| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc. (12505)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VONEŠOVÁ, V. – VACEK, O. – VANĚK, J. Restoration of a Rudolfine Mannerist historical castle garden. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 2, s. 101-110. ISSN: 0862-867X.

VANĚK, J.; idPublikace = 76844; Název: Zahradní a krajinářská architektura na ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, O. – ČECHOVÁ, K. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – HENDRYCH, J. Studie použití vertikálních zelených stěn na území městské části Praha 6,Study of the use of vertical green walls on the territory of Prague 6,vertical green walls; cascading gardens; irrigation; cultivation systems,2018,XX - Nepřiřazeno,

VACEK, O. – KUNT, M. – VANĚK, J. – VANĚK, J. Návrh rekonstrukce historického zámeckého parku v Petrohradě,Reconstruction of the historic castle park in Petersburg,rekonstruction; historic park; trees,2018,XX - Nepřiřazeno,

VANĚK, J. – JEBAVÝ, M. – VAVŘÍK, I. – DANDA, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – HENDRYCH, J. – SLÁNSKÝ, K. – SLÁNSKÝ, K.; idPublikace = 72515; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v letním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

VANĚK, J. – VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – TURBA, M.; idPublikace = 72520; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v zimním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

VANĚK, J. – VAVŘÍK, I. Výstava semestrálních projektů Ateliéru B3 - Stavba, terénní úprava, terénní plocha,Exhibition of semestral projects of Design Studio B3 - Building, field adjustment, surface,exhibition; design studios,2016,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,

MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. a Ing. arch. Ivety Merunkové . 2013, Students Exhibition of the Studio Design II. 2013. Areál CVUT, Škola Vraný a Náměstí Pod kaštany PHA6.

JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. . 2012, výstava.

JEBAVÝ, M. – MERUNKOVÁ, I. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. - tvorba v sídle pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Ing. arch. Ivety Merunkové a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka,CSc. . 2012, výstava.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot