| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Marek Pícka, Ph.D. (3283)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3244
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny LS 2021/22
místnost E405
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TŮMA, J. – PÍCKA, M. – HANZLÍK, P. Generated Report of the ORD BORM Model. Acta Informatica Pragensia, 2015, roč. 4, č. 1, s. 30-43. ISSN: 1805-4951.

PÍCKA, M. – PERGL, R. – ŠPLÍCHAL, P. BORM model transformation. Systémová integrace, 2011, roč. 2011, č 2, s. 114-123. ISSN: 1210-9479.

PÍCKA, M. BORM Tester, BORM Tester, BORM ; gradual transformation , 2010, JC - Počítačový hardware a software, BORM Tester, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, picka@pef.czu.cz, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Vytvoření matice dohledatelnosti požadavků pomocí metody postupných transformací - Ing. Pícka Marek, 2009

CASE Tools: Is something still missing? - Dr. Ing. Pergl Robert; Ing. Pícka Marek, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot