| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. (3138)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2052
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – **LEKEŠOVÁ, M. Productivity and efficiency in Czech agriculture: Does farm size matter?. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2022, roč. 68, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0139-570X.

SLABOCH, J. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – MACH, J. The Shadow Values of Soil Hydrological Properties in the Production Potential of Climatic Regionalization of the Czech Republic. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

ČÁBELKOVÁ, I. – ČECHURA, L. – **ČINČERA, P. – KOTYZA, P. – KREPL, V. – MACH, J. – **KULHÁNEK, A. – MALEC, K. – **MESSANA, D. – **NĚMEC, L. – PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – SOUKUPOVÁ, J. The impact of Climate Change on Agriculture, Forestry, and Water Management Sectors of Tajikistan. : UNDP, 2022, 211s. ISBN: ,

ČÁBELKOVÁ, I. – ČECHURA, L. – **ČINČERA, P. – KOTYZA, P. – KREPL, V. – **KULHÁNEK, A. – MACH, J. – MALEC, K. – **MESSANA, D. – **NĚMEC, L. – PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – SOUKUPOVÁ, J. Assessment of the Costs and Benefits of Climate Change Adaptation in Agriculture, Forestry and Water Management Sectors of Tajikistan. : UNDP, 2022, 150s. ISBN: ,

**BOKUSHEVA, R. – ČECHURA, L. – **KUMBHAKAR, S. Estimating persistent and transient technical efficiency and their determinants in the presence of heterogeneity and endogeneity. Journal of Agricultural Economics, 2022, roč. XXX, č. XXX, s. 0-0. ISSN: 0021-857X.

BAJAN, B. – **ŁUKASIEWICZ, J. – **MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA, A. – ČECHURA, L. Emission intensities of the food production system in the European Union countries. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, roč. 363, č. 13, s. 0-0. ISSN: 0959-6526.

**MCGARRAGHY, S. – **OLAFSDOTTIR, G. – **KAZAKOV, R. – **HUBER, É. – **LOVELUCK, W. – **GUDBRANDSDOTTIR, I. – ČECHURA, L. – **ESPOSITO, G. – **SAMOGGIA, A. – **AUBERT, P. – **BARLING, D. – **ĐURIĆ, I. – **JAGHDANI, T. – **THAKUR, M. – **SAVIOLIDIS, N. – **BOGASON, S. Conceptual System Dynamics and Agent-Based Modelling Simulation of Interorganisational Fairness in Food Value Chains: Research Agenda and Case Studies. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z.; idPublikace = 85176; Název: Technical Efficiency in the European Dairy Industry: Can We Observe Systematic Failures in the Efficiency of Input Use?-- Neexistuje podtyp publikace --

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – BENEŠOVÁ, I.; idPublikace = 85597; Název: Productivity and Efficiency in European Milk Production: Can We Observe the Effects of Abolishing Milk Quotas?-- Neexistuje podtyp publikace --

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – **SAMOGGIA, A. Drivers of Productivity Change in the Italian Tomato Food Value Chain. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 10, s. 1-17. ISSN: 2077-0472.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – **KOSTLIVÝ, V. – **LEKEŠOVÁ, M. Productivity and Efficiency of Precision Farming: The Case of Czech Cereal Production. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 15-24. ISSN: 1804-1930.

HÁLOVÁ, P. – SLABOCH, J. – ČECHURA, L. Sensitivity of Czech wheat production to climate change effects.. In Agrarian perspectives XXX. Sources of Competitiveness under Pandemic and Environmental Shocks 15.09.2021, Prague, Czech Republic. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 98-105.

HÁLOVÁ, P. – MACH, J. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J.; idPublikace = 89374; Název: Climate change and sustainability in Czech wheat production-- Neexistuje podtyp publikace --

**VOPRAVIL, J. – **KOHOUTOVÁ, L. – **KHEL, T. – **HEŘMANOVSKÁ, D. – **PAPAJ, V. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J. – **PAVLÍK, F. – **PORUBA, M. – **CZELIS, R. – **SOUKUP, M. – **BLECHA, M. – **SEKANINA, A. – **KOUTNÁ, R. – **ŽIGMUND, I. Metodika mapování a aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek, páté přepracované a doplněné vydání, The methodology of mapping and the update of System of Evaluated Soil Ecological Units, fifth arranged and amended edition, System of Evaluated Soil Ecological Units; soil; land register;soil evaluation system, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika mapování BPEJ, Tento metodický postup byl doporučen k používání Státním pozemkovým úřadem ČR podle jednacího čísla: 160/2009/1100, Certifikovaná metodika (Nmet) – 4/2021/SPU/O, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3 – Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy – smlouva o uplatnění metodiky 1/2021/SPU/S. , ocenění kódů BPEJ , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, 03.11.2021,

**VOPRAVIL, J. – **HEŘMANOVSKÁ, D. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J. – **STŘEDA, T. – **STŘEDOVÁ, H. – **KHEL, T. Soubor map s aplikovaným inovovaným systémem BPEJ, Sample of maps with applied innovative system of BPEJ, map; BPEJ; climate region; hedonic model, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Soubor map KR, cen BPEJ, Certifikovaná mapa (Nmap) – 5/2021/SPU/O, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, definice KR, stanovení cen BPEJ, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Smlouva o uplatnění specializované mapy s odborným obsahem č. 2/2021/SPU/S, Certifikovaná mapa (Nmap) – 5/2021/SPU/O, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, 16.11.2021,

ČECHURA, L. – AULOVÁ, R. – PÁNKOVÁ, L.DRIVERS OF FARMERS’ SUCCESS DURING THE FIRST WAVE OF COVID-19. 2021, .

ČECHURA, L. – RATINGER, T. – AULOVÁ, R. – **BARTOVÁ, Ľ. – BAVOROVÁ, M. – BENDA, P. – **JANDA, K. – HOUŠKA, M. – **JELÍNEK, L. – PÁNKOVÁ, L. – SVATOŠ, M.; idPublikace = 89773; Název: XVI EAAE VIRTUAL CONGRESS Raising the Impact of Agricultural Economics: Multidisciplinarity, Stakeholder Engagement and Novel Approaches-- Neexistuje podtyp publikace --

ČECHURA, L. – **JAGHDANI, T. Market Imperfections within the European Wheat Value Chain: The Case of France and the United Kingdom. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 9, s. 1-21. ISSN: 2077-0472.

**BENEDEK, Z. – **FERTO, I. – **MARREIRO, C. – **DE AGUIA, P. – **POCOL, C. – ČECHURA, L. – **PODER, A. – **PAASO, P. – **BAKUCS, Z. Farm diversification as a potential success factor for small-scale farmers constrained by COVID-related lockdown. Contributions from a survey conducted in four European countries during the first wave of COVID-19. PLoS One, 2021, roč. 16, č. 5, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

**PISHGAR-KOMLEH, S. – ČECHURA, L. – KUZMENKO, E. Investigating the dynamic eco-efficiency in agriculture sector of the European Union countries. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2021, roč. 28, č. 35, s. 48942-48954. ISSN: 0944-1344.

**BOJNEC, S. – ČECHURA, L. – **FALKOWSKI, J. – **FERTO, I. Agri-food Exports from Central- and Eastern-European Member States of the European Union are Catching Up. EuroChoices, 2021, roč. 20, č. 1, s. 11-19. ISSN: 1478-0917.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – **LEKEŠOVÁ, M. PRODUKTIVITA A EFEKTIVNOST V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ , PRODUKTIVITA A EFEKTIVNOST V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ , Productivity; efficiency, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TFP zemědělství, Tato metodika byla schválena MZe ČR - 66137/2021 - MZE - k využití pro hodnocení vlivu nastavení zemědělských/dotačních politik., Hodnocení vlivu nastavení zemědělských/dotačních politik na konkurenceschopnost daného podnikatelského subjektu či skupiny podnikatelských subjektů - realizační efektivnost. , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 28.12.2021,

SLABOCH, J. – ČECHURA, L. Land Pricing Model: Price Re-evaluation Due to the Erosion and Climate Change Effects. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2020, roč. , č. 4, s. 111-121. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. – **RATINGER, T. – AULOVÁ, R. – PÁNKOVÁ, L.DOPADY COVID-19 a institucionálních opatření na malé zemědělce. 2020, Selská revue č. 5/2020.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. TECHNOLOGICAL PROGRESS, WEATHER EFFECTS AND SUSTAINABILITY IN CZECH CEREAL PRODUCTION. In Agrarian perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Prague. Prague: FEM CULS Prague, 2020. s. 83-89.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – RUMÁNKOVÁ, L. – **JAMALI JAGHDANI, T. – **SAMOGGIA, A. – **THAKUR, M.; idPublikace = 84992; Název: Deliverable: D5.6 Assessment of Economies of scale and technical change along the food chains-- Neexistuje podtyp publikace --

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Shadow prices of greenhouse gas emissions: An application to the Czech dairy production. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 7, s. 291-300. ISSN: 0139-570X.

ČECHURA, L. – **GRAU, A. – **HOCKMANN, H. – **LEVKOVYCH, I. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Catching up or falling behind in European agriculture – the case of milk production. Journal of Agricultural Economics, 2017, roč. 68, č. 1, s. 206-227. ISSN: 0021-857X.

ČECHURA, L. – **HOCKMANN, H. Heterogeneity in Production Structures and Efficiency: An Analysis of the Czech Food Processing Industry. Pacific Economic Review, 2017, roč. 22, č. 4, s. 702-719. ISSN: 1361-374X.

**BOKUSHEVA, R. – ČECHURA, L. Evaluating dynamics, sources and drivers of productivity growth at the farm level. ..., 2017, roč. , č. 106, s. 0-0. ISSN: N.

MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. Identification and Valuation of Public Goods within the Vertical of Cattle Breeding. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 7, č. 1, s. 69-82. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TECHNICAL EFFICIENCY WITH AN UNDESIRABLE OUTPUT - CASE STUDY OF CZECH DAIRY FARMS. 2016, Proceedings of the Ires international konference 11-12/9/2016, Crete.

ČECHURA, L. – GRAU, A. – HOCKMANN, H. – LEVKOVYCH, I. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z.; idPublikace = 70877; Název: Catching up or falling behind in European agriculture – the case of milk production-- Neexistuje podtyp publikace --

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. Greenhouse gas emissions in the Czech livestock sector. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: CULS Prague, 2016. s. 192-199.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Veřejné statky v zemědělství (produkce, ocenění a podpora). Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2016, 140s. ISBN 978-80-906594-2-1.

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M.Landscape Assessment – A Case Study of Šumava Mountains, Protected Landscape Area. 2016, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ENGINEERING (ICFAE.

MATULOVÁ, K. – ČECHURA, L. Technological heterogeneity, technical efficiency and subsidies in Czech agriculture. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 447-466. ISSN: 1332-9049.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Ocenění veřejných statků: produkční přístup, Valuation of public goods: production approach, Public goods; Output/Input distance function; shadow price; subsidies, 2016, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika - KE01, MZe ČR, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, 110 00, Praha - Ing. David Kuna (ředitel odboru), Roční změna dotace při kompenzaci ztracených příjmů 537 mil. Kč až 1,8 mld. Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Odbor environmentálních podpor PRV MZe ČR, 31.10.2016,

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison greenhouse gas emissions from livestock holdings in Czechia and Slovakia. In Determinanty ekonomickej stability podniku 12.10.2016, Smižany, SR. Nitra: SPU Nitra, 2016. s. 80-92.

HÁLOVÁ, P. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – HAVLÍKOVÁ, M. Analýza a srovnání produkčních funkcí výrobců mléka v ČR v kontextu environmentálního znevýhodnění. In Determinanty ekonomickej stability podniku 13.10.2016, Smižany. Nitra: , 2016. s. 10-16.

ČECHURA, L. – HOCKMANN, H. – MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison of Technology and Technical Efficiency in Cereal Production among EU Countries . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 2, s. 27-37. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ASSESSMENT OF AGRICULTURE PUBLIC GOODS BY SHADOW PRICES. 2015, .

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – RUDINSKAYA, T. Factors determining TFP changes in Czech agriculture. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 12, s. 543-551. ISSN: 0139-570X.

CLARK, J. – SMUTKA, L. – ČECHURA, L. – PROCHÁZKA, P. – MAITAH, M. The Law of One Price and the Czech Cereal Market Integration into the EU Common Agricultural Market. EKONOMICKY CASOPIS, 2015, roč. 63, č. 8, s. 817-836. ISSN: 0013-3035.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HOCKMANN, H. Market Power in the European Dairy Industry. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 6, č. 4, s. 39-47. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. – HOCKMANN, H. Technological Progress in European Pork Production. In Agrarian Perspectives XXIV. - Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 90-98.

HŘEBÍKOVÁ, B. – ČECHURA, L. An analysis of the impacts of weather on technical efficiency in Czech agriculture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1645-1652. ISSN: 1211-8516.

ČECHURA, L. – MALÝ, M. Produkční struktura a technická efektivnost českých cukrovarů: mezisektorová komparace. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 12, s. 387-391. ISSN: 1210-3306.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – MALÝ, M. – HOCKMANN, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); SCALE EFFICIENCY IN EUROPEAN PORK PRODUCTION . 2015, Review of Agricultural and Applied Economics The Successor of the Acta Oeconomica et Informatica ISSN 1336-9261, XVIII (Number 2, 2015): 51-56 .

