| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. (1260)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • Telefon:
    • xxx
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MACÁK, T. – HRON, J. – JADRNÁ, M. Diversification of accommodation offers depending on critical economies of scale for travel business. COGENT ENGINEERING, 2020, roč. 7, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2331-1916.

MACÁK, T. – HRON, J. – ŠTŮSEK, J. A Causal Model of the Sustainable Use of Resources: A Case Study on a Woodworking Process. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-22. ISSN: 2071-1050.

MACÁK, T. – HRON, J. – PÁNEK, P. RATE OF PRODUCT DIVERSIFICATION SETTINGS DEPENDING ON CRITICAL ECONOMIES OF SCALE FOR AGRICULTURAL BUSINESS. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague. Prague, Czech republic: Czech Univerzity of Life Sciences, 2019. s. 137-143.

HRON, J. – **ZEMAN, K. The agricultural sector has the most efficient management of state receivables in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 12, s. 61-73. ISSN: 0139-570X.

BORŮVKA, L. – **BRAUNER, P. – **CELBA, J. – **ČEPL, J. – **ČERVENKA, J. – **DOUCHA, T. – **DRBOHLAV, J. – **FIALA, J. – **HAUSVATER, E. – HOMOLKA, P. – HRON, J. – **ILAVSKÁ, B. – **KACÁLEK, D. – **KÁRA, J. – **KOUTNÝ, L. – **KROFTOVÁ, V. – **KŮDELA, V. – **KULHAVÝ, F. – **KULHAVÝ, J. – **LIPAVSKÝ, J. – MATULA, S. – **NEDĚLNÍK, J. – PASTOREK, Z. – **PERLÍN, C. – PODRÁZSKÝ, V. – **POKORNÝ, E. – **POTOČEK, J. – **PRAX, A. – **PŘIBYL, J. – **ROUBAL, P. – **ROZMAR, J. – RYBKA, A. – **ŘEHÁK, V. – **SKŘIVANOVÁ, V. – **SOBOCKA, J. – **SUCHÝ, P. – ŠILEROVÁ, E. – **ŠMIROUS, P. – **TÁBORSKÝ, V. – **TOMAN, M. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÁCHA, R. – **VÁŠA, J. – **VAVREINOVÁ, S. – **VOKÁL, B. – **ZAHRADNÍK, P. – **ZAPLETAL, M. Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2018, 484s. ISBN 978-80-7002-038-8.

MACÁK, T. – HRON, J. – PÁNEK, P.; idPublikace = 78678; Název: CRITICAL CONTROL POINTS DESIGN FOR MONITORING HACCP REQUIREMENTS-- Neexistuje podtyp publikace --

MACÁK, T. – HRON, J. – TICHÁ, I. Reducing production variability using factorial optimisation: A case study from the food-packaging industry . COGENT ENGINEERING, 2018, roč. 5, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2331-1916.

MACÁK, T. – HRON, J. The cybernetic stability of microeconomic variables in the agricultural sector: A case study from the agritourism field. AGRICULTURAL ECONOMICS, 2017, roč. 63, č. 12, s. 531-538. ISSN: 0169-5150.

MACÁK, T. – HRON, J. – PÁNEK, P. REDUCING REVENUES VARIABILITY IN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS BY SETTINGS OF 4C MARKETING MIX FACTORS . In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI: COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Prague. CULS Prague, Fac Econ & Management, Dept Managem: CULS Prague, Fac Econ & Management, Dept Management, Prague, Czech Republic., 2017. s. 198-203.

MACÁK, T. – HRON, J. Dynamic Planning of Experiments for the Optimisation of Managerial Scheduling. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 12, s. 537-542. ISSN: 0139-570X.

MACÁK, T. – HRON, J. Robust parameter design for the optimisation of cutting conditions according to energy efficiency criteria. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 12, s. 542-551. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Mixture design for food packaging in a modified atmosphere . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 9, č. 61, s. 393-399. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. – SLÁDEK, PH.D., MGR., P. Deterministic Decision Making in Agricultural Production. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 46-55.

HRON, J. – MACÁK, T. – ANDRES, ING. PH.D., P. Overcoming the Uncertainty in Du-Pont Graph of Profitability . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. Vol 63, č. 6, s. 1891-1895. ISSN: 1211-8516.

HRON, J. – MACÁK, T. Economic evaluation and design of control mechanisms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 12, s. 534-546. ISSN: 0139-570X.

HRON, J.; idPublikace = 61562; Název: Předmět teorie řízení, Úvod do teorie systémů-- Neexistuje podtyp publikace --

HRON, J. – MACÁK, T. Synergistic effect in the management of agricultural production. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 11, č. 59, s. 489-495. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Application of design of experiments to welding process of food packaging. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 909-915. ISSN: 1211-8516.

HRON, J. – MACÁK, T. Optimization of food packaging to improve food safety. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, roč. 3&4, č. 11, s. 423-428. ISSN: 1459-0255.

KÖNIGOVÁ, M. – HRON, J. Methodology for the identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 8, s. 347-353. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PROCESS IMPROVEMENT IN FOOD PACKAGING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 115-120. ISSN: 1211-8516.

HRON, J. – PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – ŠTÁDLEROVÁ, M. Possibilities of Using the Four-factorial Inventory of the Climate of Innovation in the Czech Agricultural Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. , č. 3, s. 1-9. ISSN: 1804-1930.

PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – BALCAROVÁ, T. – HRON, J. Factors Determining the Entry of Agricultural Farms into Agritourism. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. , č. 4, s. 59-65. ISSN: 1804-1930.

HRON, J. Design of experiments for the analysis and optimization of barcodes of food and agricultural products. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 12, s. 549-556. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Multi-Factor Optimization and Factor Interactions during Product Innovation. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 21th Scientific Conference Innovation and competitiveness of the EU agrarian sector 18.09.2012, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2012. s. 191-197.

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. The theory of preferential choice and its utilization in managerial decision-making. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č 5, s. 211-216. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Surface design response for packaging processes. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Praha. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 233-238.

HRON, J. – MACÁK, T. Adaptive organization design based on system integration. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 12, č. 57, s. 565-572. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Forecast of demand through the differential description of their effects. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 4, č 56, s. 149-158. ISSN: 0139-570X.

TICHÁ, I. – HRON, J. – FIEDLER, J. Managerial decision making: Importance of intuition in rational process. Zemědělská ekonomika, 2010, roč. 56, č 12, s. 570-573. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T.; idPublikace = 66636; Název: Tuning of Production Management-- Neexistuje podtyp publikace --

HRON, J. – MACÁK, T. – HUML, J. Design of the diversification classifier for agricultural entrepreneurs activities. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 12, s. 565 - 570. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Control of Food Products´ Quality. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 5, s. 221 - 229. ISSN: 0139-570X.

Vztah univerzitní strategie, výzkumu a výuky - prof. Ing. Hron Jan, DrSc., dr.h.c., 2009

Řízení procesů srovnáním s procesním etalonem - prof. Ing. Hron Jan, DrSc., dr.h.c., 2009

Teorie řízení - Podklady ke cvičení - Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; prof. Ing. Hron Jan, DrSc., dr.h.c.; Ing. Lhotská Bohumila, 2009

 
page foot