| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. arch. Vlaďka Kirschner, Ph.D. (11663)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PELTAN, T. – MAIER, K. – BENEŠOVÁ, I. – SOUKUP, T. – FRANKE, D. – **JETEL, V. – KIRSCHNER, V. – NOVOTNÝ, V. – **MIKA, J. – KADLECOVÁ, P. – **CIHLÁŘ, J. – **GLOSER, M. – MECNEROVÁ, K. – **HLAVÁČEK, J. Metodika pro plánování obytné funkce a infrastruktur ve městech procházejících procesem smršťování, Methods for planning of housing and infrastructures in towns undergoing the process of shrinkage, shrinking cities; urban shrinkage; housing; public infrastructure; town and country planning; urban planning, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika plánování smršťování, Výsledek bude přístupný neomezenému okruhu uživatelů ve formátu PDF, a to včetně případových studií ilustrujících užití výsledku. Byla uzavřena smlouva o využití výsledku s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR., Výsledek je určen pro metodickou podporu a zvýšení kvality plánování ve městech procházejících procesem smršťování. Aplikace navržených postupů přispěje k omezení negativních dopadů smršťování, včetně omezení dopadů na veřejné rozpočty a snížení rizika plošného znehodnocení nemovitostí v soukromém i veřejném vlastnictví., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj, 28.01.2022,

PELTAN, T. – BENEŠOVÁ, I. – KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **SOUKUP, T. – **MIKA, J. – **JETEL, V. – NOVOTNÝ, V. – ČERMÁK, J. – **CIHLÁŘ, J. – **HLAVÁČEK, J. – MECNEROVÁ, K. – MAIER, K. Plánování obytné funkce ve smršťujících se městech. Urbanizmus a územní rozvoj, 2022, roč. neuvedeno, č. 6, s. 0-0. ISSN: 1212-0855.

KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **ŘEZÁČOVÁ, V. – PELTAN, T. Poorer Regions Consume More Undeveloped but Less High-Quality Land Than Wealthier Regions—A Case Study. Land, 2022, roč. 12, č. 113, s. 1-14. ISSN: 2073-445X .

KIRSCHNER, V. – PELTAN, T. Towards better cooperative learning in urban planning education . ..., 2019, roč. neuvedeno, č. August, s. 1-16. ISSN: N.

KIRSCHNER, V. Studie zastavitelných ploch v Milíně,Study of built-up areas in Milín,zastavitelné území; územní plán,2019,XX - Nepřiřazeno,

KIRSCHNER, V. IDENTITA VEŘEJNÝCH PROSTOR MULTIKULTURNÍCH MĚST. In Architektura v perspektivě 2017 02.11.2017, Ostrava. Ostrava: Technická univerzita Ostrava , 2017. s. 149-152.

KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. Defining built-up area using Urban Atlas maps – Case of Prague . In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol.1, Book 2 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 625-632.

KIRSCHNER, V. Analýza systému veřejných prostranství ve struktuře města - Případová studie Hostivice. In 8th Architecture in Perspective 2016 13.10.2016, Ostrava. Opava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 75-77.

KIRSCHNER, V. – JŮZOVÁ, B. Využívanost parků v Praze 6. In Architecture in Perspective 2015 24.09.2015, Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 22-24.

KIRSCHNER, V. Omezení automobilové dopravy ve městech ve prospěch chodce . Urbanizmus a územní rozvoj, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 13-16. ISSN: 1212-0855.

KIRSCHNER, V. – MAIER, K. Otevřen nový obor územního plánování . Urbanizmus a územní rozvoj, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 17-18. ISSN: 1212-0855.

KIRSCHNER, V. – KUBÍN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza města Hostivice . 2011. N – Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem D - specializované mapy s odborným obsahem.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot