| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Josef Vlasák, Ph.D. (8909)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3843
    • +420 22438 3843
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
středa 14-15:30, ale hlavně prosím o domluvu předem e-mailem, je možný také jiný termín
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKLENIČKA, P. – ZOUHAR, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VLASÁK, J. – KOTTOVÁ, B. – **PETRZELKA, P. – GEBHART, M. – WALMSLEY, A. Trends of soil degradation: Does the socio-economic status of land owners and land users matter?. Land Use Policy, 2020, roč. 2020, č. 95, s. 1-8. ISSN: 0264-8377.

JANOVSKÁ, V. – ŠÍMOVÁ, P. – VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. Factors affecting farm size on the European level and the national level of the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0139-570X.

SKLENIČKA, P. – ZOUHAR, J. – TRPÁKOVÁ, I. – VLASÁK, J. Trends in land ownership fragmentation during the last 230 years in Czechia, and a projection of future developments. Land Use Policy, 2017, roč. 2017, č. 67, s. 640-651. ISSN: 0264-8377.

SKLENIČKA, P. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – ŠÁLEK, M. – ŠÍMOVÁ, P. – VLASÁK, J. – SEKÁČ, P. – JANOVSKÁ, V. Owner or tenant: Who adopts better soil conservation practices?. Land Use Policy, 2015, roč. 47, č. 0, s. 253-261. ISSN: 0264-8377.

SKLENIČKA, P. – JANOVSKÁ, V. – ŠÁLEK, M. – VLASÁK, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. The Farmland Rental Paradox: Extreme land ownership fragmentation as a new form of land degradation. Land Use Policy, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 587-593. ISSN: 0264-8377.

JANEČEK, M. – DOSTÁL, d. – KOZLOVSKY DUFKOVÁ, J. – DUMBROVSKÝ, M. – HŮLA, J. – KADLEC, V. – KOVÁŘ, P. – KRÁSA PH.D., d. – KUBÁTOVÁ, E. – KOBZOVÁ, D. – KUDRNÁČOVÁ, M. – NOVOTNÝ, I. – PODHRÁZSKÁ, J. – PRAŽAN, J. – PROCHÁZKOVÁ, E. – STŘEDOVÁ, PH.D., I. – TOMAN, F. – VOPRAVIL, J. – VLASÁK, J. Novelizovana metodika "Ochrana zemědělské půdy před erozí", Protecting agricultural land from erosion, water erosion, wind erosion, soil conservation, surface runoff, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBÚK, FŽP, Agrární valy Metodika, Osvědčení 1/CZU/2011-14140, Optimalizace nákladů na protierozní opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 20.01.2012, Smlouva č. 1/72085/2011-14140

VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. – ŠÁLEK, M. – JANOVSKÁ, V. – MOLNÁROVÁ, K. Prostorové rozložení průměrných velikostí vlastnických pozemků zemědělské půdy v ČR, Spatial Distribution of the Average Size of Proprietor's Plots of Agricultural Land in the Czech Republic, Land Register, Ownership, Type of Agricultural Land, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/03/2012, Osvědčení ÚPÚ - číslo 27/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

VLASÁK, J. – JANOVSKÁ, V. – SKLENIČKA, P. – ŠÁLEK, M. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Rizikový potenciál pro velkoplošné nájemní hospodaření na zemědělské půdě v ČR, Risk Potential for Large-scale Farming on Rented Farmland in the Czech Republic, Small Plot, Large Block, Tenant, Owner, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/04/2012, Osvědčení ÚPÚ - číslo 25/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. – WRANOVÁ, A. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Efektivita pozemkových úprav při vlastnické defragmentaci , Land Consolidation Efficiency on Land Ownership Defragmentation, Land Register, Cadastral District, Plot, Proprietor, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QI91C200/01/2012, Osvědčení ÚPÚ - 24/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. Vizuální diagramy různých návrhových výšek větrných elektráren na Liberecku, Visual diagrams for different design heights of wind turbines in the Liberec region, wind turbines, visual diagrams , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/01, souhrnný mapový výstup v pdf z elektronické podoby geografického informačního systému , zvýšení efektivity při rozhodování o umístění stavby, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANOVSKÁ, V. – VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – MOLNÁROVÁ, K. Porovnání velikosti pozemků na orné půdě z hlediska vlastnické a uživatelské fragmentace v jednotlivých okresech České republiky, The comparison of land plots areas on the arable land from the point of view of ownership and usership fragmentation in particular regions of the Czech Republic, GIS; fragmentation; LPIS; Land Register, arable land, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/02/2012, Osvědčení ÚPÚ - číslo 26/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

VLASÁK, J. Společná zařízení pozemkových úprav v soutěži Společné zařízení roku, Land Consolidation Common Facilities in Competition of Common Measure of the Year, Common facilities; Land consolidation, Competition, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QI91C200/01/2011, Osvědčení ÚPÚ - 4/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 16.01.2012

WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. – VLASÁK, J. Úspěšnost realizace ekologických opatření v rámci plánu společných zařízení KPÚ v Moravskoslezském kraji. , Efficiency of implementation of environmental features in the plan of joint facilities CLM in the Moravian Silesian Region., Plan of joint facilities - Land consolidation - Skeleton of ecological stability - Moravian Silesian Region, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QI91C200/03/2011, Osvědčení ÚPÚ - 3/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 16.01.2012

WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. – VLASÁK, J. Úspěšnost realizace ekologických opatření v rámci plánu společných zařízení KPÚ ve Středočeském kraji., Efficiency of implementation of environmental features in the plan of joint facilities CLM in the Central Bohemia Region., Plan of joint facilities - Land consolidation - Skeleton of ecological stability - Central Bohemia Region, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QI91C200/04/2011, Osvědčení ÚPÚ - 5/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, 16.01.2012

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot