA, T. – DOSKOČIL, I. – ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – PETRTÝL, M. – SKŘIVANOVÁ, E. – KOKOŠKA, L. In Vitro Selective Growth-Inhibitory Activities of Phytochemicals, Synthetic Phytochemical Analogs, and Antibiotics against Diarrheagenic/Probiotic Bacteria and Cancer/Normal Intestinal Cells. Pharmaceuticals, 2020, roč. 13, č. 9, s. 1-17. ISSN: 1424-8247.

HOUDKOVÁ, M. – ALBARICO, G. – DOSKOČIL, I. – TAUCHEN, J. – URBANOVÁ, K. – **TULIN, E. – KOKOŠKA, L. Vapors of Volatile Plant-Derived Products Significantly Affect the Results of Antimicrobial, Antioxidative and Cytotoxicity Microplate-Based Assays. Molecules, 2020, roč. 25, č. 24, s. 1-31. ISSN: 1420-3049.

TAUCHEN, J. – **HUML, L. – BORTL, L. – DOSKOČIL, I. – JAROŠOVÁ, V. – MARŠÍK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – **CLAVO PERALTA, Z. – **CHUSPE ZANS, M. – HAVLÍK, J. – **LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Screening of medicinal plants traditionally used in Peruvian Amazon for in vitro antioxidant and anticancer potential. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2019, roč. 33, č. 18, s. 2718-2721. ISSN: 1478-6419.

**STARÁ, J. – **PEKAŘ, S. – **NESVORNÁ, M. – **ERBAN, T. – **VINSOVA, H. – **KOPECKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – KAMLER, M. – **HUBERT, J. Detection of tau-fluvalinate resistance in the mite Varroa destructor based on the comparison of vial test and PCR–RFLP of kdr mutation in sodium channel gene. Experimental and Applied Acarology, 2019, roč. 77, č. 2, s. 161-171. ISSN: 0168-8162.

**STARA, J. – **PEKAR, S. – **NESVORNA, M. – KAMLER, M. – DOSKOČIL, I. – **HUBERT, J. Spatio-temporal dynamics of Varroa destructor resistance to tau-fluvalinate in Czechia, associated with L925V sodium channel point mutation. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2019, roč. 75, č. 5, s. 1287-1294. ISSN: 1526-498X.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – **MARCHICA, A. – HRONCOVÁ, Z. – **BERNARDI, R. – DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. Effects of chlorogenic acid, epicatechin gallate, and quercetin on mucin expression and secretion in the Caco-2/HT29-MTX cell model. FOOD SCIENCE & NUTRITION, 2019, roč. 7, č. 2, s. 492-498. ISSN: 2048-7177.

**KRAUSOVÁ, G. – **HYRŠLOVÁ, I. – **SMOLOVÁ, J. – DOSKOČIL, I. – **KRONUSOVÁ, O. – **KAŠTÁNEK, P. Výběr mikroskopických řas pro aplikaci do fermentovaných výrobků, Selection of microscopic algae for application to fermented products, algae; fermentation; dairy products, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), QK1910300, Bez technických parametrů. Předkládaná certifikovaná metodika bude moci být využita výzkumnými laboratořemi při testování a rozšíření znalostí o vlivu mikroskopických řas na BMK a bifidobakterie. Dalším relevantním okruhem uživatelů pro uplatnění metodiky jsou mlékárenské a potravinářské instituce zabývající se výrobou mléčných i nemléčných fermentovaných výrobků, ale také komerční organizace využívající probiotické mikroorganismy v kombinaci sdalšími složkami spozitivním benefitem na lidské zdraví (např. f. INGREDIA s.r.o.,s kterou je podepsána smlouva o uplatnění předkládané metodiky)., Produkční cena jedné mikrořasy 3000 Kč / kg včetně medií, energetické kultivace, sklízení a sušení a práce. Tvorba extraktů horkovodních a tvorba smíšených biomasy spotravinovými másly, cena na potravu másla 2000 Kč, práce na optimalizaci kultivace třech kmenů řasy chlorela a spiruliny optimalizace teploty, doby extrakce, sušení, testování množství krmiva na jídlo a ochutnávání produktů v kombinaci s jogurtem, cena času práce vzorcece vzorek jedné řasy 1500 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní veterinární správa; Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZe, 16.12.2019,

HOUDKOVÁ, M. – URBANOVÁ, K. – DOSKOČIL, I. – RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – **NGUON, S. – **CHRUN, R. – KOKOŠKA, L. In vitro growth-inhibitory effect of Cambodian essential oils against pneumonia causing bacteria in liquid and vapour phase and their toxicity to lung fibroblasts. South African Journal of Botany, 2018, roč. 118, č. September 2018, s. 85-97. ISSN: 0254-6299.

TAUCHEN, J. – **HUML, L. – BORTL, L. – DOSKOČIL, I. – JAROŠOVÁ, V. – MARŠÍK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – **CLAVO PERALTA, Z. – **CHUSPE ZANS, M. – HAVLÍK, J. – **LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Screening of medicinal plants traditionally used in Peruvian Amazon for in vitro antioxidant and anticancer potential. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2018, roč. neuvedeno, č. 16 Apr 2018, s. 1-4. ISSN: 1478-6419.

JAROŠOVÁ, V. – DOSKOČIL, I. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. Adhesive Property of Different Strains of Lactobacilli in the Presence of Resveratrol. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 4, s. 291-296. ISSN: 1211-3174.

HOUDKOVÁ, M. – DOSKOČIL, I. – URBANOVÁ, K. – **TULIN, E. – RONDEVALDOVÁ, J. – **TULIN, A. – KUDERA, T. – **TULIN, E. – ZELENÝ, V. – KOKOŠKA, L. Evaluation of Antipneumonic Effect of Philippine Essential Oils Using Broth Microdilution Volatilization Method and Their Lung Fibroblasts Toxicity. Natural Product Communications, 2018, roč. 13 , č. 8, s. 1059-1066. ISSN: 1934-578X.

**HUBERT, J. – **NESVORNÁ, M. – DOSKOČIL, I. – KAMLER, M. – **STARÁ, J. Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu, Certified technological procedure of detection of Varroa destructor resistance to tau-fluvalinate, Varroa destructor; tau-fluvalinát; rezeistence; včela medonosná; mutace sodného kanálu, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Hodnocení rezistence roztoče , N, N, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, 05.06.2018,

HOUDKOVÁ, M. – RONDEVALDOVÁ, J. – DOSKOČIL, I. – KOKOŠKA, L. Evaluation of antibacterial potential and toxicity of plant volatile compounds using new broth microdilution volatilization method and modified MTT assay. Fitoterapia, 2017, roč. 118, č. 1, s. 56-62. ISSN: 0367-326X.

MUSILOVÁ, Š. – MODRÁČKOVÁ, N. – DOSKOČIL, I. – ŠVEJSTIL, R. – RADA, V. Influence of human milk oligosaccharides on adherence of bifidobacteria and clostridia to cell lines. ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA, 2017, roč. 64, č. 4, s. 415-422. ISSN: 1217-8950.

**NESVORNÁ, M. – KAMLER, M. – **HUBERT, J. – DOSKOČIL, I. Výskyt rezistence roztoče Varroa destructor k tau-fluvanilátu v podmínkách České republiky, The occurrence of Varroa destructor mite resistance to tau-fluvanilate in the conditions of Czech Republic, Varroa destructor; rezistence; tau-fluvalinát; mutace, 2017, GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Výskyt bodových mutací roztočů, Rozsah využití may je v oblasti kompetence SVS a vychází z doporučení k tlumení varoázy pomocí akaricidních přípravků. Pro tato doporučení budou zohledněna místa s výskytem populací roztočů s rezistencí vůči tau-fluvalinátu. Pro koncové uživatele budou připraveny aktivní (online) verze mapy, které těmto uživatelům umožní zjistit stav populace škůdce ve svém okolí., Předpokládané přínosy mapy jsou v obsalti střednědobé a dlouhodobé strategie tlumení varoázy a ochrany včelstva, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední veterinární správa Státní veterinární správa, 08.08.2017,

**DVOŘÁČEK, V. – HOMOLKOVÁ, D. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Uplatnění blízké infračervené spektrometrie v biologické testaci na potkanech pro odhad krmné kvality pšenice. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 535-538. ISSN: 0139-6013.