ČECHURA, L.; idPublikace = 66472; Název: Analysis of the technical and scale efficiency of farms operating in LFA-- Neexistuje podtyp publikace --

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Technology and Efficiency Comparison of Czech and Slovak Processing Companies. In 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2014 - Procedia Economics and Finance 06.03.2014, Brno. Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. s. 93-102.

ČECHURA, L. – TAUSSIGOVÁ, T. Avian Influenza and Structural Change in the Czech Poultry Industry. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 38-47. ISSN: 0139-570X.

CLARK, J. – ČECHURA, L. – THIBODEAU, D. Simultaneous Estimation of Cost and Distance Function Share Equations. CANADIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D AGROECONOMIE, 2013, roč. 61, č. 4, s. 559-581. ISSN: 0008-3976.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

ČECHURA, L.; idPublikace = 55631; Název: Technical Efficiency and Total Factor Productivity in Czech Agriculture-- Neexistuje podtyp publikace --

VAVROUŠKOVÁ, L. – ČECHURA, L. Wage Disparity and Inter-Occupation Specifics in Managing Czech Households’ Portfolios: What is the position of agricultural workers?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 3, s. 79-91. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. Technological change in the Czech food processing industry: What did we experience in the last decade?. In Joint Conference on 21st International Scientific Conference on Agrarian Perspectives / 131st EAAE Seminar 18.09.2012, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 28-41.

CLARK, J. – ČECHURA, L. – THOMPSON, S. Induced Innovation in Canadian Agriculture. In Joint Conference on 21st International Scientific Conference on Agrarian Perspectives / 131st EAAE Seminar 18.09.2012, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 245-254.

ČECHURA, L. – MALÝ, M. – PETEROVÁ, J. Technická efektivnost českých cukrovarů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 4, s. 139-143. ISSN: 1210-3306.

CLARK, J. – ČECHURA, L. Consequences of BSE disease outbreaks in the Canadian beef industry. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 1, s. 13-22. ISSN: 1804-1930.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

ČECHURA, L. – MATULOVÁ, K. Technology, Technical Efficiency and Subsidies in Czech Agriculture. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Praha. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 13-21.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

ČECHURA, L. Estimation of technical efficiency in Czech agriculture with respect to firm heterogeneity. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 4, s. 183-191. ISSN: 0139-570X.

ČECHURA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. ANALYSIS OF INPUT DEMAND AND OUTPUT SUPPLY FUNCTIONS IN CZECH MILK PRODUCTION. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 162 - 169. ISSN: 1211-3174.

ČECHURA, L. – HOCKMANN, H. SOURCES OF ECONOMICAL GROWTH IN THE CZECH FOOD PROCESSING. Prague Economic Papers, 2010, roč. 19, č 2, s. 169-182. ISSN: 1210-0455.

ČECHURA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. THE NATURE OF PRICE TRANSMISSIONS IN THE PORK AGRI-FOOD CHAIN. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 155 - 163. ISSN: 1211-3174.

ČECHURA, L. The impact of credit constraint on farmer’s economic equilibrium. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 11, s. 541 - 549. ISSN: 0139-570X.

ČECHURA, L. Zdroje a limity růstu agrárního sektoru . Praha: Wolters Kluwer, 2009. 296s. ISBN 978-80-7357-493-2.

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

The impact of credit constraint on farmer’s economic equilibrium - doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D., 2009

Analýza poptávky po faktorech a nabídkové funkce v produkci mléka - doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Peterová Jarmila, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Precizní zemědělství a digitalizace v ČR GA0 2023 - 2025
Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik - SEEPIA TA0 2021 - 2026
Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace? MZE 2019 - 2021
VALUMICS - Understanding food value chains and network dynamics EU 2017 - 2021
Optimalizace systému dotační podpory zemědělských produktů s ohledem an produkci veřejných statků MZE 2015 - 2016
Inter- a intra-sektorální změny efektivnosti a produktivity v českém potrravinářském průmyslu - systematický nebo idiosynkratický vývoj? GA PEF 2013 - 2014
International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets MSM 2013 - 2015
COMPETE - International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets EU 2012 - 2015
International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets EU 2012 - 2014
Prognostické a simulační modely vlivu úvěrového omezení na ekonomickou rovnováhu v zemědělsko-potravinářské vertikále GA0 2006 - 2008
6. RP- Grain Legumes EU 2004 - 2008
Vliv credit rationingu na ekonomickou aktivitu zemědělských producentů v rámci vnitřního trhu GA PEF 2004 - 2005
Simulační modely ověřování účinnosti nástrojů zemědělské politiky GA0 2003 - 2004
 
page foot