| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Michal Malý, Ph.D. (3076)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Konzultace probíhají osobně či na základě dohody i online.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLABOCH, J. – MALÝ, M. Approaches towards Land Valuation and Land Pricing under the Influence of Geo-Climate Change. ..., 2022, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: N.

SLABOCH, J. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – MACH, J. The Shadow Values of Soil Hydrological Properties in the Production Potential of Climatic Regionalization of the Czech Republic. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. – RUMÁNKOVÁ, L. AGRI-FOOD MARKET SHOCKS AND THEIR IMPACT ON THE EU GREEN DEAL. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXXI. GREEN DEAL – FUTURE PERSPECTIVES 14.09.2022, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2022. s. 68-81.

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – ŠUBRT, T. – HUČKO, J. – JIRAL, J.Agrarian Perspectives XXXI. - Green Deal Future Perspectives. 2022, .

SLABOCH, J. – MALÝ, M. AGRICULTURE LAND PRICE SETTING SYSTEMS, AND POSSIBLE DIRECTIONS FOR THEIR UPDATING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2021, roč. 69, č. 6, s. 655-664. ISSN: 1211-8516.

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – PELIKÁN, M. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – JIRAL, J. – HUČKO, J. – MOULIS, P. – ČTYROKÁ, H.Agrarian Perspectives XXX. - SOURCES OF COMPETITIVENESS UNDER PANDEMIC AND ENVIRONMENTAL SHOCKS. 2021, .

SLABOCH, J. – MALÝ, M. – MACH, J. NEW CHALLENGES WITHIN THE EVALUATED SOIL-ECOLOGICAL UNITS VALUATION IN THE CZECH REPUBLIC. In TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR 16.09.2021, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 337-346.

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – PELIKÁN, M. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – JIRAL, J. – HUČKO, J. – MOULIS, P. – ČTYROKÁ, H.Agrarian Perspectives XXIX. - Trends and Challenges of Agrarian sector. 2020, .

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Shadow prices of greenhouse gas emissions: An application to the Czech dairy production. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 7, s. 291-300. ISSN: 0139-570X.

CVIK, E. – MALÝ, M. – **MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Selected Issues from the Dark Side of the General Data Protection Regulation. Národohospodářský obzor. (Review of Economic perspectives.) , 2018, roč. 18, č. 4, s. 384-407. ISSN: 1213-2446 .

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Valuation of public goods: The case of emissions from livestock holdings in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1804-1930.

MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. Identification and Valuation of Public Goods within the Vertical of Cattle Breeding. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 7, č. 1, s. 69-82. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TECHNICAL EFFICIENCY WITH AN UNDESIRABLE OUTPUT - CASE STUDY OF CZECH DAIRY FARMS. 2016, Proceedings of the Ires international konference 11-12/9/2016, Crete.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Economic valuation of mountain landscapes and ecosystems: A meta-analysis of case studies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. VIII, č. 3, s. 103-112. ISSN: 1804-1930.

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. Greenhouse gas emissions in the Czech livestock sector. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: CULS Prague, 2016. s. 192-199.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Veřejné statky v zemědělství (produkce, ocenění a podpora). Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2016, 140s. ISBN 978-80-906594-2-1.

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M.Landscape Assessment – A Case Study of Šumava Mountains, Protected Landscape Area. 2016, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ENGINEERING (ICFAE.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Ocenění veřejných statků: produkční přístup, Valuation of public goods: production approach, Public goods; Output/Input distance function; shadow price; subsidies, 2016, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika - KE01, MZe ČR, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, 110 00, Praha - Ing. David Kuna (ředitel odboru), Roční změna dotace při kompenzaci ztracených příjmů 537 mil. Kč až 1,8 mld. Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Odbor environmentálních podpor PRV MZe ČR, 31.10.2016,

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison greenhouse gas emissions from livestock holdings in Czechia and Slovakia. In Determinanty ekonomickej stability podniku 12.10.2016, Smižany, SR. Nitra: SPU Nitra, 2016. s. 80-92.

HÁLOVÁ, P. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – HAVLÍKOVÁ, M. Analýza a srovnání produkčních funkcí výrobců mléka v ČR v kontextu environmentálního znevýhodnění. In Determinanty ekonomickej stability podniku 13.10.2016, Smižany. Nitra: , 2016. s. 10-16.

ČECHURA, L. – HOCKMANN, H. – MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison of Technology and Technical Efficiency in Cereal Production among EU Countries . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 2, s. 27-37. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ASSESSMENT OF AGRICULTURE PUBLIC GOODS BY SHADOW PRICES. 2015, .

ČECHURA, L. – MALÝ, M. Produkční struktura a technická efektivnost českých cukrovarů: mezisektorová komparace. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 12, s. 387-391. ISSN: 1210-3306.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – MALÝ, M. – HOCKMANN, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); SCALE EFFICIENCY IN EUROPEAN PORK PRODUCTION . 2015, Review of Agricultural and Applied Economics The Successor of the Acta Oeconomica et Informatica ISSN 1336-9261, XVIII (Number 2, 2015): 51-56 .

MALÝ, M.; idPublikace = 66652; Název: Poultry vertical - partial equilibrium model approach -- Neexistuje podtyp publikace --

MALÁ, Z. – MALÝ, M. The determinants of adopting organic farming practices: a case study in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 19-28. ISSN: 0139-570X.

MALÝ, M. Partial equilibrium model – Pork . ..., 2013, roč. 14, č. 1, s. 284-305.

MALÝ, M. Partial equilibrium model - Beef. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 6, s. 247-261. ISSN: 0139-570X.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

MALÁ, Z. – MALÝ, M. IMPACT OF GOVERNMENT REFORM ON BEEF MARKET. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 71-79. ISSN: 1804-1930.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – RUMÁNKOVÁ, L. – HÁLOVÁ, P. Partial equilibrium model of Czech beef trade. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 2, s. 27-38. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. – MALÝ, M. – PETEROVÁ, J. Technická efektivnost českých cukrovarů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 4, s. 139-143. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. Partial equilibrium model – case study of the poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 431-438. ISSN: 1211-8516.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

MALÁ, Z. – MALÝ, M. Analýza nástrojů zemědělské dotační politiky – aplikace produkčních funkcí. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č 6, s. 778-798. ISSN: 0032-3233.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – MALÝ, M. Stochastic Frontier Model with Fixed Management of Czech Organic Agriculture. In AGRARIAN PERSPECTIVES, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, CR, 2010. s. 87-94.

MALÝ, M. PRICE MODELS IN POULTRY MEAT VERTICAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 2, s. 73 - 85. ISSN: 1211-3174.

MODELLING OF PORK PRODUCTION FUNCTION - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D., 2009

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Model dílčí rovnováhy na trhu s masem GA0 2011 - 2013
 
page foot