| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. (1299)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 4276
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
místnost E414
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VRANA, I. – TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. BeCoMe: Easy-to-implement optimized method for best-compromise group decision making: Flood-prevention and COVID-19 case studies. Environmental Modelling & Software, 2021, roč. 136, č. 104953, s. 1-17. ISSN: 1364-8152.

VRANA, I. – TYRYCHTR, J.BeCoMe - the best compromise solutions in the ill structured decision making situations like COVID-19 pandemic any many others. 2021, Academia Letters.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. – VRANA, I. Novel methodology for developing a safety standard based on clustering of experts’ assessments of safety requirements. ..., 2021, roč. 140, č. , s. 1-13. ISSN: N.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – VRANA, I. Optimizing Design of Smart Workplace through Multi-Objective Programming. ..., 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-28. ISSN: N.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – VRANA, I. Multiple OLAP Reports and the Best Compromise in the Decision-Making Process. In Data Science and Intelligent Systems. CoMeSySo 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 231. 13.10.2021, Online. Cham: Springer, 2021. s. 1-7.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – VRANA, I. Designing Smart Healthcare Systems Using Fuzzy Relations. In Data Science and Intelligent Systems. CoMeSySo 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 231. 13.10.2021, Online. Cham: Springer, 2021. s. 1041-1052.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – VRANA, I. Software Algorithm of EM-OLAP Tool: Design of OLAP Database for Econometric Application. In Software Engineering Methods in Intelligent Algorithms. CSOC 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 984. 25.04.2019, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 351-359.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – ANDER, V. – BENDA, T. – VRANA, I. Multi-agent System in Smart Econometric Environment. In Intelligent Systems Applications in Software Engineering. CoMeSySo 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1046 03.10.2019, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 434-442.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. Concept of Econometric Intelligence System: OLAP Applications in the Ambient Intelligence Environment. In Applied Computational Intelligence and Mathematical Methods: Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software 2017 12.09.2017, online. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. s. 279-286.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. EM-OLAP Framework - Econometric Model Transformation Method for OLAP Design in Intelligence Systems. Business & Information Systems Engineering, 2018, roč. 60, č. 6, s. 543-562. ISSN: 1867-0202.

**ALY, S. – PELIKÁN, M. – VRANA, I. A novel methodology for designing smart workplace environments utilizing fuzzy relations. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 2018, roč. 10, č. , s. 169-193. ISSN: 1876-1364.

PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. Detection of resource overload in conditions of project ambiguity. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, 2017, roč. 25, č. 4, s. 868-877. ISSN: 1063-6706.

KOŽÍŠEK, F. – VRANA, I. Business Process Modelling Languages. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 3, s. 39-49. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. Multidimensional Design of OLAP System for Context-Aware Analysis in the Ambient Intelligence Environment. In Software Engineering Perspectives and Application in Intelligent Systems: Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016), Vol 2 27.04.2016, online. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 283-292.

PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. Project resource allocation in conditions of ambiguity. In IT for Practice 2016 13.10.2016, Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. s. 27-42.

TYRYCHTR, J. – VRANA, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards Econometric OLAP Design in the Intelligence System . 2016, WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / E-ISSN: 2224-2899, Volume 13, 2016, Art. #59, pp. 627-633.

KOVÁŘ, P. – PELIKÁN, M. – VAŠŠOVÁ, D. – VRANA, I. How to Reach a Compromise Solution on Technical and Non-Structural Flood Control Measures. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 143-152. ISSN: 1801-5395.

VRANA, I. – PELIKÁN, M. – ALY, S. A Generalized Model for Quantifying the Impact of Ambient Intelligence on Smart Workplaces: Applications in Manufacturing. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 2014, roč. 6, č. 6, s. 651-673. ISSN: 1876-1364.

VRANA, I. – VANÍČEK, J. – KOVÁŘ, P. – BROŽEK, J. – ALY, S. A Group Agreement-Based Approach For Decision Making in Environmental Issues. Environmental Modelling & Software, 2012, roč. 36, č. 2, s. 99-110. ISSN: 1364-8152.

VRANA, I. – VANÍČEK, J. – STRUSKA, Z. From Government to E-Governance: Public Administration in the Digital Age. New York: IGI Global, 2012, 286s. ISBN 978-1-4666-1909-8. Information Technology Product Quality, Impact on E-Governance, Measurement, and Evaluation, s. 162-194.

KOVÁŘ, P. – VRANA, I. – VAŠŠOVÁ, D. Stakoholder group consensus based on multi-aspect hydrology decision making. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 252-264. ISSN: 0042-790X.

VRANA, I. – ALY, S. Combining the Crisp Outputs of Multiple Fuzzy Expert Systems using MPDI along with AHP. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č 5, s. 217-275. ISSN: 0139-570X.

VRANA, I. – ALY, S. Modeling Heterogeneous Experts’ Preference Ratings for Environmental Impact Assessment Through a Fuzzy Decision Making System. Lecture Notes in Business Information Processing, 2011, roč. 359, č 1, s. 535-549. ISSN: 1865-1348.

VRANA, I. – ALY, S. Assessing candidate industrial technologies utilising hierarchical fuzzy decision making systems. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 2010, roč. 5, č. 5, s. 483 - 501. ISSN: 1748-5037.

VRANA, I. – ALY, S. Approaches to assess group consensus in Yes-or-No type experts’ group decision making. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 4, s. 192-199. ISSN: 0139-570X.

VRANA, I. – VRÁNA, J. – RICHTA, K. Evaluation criteria for management of large communication networks. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 1, s. 7 - 17. ISSN: 1210-9479.

VRANA, I. – VRÁNA, J. Management of large communication networks: A case study. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 1, s. 19 - 33. ISSN: 1210-9479.

VRANA, I. – ALY, S. – VANÍČEK, J. The Multiplicative Proportional Deviative Influence combining criterion. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 3, s. 77 - 88. ISSN: 1210-9479.

VRANA, I. – ALY, S. – VANÍČEK, J. Technologies for Supporting Reasoning Communities and Collaborative Decision Making. New York, USA: Information Science Reference - IGI Global, 2010. 474s. ISBN 978-1-60960-091-4. s. Methods of Group Decisions and Aggregation of Experts’ opinions, s. 151 - 171.

VRANA, I. – BROŽEK, J. – BUCHTELA, D. – KLIMEŠOVÁ, D. – MERUNKA, V. – PAPÍK, M. – TOMAN, P. – VANÍČEK, J. – VESELÝ, A. – VOSTROVSKÝ, V. – VYNIKAROVÁ, D. Knowledge Management and Modern Information Technologies. Praha: Alfa nakladatelství, s. r. o., Praha, 2010. 170s. ISBN 978-80-87197-31-8.

VRANA, I. – VANÍČEK, J. – BROŽEK, J. MaxAgr, MaxAgr, Group Decision Making, Agregation operators, Fuzzy Logic, Agreement, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, MaxAgr, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

VRANA, I. – ALY, S. – VANÍČEK, J. Fuzzy Aggregation and Averaging for Group Decision Making. Knowledge-Based System, 2009, roč. 22, č. 1, s. 79 - 84. ISSN: 0950-7051.

ConEx - Autorizovaný SW na vyhodnocení konsensu expertních posouzení - prof. Ing. Vrana Ivan, DrSc.; prof. RNDr. Vaníček Jiří, CSc.; Ing. Brožek Jiří, 2009

A Feasible Approximation to Optimum Decision Support System for Multidimensional Cases through a Modular Decomposition - prof. Ing. Vrana Ivan, DrSc.; Ing. Aly Shady, Ph.D., 2009

Conceptual Models for Managerial Ambient Intelligence - prof. Ing. Vrana Ivan, DrSc.; Ing. Aly Shady, Ph.D., 2009

Approximation to Optimum Intelligent Decision Support System for Multidimensional Problems Assessment - prof. Ing. Vrana Ivan, DrSc., 2009

 
page foot