| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc. (12505)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VANĚK, J. – HENDRYCH, J. – VACEK, O. – HALAMOVÁ, J. – VONDROVÁ, I. Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: TOP TOWER Praha 13. Praha: AED project, a. s. , 2020, 134s. ISBN: ,

JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – HENDRYCH, J. – VACEK, O. – KUNTOVÁ, M. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – VANC, O. – KOZÁKOVÁ, D. – MLČOCH, M. Realizace vegetační úpravy kampusu Hybernská,Implementation of vegetation modification of the Hybernská campus,,2020,XX - Nepřiřazeno,

HENDRYCH, J. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – VACEK, O. – **BIHUŇOVÁ, M. – ČECHOVÁ, K. – KOZÁKOVÁ, D. Studie obnovy zeleně v kampusu Dejvice,Study of greenery renewal on the Dejvice campus,study of greenery renewal; campus Dejvice; renewal greenery,2019,XX - Nepřiřazeno,

KUNT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – HENDRYCH, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – KOZÁKOVÁ, D. Studie vegetační úpravy kampusu Hybernská,Study of vegetation modification on the Hybernská campus,study of vegetation modification; campus Hybernská; vertical garden,2019,XX - Nepřiřazeno,

JAKUBCOVÁ, E. – HENDRYCH, J. – KUNT, M. – VANĚK, J. – VACEK, O. – **PETRÁKOVÁ, M. Studie revitalizace zeleně v lokalitě Nad Kovárnou v obci Kněževes u Prahy,Study of greenery revitalization in locality Nad Kovárnou in Kněževes near Prague,greenery revitalization; Kněževes; study of greenery,2019,XX - Nepřiřazeno,

KUNT, M. – VACEK, O. – VANĚK, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. Studie obnovy vybrané části historického zámeckého parku Petrohrad,Study of the restoration of a selected part of the historic Petrohrad Castle Park,study of restoration; the historic Petrohrad Castle park; greenery restoration,2019,XX - Nepřiřazeno,

VANĚK, J. – VACEK, O. – HENDRYCH, J. – ŠIMČÍKOVÁ, J. – JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. Studie revitalizace zámeckého parku Bezděkov,Study of the revitalization of the chateau park Bezděkov,proposal of landscaping; chateau park Bezděkov; feeling plan; inventory of trees,2019,XX - Nepřiřazeno,

ČECHOVÁ, K. – KOZÁKOVÁ, D. – KUNT, M. – VANĚK, J. Návrh ozelenění vstupního prostoru a bufetu před posluchárnami FAPPZ ČZU v Praze,Proposal of greening the entrance area and buffet in front of lecture halls of FAFNR CZU Prague,vertical garden; green wall; cable system; netting with plants; interior greenery,2019,XX - Nepřiřazeno,

ŠIMČÍKOVÁ, J. – VANĚK, J. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. – HENDRYCH, J. Studie obnovy stromořadí v ulici Podchýšská,Study of restoration of trees in the street Podchýšská,study of restoration; trees in the street; Podchýšská street,2019,XX - Nepřiřazeno,

ŠIMČÍKOVÁ, J. – VANĚK, J. – JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. Studie parkového prostoru U školičky,Study of the park area U školičky,Study o the park; area U školičky; park vegetation,2019,XX - Nepřiřazeno,

ŠIMČÍKOVÁ, J. – NESVADBOVÁ, V. – VANĚK, J. – KUNT, M. Study of the conversion of an agricultural land to a functional ecosystem connecting the natural values, residential and agricultural requirements,Study of the conversion of an agricultural land to a functional ecosystem connecting the natural values, residential and agricultural requirements,study of the conversion; agricultural land; functional ecosystem,2019,XX - Nepřiřazeno,

**FILIPPI, V. – VANĚK, J. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. Studie výsadby aleje v ulici Lopatecká,Study of alley planting in Lopatecká street,Study of restoration; trees in the street; Lopatecká stsreet,2019,XX - Nepřiřazeno,

VONEŠOVÁ, V. – VACEK, O. – VANĚK, J. Restoration of a Rudolfine Mannerist historical castle garden. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 2, s. 101-110. ISSN: 0862-867X.

VANĚK, J.; idPublikace = 76844; Název: Zahradní a krajinářská architektura na ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, O. – ČECHOVÁ, K. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – HENDRYCH, J. Studie použití vertikálních zelených stěn na území městské části Praha 6,Study of the use of vertical green walls on the territory of Prague 6,vertical green walls; cascading gardens; irrigation; cultivation systems,2018,XX - Nepřiřazeno,

VACEK, O. – KUNT, M. – VANĚK, J. – VANĚK, J. Návrh rekonstrukce historického zámeckého parku v Petrohradě,Reconstruction of the historic castle park in Petersburg,rekonstruction; historic park; trees,2018,XX - Nepřiřazeno,

VANĚK, J. – JEBAVÝ, M. – VAVŘÍK, I. – DANDA, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – HENDRYCH, J. – SLÁNSKÝ, K. – SLÁNSKÝ, K.; idPublikace = 72515; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v letním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

VANĚK, J. – VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – TURBA, M.; idPublikace = 72520; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v zimním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

VANĚK, J. – VAVŘÍK, I. Výstava semestrálních projektů Ateliéru B3 - Stavba, terénní úprava, terénní plocha,Exhibition of semestral projects of Design Studio B3 - Building, field adjustment, surface,exhibition; design studios,2016,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,

MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. a Ing. arch. Ivety Merunkové . 2013, Students Exhibition of the Studio Design II. 2013. Areál CVUT, Škola Vraný a Náměstí Pod kaštany PHA6.

JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. . 2012, výstava.

JEBAVÝ, M. – MERUNKOVÁ, I. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. - tvorba v sídle pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Ing. arch. Ivety Merunkové a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka,CSc. . 2012, výstava.

 
page foot