| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D. (2633)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2150
:: Konzultační hodiny :: KoHo 2019/2020
KoHo LS 2022/2023 po dohodě e-mailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. Rural and environmental concern – focus on the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 191-199. ISSN: 0139-570X.

KAŇKOVÁ, E. – KOCMÁNKOVÁ, L. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČR – 1. ČÁST. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. Rozvojová spolupráce České republiky s postsocialistickou Asií. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2011, roč. 19, č 3, s. 29-41. ISSN: 0572-3043.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. – KREPL, V. Czech Republic’s environmental development cooperation with Central Asia. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č 3, s. 158-163. ISSN: 0231-5742.

MAJEROVÁ, V. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. – HEROVÁ, I. – PAVLÍKOVÁ, G. – SÁLUS, J. Sociální kapitál a rozvoj regionu. Příklad Kraje Vysočina.. Praha: Grada, 2011. 224s. ISBN 978-80-247-4093-5. Sociální kapitál na venkově, s. 108-167.

KOCMÁNKOVÁ, L. – MAJEROVÁ, V. Certain aspects of structural change in rural areas. The experience of selected countries. . Warszawa : IAFE-NRI , 2009. 1s. ISBN 978-83-7658-038-8. s. Social capital influence to the economic and social development of the Czech countryside, s. 156 - 170.

Vnímání stresorů působících v důsledku přechodu studentů ze SŠ na VŠ - Ing. Kocmánková Lucie; Ing. Varvažovská Pavla, 2009

Vzdělávání pracovníků neziskových organizací v oblasti prezentace svých organizací - Ing. Varvažovská Pavla; Ing. Kocmánková Lucie, 2009

Factors of environmental behaviour and implications for development aid: example of the Czech Republic and Central Asia - RNDr. Kment Petr; Ing. Kocmánková Lucie, 2009

 
page foot