| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. (1309)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2272
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: konzultační hodiny, V. Merunka, PEF, E418
jindy po předchozí dohodě na výuce
Kód předmětu Název předmětu
Citace

WIJEKOON, H. – SCHEGOLEV, B. – MERUNKA, V. Filling the Gap Between Business and Application Development Using Agile BORM. In Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2021 International Workshops, Melbourne, VIC, Australia, June 28 – July 2, 2021, Proceedings 28.06.2021, Melbourne, VIC, Australia. Cham, Switzerland: Springer, Cham, 2021. s. 26-38.

WIJEKOON, H. – SCHEGOLEV, B. – MERUNKA, V. Fighting Biased Online News: Lessons from Online Participation and Crowdsourcing. In 8th e-Democracy International Conference on Safeguarding Democracy and Human Rights in the Digital Age, e-Democracy 2019 12.12.2019, Athens, Greece. : Springer, Cham, 2020. s. 209-220.

WIJEKOON, H. – SCHEGOLEV, B. – MERUNKA, V. Knowledge Representation of Software Design Patterns: A Model Transformations Perspective. In 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2020) 24.09.2020, Thessaloniki, Greece. http://ceur-ws.org/Vol-2761/: CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2020. s. 179-187.

MERUNKA, V. – **VAN STEENBERGEN, J. – **KOCOR, M. – **YORDANOVA, L. The Interslavic Language as a tool for supporting e-Democracy in Central and Eastern Europe . International Journal of Electronic Governance, 2019, roč. 11, č. 3, s. 260-288. ISSN: 1742-7509.

MERUNKA, V. – WIJEKOON, H. – SCHEGOLEV, B. Object-oriented class normalisation from a conceptual modelling perspective. In 15th International Workshop, EOMAS 2019, Held at CAiSE 2019, Rome, Italy 03.06.2019, Rome, Italy. Rome: Springer, 2019. s. 29-39.

WIJEKOON, H. – SCHEGOLEV, B. – NOVÁK, J. – MERUNKA, V. Performance impact to the applying design patternization techniques to object-relational databases. In 15th International Workshop, EOMAS 2019, Held at CAiSE 2019, Rome, Italy 03.06.2019, Rome, Italy. Rome: Springer, 2019. s. 156-163.

MERUNKA, V. Computer Simulation. London: Intech Open, London, 2018, 500s. ISBN 978-953-51-3205-9. The role of computer simulation tools in improving the quality of life in small settlements of the Czech Republic, s. 1-27.

**KOCÓR, M. – **YORDANOVA, L. – **VAN STEENBERGEN, J. – MERUNKA, V. Zonal constructed language and education support of e-democracy – the interslavic experience. In 7th International Conference on eDemocracy 14.12.2017, Athens; Greece. Springer, Cham: Springer Verlag, 2017. s. 15-30.

**MOLHANEC, M. – MERUNKA, V. Advanced process simulation tool for improving the quality of decision-making in local government of the Czech Republic. ..., 2017, roč. 9, č. 3-4, s. 283-299. ISSN: N.

MERUNKA, V. – **MERUNKOVÁ, I. ICT Solution of soil and landscape suffers from uncontrolled urban sprawl in the Central Bohemia. In 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment 21.09.2017, Chania, Crete Island; Greece. Chania, Crete Island; Greece: CEUR Workshop Proceedings, 2017. s. 261-267.

MERUNKA, V. Symmetries of Modelling Concepts and Relationships in UML -Advances and Opportunities. In 13th International Workshop on Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, EOMAS 2017, Held in Conjunction with 29th Conference on Advanced Information Systems Engineering, CAiSE 2017 12.06.2017, Essen, Germany. Essen: Springer International Publishing AG, 2017. s. 100-110.

MERUNKA, V. – MOLHANEC, M. Neoslavonic Language Zonal Language Constructing: Challenge, Experience, Opportunity to the 21st Century. In 2nd International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC 2015) 07.11.2015, Kaifeng, Henan, China. Kaifeng, Henan, China: Atlanti Press, 2016. s. 227-233.

MOLHANEC, M. – MERUNKA, V. – HERŠAK, E. Ontology-Based Translation of the Fusion Free Word Order Languages - Neoslavonic Example. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation 13.06.2016, Ljubljana. Cham, Switzerland: Springer Business and Science Media, 2016. s. 139-153.

ŠUBRT, O. – MERUNKA, V. The Algorithmizable Modeling of the Object-Oriented Data Model in Craft.CASE. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation 13.06.2016, Ljubljana. Cham, Switzerland: Springer Business and Science Media, 2016. s. 98-110.

MERUNKA, V. Novoslovyansky yazyk. In Slavyanskiy viestnik - filologicheskiya zapiski 05.10.2016, Voronezh. Voronezh: Fond im. A. A. Khovanskogo, 2016. s. 192-198.

