| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et Ph.D. (12515)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3803
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny pro zimní semestr 2023/2024 (platí po dobu semestru)
Konzultace v rámci konzultačních hodin pouze po předchozí domluvě na tel: +420 775 274 168, či emailu: cvik@pef.czu.cz
V rámci zkouškového období konzultace po předchozí dohodě.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**MACGREGOR PELIKANOVA, R. – CVIK, E. – **MACGREGOR, R. Addressing the COVID-19 challenges by SMEs in the hotel industry – a Czech sustainability message for emerging economies. JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES, 2022, roč. 13, č. 4, s. 525-546. ISSN: 2053-4604.

**HÁLA, M. – CVIK, E. – **MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. LOGISTIC REGRESSION OF CZECH LUXURY FASHION PURCHASING HABITS DURING THE COVID-19 PANDEMIC – OLD FOR LOYALTY AND YOUNG FOR SUSTAINABILITY?. ..., 2022, roč. 22, č. 1, s. 85-110. ISSN: N.

HINKE, J. – ŠÁLKOVÁ, D. – MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – SMUTKA, L. – TOUŠEK, Z. – CVIK, E.TAČR - Založení a provoz re-use centra/re-use pointu v sociálních, právních a ekonomických podmínkách ČR. 2022, Vypořádání se s odpady resp. předcházení vzniku odpadů je nejen předpokladem udržitelného fungování každé společnosti, ale také předpokladem odolnosti jednotlivce či společnosti vůči vnějším vlivům (ekonomickým – např. růst nákladů na likvidaci odpadů, dále také sociálním a humanitním – např. zodpovědnost předat společenské zřízení v udržitelném stavu další generaci; nebránit v životu lidem, ani jakémukoli rostlinnému či živočišnému druhu atd.) Každá společnost by se měla snažit hledat inovativní řešení v zajištění svých základních potřeb, ke kterým produkce odpadů nesporně patří. Projekt reaguje na společenskou výzvu cirkulární ekonomiky, chce zvyšovat znalostní potenciál společnosti, inovovat vymezené postupy v oblasti odpadového hospodářství tak, aby byly pro jednotlivce i společnost přínosné a zvyšovat připravenost organizací zodpovědných za odpady naplňovat povinnosti třídění odpadu vyplývající z právních předpisů či společenských očekávání. Potřebnost projektu vyplynula z předvýzkumu provedeného klíčovými osobami ČZU v organizacích zodpovědných za správu odpadů vybraných městských úřadů ČR (viz příloha – Předvýzkum). Z tohoto předvýzkumu vyplynula nízká připravenost organizací na zvyšující se nároky snižování množství odpadů a znalostní omezení v požadavcích právních předpisů pro poskytování služby re-use centra či pointu..

CVIK, E. THE SIGNIFICANCE OF CSR DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE LUXURY FASHION INDUSTRY – A FRONT-LINE CASE STUDY. ..., 2021, roč. 7, č. 1, s. 109-126. ISSN: N.

CVIK, E.MANAGEMENT AND USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS FROM THE EU BUDGET THROUGH STATE FUNDS – CZECH CASE STUDY. 2020, xxx.

CVIK, E. THE (MIS)COMPLIANCE OF OBJECTIVES OF NEW CAP – LEGISLATIVE, ACADEMIC AND GENERAL PUBLIC PERSPECTIVES. ..., 2019, roč. 11, č. 1, s. 143-161. ISSN: N.

CVIK, E. VÝVOJ CENY AKCIE V PŘÍMÉ SOUVISLOSTI SE VSTUPEM NOVÉHO INVESTORA DO VEDENÍ OBCHODNÍ KORPORACE. ACTA VŠFS. (Acta Vysoké školy finanční a správní.) , 2019, roč. , č. , s. 161-185. ISSN: 1802-792X .

CVIK, E. Qualified Electronic Signature – eIDAS Striking Czech Public Sector Bodies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 6, s. 1551-1560. ISSN: 1211-8516.

CVIK, E. – **MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. THE VOLATIVELY SUBJECTIVE NATURE AND VAL UE OF STOCK – CZECH CASE STUDY. ..., 2018, roč. 7, č. 2, s. 40-46. ISSN: N.

CVIK, E. Financování českého zemědělství v kontextu s členstvím České republiky v EU. In Agrarian Law of the European Union 2017 23.11.2017, Nitra. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018. s. 16-24.