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – VERLOTTA, R. – TAUCHEN, J. – VESELÁ, L. – MACÁKOVÁ, K. – OPLETAL, L. – KOKOŠKA, L. – RADA, V. In vitro immunomodulatory activity, cytotoxicity and chemistry of some central European polypores. Pharmaceutical Biology, 2016, roč. 54, č. 11, s. 2369-2376. ISSN: 1388-0209.

CHLEBEK, J. – DOSKOČIL, I. – HULCOVÁ, D. – BREITTEROVÁ, K. – ŠAFRATOVÁ, M. – HAVELEK, R. – HABARTOVÁ, K. – HOŠŤÁLKOVÁ, A. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – CAHLÍKOVÁ, L. Cytotoxicity of Naturally Occurring Isoquinoline Alkaloids of Different Structural Types. ..., 2016, roč. 11, č. 6, s. 753-756. ISSN: N.

VANĚČKOVÁ, N. – HOŠŤÁLKOVÁ, A. – ŠAFRATOVÁ, M. – KUNEŠ, J. – HULCOVÁ, D. – HRABINOVÁ, M. – DOSKOČIL, I. – SŤĚPÁNKOVÁ, Š. – OPLETAL, L. – NOVÁKOVÁ, L. – JUN, D. – CHLEBEK, J. – CAHLÍKOVÁ, L.; idPublikace = 70719; Název: Isolation of Amaryllidaceae alkaloids from Nerine bowdenii W. Watson and their biological activities-- Neexistuje podtyp publikace --

TAUCHEN, J. – BORTL, L. – HUML, L. – MIKŠÁTKOVÁ, P. – DOSKOČIL, I. – MARŠÍK, P. – VILLEGAS, P. – FLORES, Y. – VAN DAMME, P. – LOJKA, B. – HAVLÍK, J. – LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Phenolic composition, antioxidant and anti-proliferative activities of edible and medicinal plants from the Peruvian Amazon. Brazilian Journal of Pharmacognsosy, 2016, roč. 26, č. 6, s. 728-737. ISSN: 0102-695X.

DOSKOČIL, I. – KAMLER, M. – NESVORNÁ, M. – HUBERT, J.Identification of the honeybee parasitic mite Varroa destructor resistance using discrimination concentrations of acaricides in vitro. 2016, Book of Abstract, 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 24.7.-28.7.2016 France, s. 104..

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – TYL, J.Occurrence of Gammaproteobacteria in honey bee gut infected by Paenibacillus larvae. 2016, Book of Abstract, 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 24.7.-28.7.2016 France, s. 104..

MARCHICA, A. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – BERNARDI, R.Effects of selected dietary polyphenols on mucin expression in epithelial cells. 2016, Poster list LX SIGA Annual Congress, 13.9.-16.9.2016 Catania, Italy, s.7.28. ISBN: 978-88-904570-6-7.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – GEIGEROVÁ, M. – RADA, V. Effect of hydrolyzed milk on the adhesion of lactobacilli to intestinal cells. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 21-25. ISSN: 1211-3174.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. – ŠVEJSTIL, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The Effect of Breast Milk and its Oligosaccharide Fractions on Lactobacilli Adhesion. 2015, 4th International Conference on Food Digestion, Naples, Italy, 17.-19.3.2015, s. 1, poster.

HAVLÍK, J. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Selected Foods on the Adhesion of Lactobacilli in Cell Culture Modell. 2015, 4 th International Conference on Food Digestion, Naples, Italy, 17.-19.5.2015, s. 1, poster.

TAUCHEN, J. – DOSKOČIL, I. – CAFFI, C. – LULEKAL, E. – MARŠÍK, P. – HAVLÍK, J. – VAN DAMME, P. – KOKOŠKA, L. In vitro antioxidant and anti-proliferative activity of Ethiopian medicinal plant extracts. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 74, č. , s. 671-679. ISSN: 0926-6690.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – TYL, J. – KAMLER, M. – TITĚRA, D. – HAKL, J. – MRÁZEK, J. – BUNEŠOVÁ, V. – RADA, V. Variation in honey bee gut microbial diversity affected by ontogenetic stage, age and geographic location. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

DOSKOČIL, I. – HOŠTÁLKOVÁ, A. – ŠAFRATOVÁ, M. – BENEŠOVÁ, N. – HAVLÍK, J. – HAVELEK, R. – KUNEŠ, J. – KRÁLOVEC, K. – CHLEBEK, J. – CAHLÍKOVÁ, L. Cytotoxic activities of Amaryllidaceae alkaloids against gastrointestinal cancer cells. Phytochemistry Letters, 2015, roč. 13, č. , s. 394-398. ISSN: 1874-3900.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. – HRONCOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Adhesion abilities of five different milk proteins on the selected strains of lactobacilli in cell culture model. 2015, Espen Congress on Clinical Nutrion & Metabolism, Healthy Life Through Nutrition, Lisbon, Portugal, 5.-8.9.2015, s. 140-141. ISSN: 24054577.

HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of selected polyphenols from apples on the adhesion of lactobacilli. 2015, Espen Congress on Clinical Nutrition & Metabolism, Healthy Life Through Nutrition, Lisbon, Portugal, 5.9.-8.9.2015, s. 141. ISSN: 24054577.

CAHLÍKOVÁ, L. – DOSKOČIL, I. – HOLŠŤÁLKOVÁ, A. – BENEŠOVÁ, N. – ŠAFRATOVÁ, m. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cytotoxic activities of Amaryllidaceae alkaloids against gastrointestinal cancer cells. 2015, 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 23.-27.8. Budapest, Magyar Book of abstracts, s.1.

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – FRUBLINGOVA, L. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – LANDA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In Vitro Antiradical and NO Suppression Properties of Fruits and Vegetables. 2014, 3rd International Conference on Food Digestion, Wageningen, The Netherlands, 11.3.-13.3.2014, s. 146.

HAVLÍK, J. – VERLOTTA, R. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – BERNARDI, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Granulocyte Phagocytic Activity Induced by Edible Polypore Mushrooms. 2014, 3rd International Conference on Food Digestion, Wageningen, The Netherlands, 11.3.-13.3.2014, s.145.

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – FRUBLINGOVA, L. – LANDA, P. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HRONCOVÁ, Z. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In Vitro Antiradical and Anti-inflammatory Properties of Fruit and Vegetable Juices. 2014, 17th world congress of food science and technology & expo, Research that res nates, August 17-21,2014, Montreal, Canada .

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. – SKŘIVANOVÁ, E. – RŮŽIČKOVÁ, J. – MIŠKOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of different milks on the adhesion of selected strain of lactobacilli. 2014, 5th Management Committee & Working Groups Meeting of Cost Action FA 1005, 23.-25. September 2014, Dubrovník, Croatia.

HÁJKOVÁ, Š. – HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv subletálních dávek imidaklopridu na přežití larev včely medonosné (Apis mellifera) in vitro. 2014, In: Kubík Š. & Barták M. (eds), 6th Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 12 - 19. ISBN: 978-80-213-2527-2.

HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Zemědělství v zásobení populace selenem. ..., 2013, roč. 68, č. 1, s. 2-4. ISSN: N.

HAVLÍK, J. – JENŠOVSKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of alkaloids presence in artificial nectar on foraging preferences of honey bees. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – RADA, V. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of Bifidobacterium asteroides in honey bee gut during development. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HÄRTLOVÁ, H. – DOSKOČIL, I. – HUČKOVÁ, L. Obezita u koní a její důsledky. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 4, s. 47-48. ISSN: 0027-8068.

FRÜBLINGOVÁ, L. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – STANKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plant Extract with Anti-Hyperuricemic Activity in Rats. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21. - 22.11.2012, s.55-61. ISBN: 978-80-7375-667-3 .

 
page foot