TŮMA, J. – MERUNKA, V. – PERGL, R. BORM-II and UML as accessibility process in knowledge and business modelling. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2015, roč. 312, č. 2015, s. 1-6. ISSN: 1876-1100.

MERUNKA, V. The Role of Computer Simulation Tools in Improving the Quality of Life in Small Settlements of the Czech Republic. Communications in Computer and Information Science, 2015, roč. 1, č. 570, s. 109-123. ISSN: 1865-0929.

MERUNKA, V. – HŘEBÍK, R. – KOSEJKOVÁ, Z. – KUPKA, P. Object-Oriented Conceptual Modeling and Simulation of Health Care Processes. Lecture Notes in Business Information Processing, 2015, roč. 1, č. 231, s. 49-60. ISSN: 1865-1348.

MERUNKA, V. Local government processes of small settlements in the Czech Republic. Communications in Computer and Information Science, 2014, roč. 1, č. 441, s. 103-112. ISSN: 1865-0929.

MERUNKA, V. – MERUNKOVÁ, I. Modeling and Visualization of Urban Planning and Building Development Processes for Local Government of Small Settlements. Lecture Notes in Business Information Processing, 2014, roč. 191, č. 1, s. 59-76. ISSN: 1865-1348.

MERUNKA, V. – MERUNKOVÁ, I. Role of OBA Approach in Object-Oriented Process Modelling and Simulation. Lecture Notes in Business Information Processing, 2013, roč. 153, č. 1, s. 74-84. ISSN: 1865-1348.

MERUNKA, V. – CHOLES ARVILLA, S. – PLAS, M. – TŮMA, J. BORM-II and UML as accessibility process in knowledge and business modelling. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXII: DEVELOPMENT TRENDS IN AGRIBUSINESS 17.09.2013, Prague, CZECH REPUBLIC. CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYST: Czech Univ Life Sci Prague, Fac Econ & Management, 2013. s. 155-163.

MERUNKA, V. FSM-Based Object-Oriented Organization Modeling and Simulation. Lecture Notes in Business Information Processing, 2012, roč. 112, č. 1, s. 398-412. ISSN: 1865-1348.

MERUNKA, V.; idPublikace = 54018; Název: Instance-Level Modeling and Simulation Using Lambda-Calculus and Object-Oriented Environments-- Neexistuje podtyp publikace --

MERUNKA, V. – MOLHANEC, M. Agile Methodologies for Knowledge-Based Organizations: Cross-Disciplinary Applications, Asim Abdel Rahman El Sheikh and Mouhib Alnoukari (Eds.). Hershey, PA 17033, USA: IGI, 2011. 300s. ISBN 978-1-61350-050-7. Agile Modelling for Business Intelligence, s. 120-131.

VRANA, I. – BROŽEK, J. – BUCHTELA, D. – KLIMEŠOVÁ, D. – MERUNKA, V. – PAPÍK, M. – TOMAN, P. – VANÍČEK, J. – VESELÝ, A. – VOSTROVSKÝ, V. – VYNIKAROVÁ, D. Knowledge Management and Modern Information Technologies. Praha: Alfa nakladatelství, s. r. o., Praha, 2010. 170s. ISBN 978-80-87197-31-8.

BROŽEK, J. – MERUNKA, V. – MERUNKOVÁ, I. Organization modeling and simulation using BORM approach. Lecture Notes in Business Information Processing, 2010, roč. 63, č 1, s. 27-40. ISSN: 1865-1348.

MERUNKOVÁ, I. – MERUNKA, V. Modelování procesně orientovaných znalostí v krajině. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 952010, č. 952010, s. 8 - 18. ISSN: 0374-5651.

MERUNKA, V. CC Reporter, CC Reporter, business process modeling, report generator, scripting language, TXT, HTML, XPDL, LaTeX, 2010, JC - Počítačový hardware a software, CCReporter, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, samostatná programová aplikace pro MS Windows, MaxOSX nebo Linux a knihovna rozšiřijících funkcí pro modelovací nástroj Craft.CASE, Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 620 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Engrafes - generátor, editor a analyzátor dotazníků - doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D., 2009

Data normalization of object-oriented databases - doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D., 2009

Regional Management - Business Process Modeling Experience - Ing. arch. Merunková Iveta; doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D., 2009

Úvod do dotazovacího jazyka OQL - doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D., 2009

Formal View on OOP Using Lambda-Calculus - doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D., 2009

BORM - Business Object Relation Modeling - doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; Ing. Brožek Jiří; Ing. Šebek Martin; Ing. Polák Jiří, CSc., 2009

Normalization Rules of the Object-Oriented Data Model - doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; Ing. Šebek Martin; Ing. Brožek Jiří, 2009

Databázový standard ODMG a systém EyeDB - doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D., 2009

 
page foot