CVIK, E. – **MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. The Dark Side of the General Data Protection Regulation. In Current Trends in Public Sector Research 18.01.2018, Brno. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administretiond, Depertmant of Public Economics, 2018. s. 28-36.

CVIK, E. – MALÝ, M. – **MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Selected Issues from the Dark Side of the General Data Protection Regulation. Národohospodářský obzor. (Review of Economic perspectives.) , 2018, roč. 18, č. 4, s. 384-407. ISSN: 1213-2446 .

CVIK, E. – **MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. – **HES, A. THE IMPACT OF RECODIFICATION ON THE SQUEEZE-OUT IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. In Double - blind peer - reviewed proceedings of the international scientific confere 31.01.2017, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, 2017. s. 127-136.

CVIK, E. The Transposition of the Mortgage Credit Directive and the Czech Perception of its Impacts . In Enterpise and Competitive Environment Conference Proceedings 09.03.2017, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 184-195.

CVIK, E. – **MAGGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. THE AMBIGIOUS AWARENESS ABOUT THE APPROACHING SQUEEZE-OUT – CZECH CASE STUDY IN THE EU PERSPECTIVE. ACC Journal, 2017, roč. 23, č. 22017, s. 7-19. ISSN: 1803-9782 .

CVIK, E. THE EPHEMERAL VALUE OF STOCK – WHAT IFRS AND GAAP CAN(NOT) CAPTURE ACCORDING TO A CZECH CASE STUDY. In IFRS: Global Rules & Local Use - Proceedings of the 5 International Scientific Conference 20.10.2017, Praha. Praha: Anglo-American University, 2017. s. 158-174.

CVIK, E. – MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. USE OR NOT TO USE BITCOIN THIS IS THE QUESTION. In Double - blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016 02.02.2016, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, 2016. s. 106-114.

CVIK, E. – MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. FATCA FROM THE US, EU AND CZECH PERSPECTIVES - GOVERNMENTS OF THE WORLD FOR TAX COMPLIANCE, UNITE!?. In Double - blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016 02.02.2016, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, 2016. s. 95-106.

CVIK, E. Vliv rekodifikace soukromého práva na katastr nemovitostí se zaměřením na problematiku pachtu, nájmu a převodu nemovitých věcí. In Aktuálne Témy rozvoje vidieka a právna regulácia . Nitra: , 2016. s. 4-11.

CVIK, E. – MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Implemetace směrnice 2014/17/EU na její dopad na státy EU a jednotlivé členské trhy, nejen z hlediska české perspektivy. In Procedia Social and Behavioral Sciences 31.05.2016, Brno. NETHERLANDS: Kapounek, S; Krutilova, V, 2016. s. 85-94.

CVIK, E. – MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. A COMPARATIVE STUDY OF THE LEGAL LIABILITY OF EXECUTIVES IN LLC IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME OF OTHER EU MEMBER STATES. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2016, roč. 36, č. 1, s. 54-66. ISSN: 1211-555X.

MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. – CVIK, E. Several Impacts of European Integration on the Economy and Management of Regions and Enterprises form a Millenium Generation Perspective. In Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2015 03.02.2015, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 331-338.

CVIK, E. – MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Economy and Management of Czech Cohesion Regions – Who is at Blame? . In Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2015 03.02.2015, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 46-54.

CVIK, E. – MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Agricultural policy and law as reflected by web sites of Czech biofarmers. In Agrarian Perspectives XXIV - Global Agribusiness and Rural Economy Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague , 2015. s. 82-90.

CVIK, E. – MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Recent trends in the regime of transfer tax in the Czech Republic and selected EU member states . Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2014, roč. 31, č. 2, s. 25-33. ISSN: 1211-555X.

CVIK, E. Výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPI. ..., 2014, roč. 4/2013, č. 4/2013, s. 97-106. ISSN: N.

CVIK, E. – HES, A. – KOUBOVÁ, M. Consumer Protection and its New Legal Environment in the Internal and European Retail Market. Ekonomická revue, 2014, roč. XX, č. 17, s. 1-10. ISSN: 1212-3951.

MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. – CVIK, E. Používání internetových stránek českách bio zemědělců v souvislosti s rozvojem venkova a jejich podnikáním. In Agrarian Perspectives XXIII - The Community-led Rural Development Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 233-239.

RŮŽIČKOVÁ, E. Datové schránky ve veřejné správě. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2013, roč. XX, č. 26, s. 151-159. ISSN: 1211-555X.

RŮŽIČKOVÁ, E. Limited liability company according to the new act on commercial corporations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2685-2691. ISSN: 1211-8516.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot