| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jan Kašpar, Ph.D. (10351)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZACHOVÁ, R. – KAŠPAR, J. Exploring the effects of management intensification on multiple ecosystem services in an ecosystem management context. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 518, č. 2022, s. 1-15. ISSN: 0378-1127.

ZACHOVÁ, R. – MOHAMMADI, Z. – KAŠPAR, J. – TAHRI, M. – BERČÁK, R. – HOLUŠA, J. – MARUŠÁK, R. Future forest fires as functions of climate change and attack time for central Bohemian region, Czech Republic. Annals of Forest Research, 2022, roč. 65, č. 1, s. 17-30. ISSN: 1844-8135.

MOHAMMADI, Z. – **LOHMANDER, P. – KAŠPAR, J. – BERČÁK, R. – HOLUŠA, J. – MARUŠÁK, R. The effect of climate factors on the size of forest wildfires (case study: Prague-East district, Czech Republic). Journal of Forestry Research, 2022, roč. 33, č. 4, s. 1291-1300. ISSN: 1007-662X.

TAHRI, M. – **MAANAN, M. – **TAHRI, H. – KAŠPAR, J. – PURWESTRI, R. – MOHAMMADI, Z. – MARUŠÁK, R. New Fuzzy-AHP MATLAB based graphical user interface (GUI) for a broad range of users: Sample applications in the environmental field. COMPUTERS & GEOSCIENCES, 2022, roč. 158, č. 2022, s. 1-8. ISSN: 0098-3004.

TAHRI, M. – KAŠPAR, J. – **MADSEN, A. – MODLINGER, R. – ZABIHI AFRATAKHTI, K. – MARUŠÁK, R. – **VACIK, H. Comparative study of fuzzy-AHP and BBN for spatially-explicit prediction of bark beetle predisposition. Environmental Modelling & Software, 2022, roč. 147, č. 2022, s. 1-17. ISSN: 1364-8152.

ŠTIFIL, R. – RINN, R. – KAŠPAR, J. Datová platforma pro lesnictví, Data platform for forestry, data analysis; GIS; artificial intelligence , 2021, XX - Nepřiřazeno, 1, 1, serverová aplikace , optimalizace správy podnikových a jiných dat a zefektivnění rozhodování v managementu lesů s cílem minimalizace rizika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

TAHRI, M. – KAŠPAR, J. – **VACIK, H. – MARUŠÁK, R. Multi-attribute decision making and geographic information systems: potential tools for evaluating forest ecosystem services. Annals of Forest Science, 2021, roč. 78, č. 2, s. 1-19. ISSN: 1286-4560.

MOHAMMADI, Z. – **LOHMANDER, P. – KAŠPAR, J. – BERČÁK, R. – HOLUŠA, J. – MARUŠÁK, R. The effect of climate factors on the size of forest wildfires (case study: Prague-East district, Czech Republic). Journal of Forestry Research, 2021, roč. 2021, č. , s. 1-10. ISSN: 1007-662X.

**COSTA, P. – **CERVEIRA, A. – KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. – **FONSECA, T. Forest Management of Pinus pinaster Ait. in Unbalanced Forest Structures Arising from Disturbances-A Framework Proposal of Decision Support Systems (DSS). FORESTS, 2021, roč. 12, č. 8, s. 1-18. ISSN: 1999-4907.

PURWESTRI, R. – HÁJEK, M. – HOCHMALOVÁ, M. – PALÁTOVÁ, P. – HUERTAS BERNAL, D. – GARCIA JACOME, S. – JARSKÝ, V. – KAŠPAR, J. – RIEDL, M. – MARUŠÁK, R. The role of Bioeconomy in the Czech national forest strategy: a comparison with Sweden. INTERNATIONAL FORESTRY REVIEW, 2021, roč. 23, č. 4, s. 492-510. ISSN: 1465-5489.

**BASKENT, E. – **BORGES, J. – KAŠPAR, J. – TAHRI, M. A Design for Addressing Multiple Ecosystem Services in Forest Management Planning. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 10, s. 1-24. ISSN: 1999-4907.

**SEDMÁK, R. – **TUCEK, J. – **LEVICKA, M. – **SEDMAKOVA, D. – **BAHYL, J. – **JUSKO, V. – KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. – **BUSHENKOV, V. Optimizing the Tending of Forest Stands with Interactive Decision Maps to Balance the Financial Incomes and Ecological Risks according to Owner Demands: Case Study in Rakovnik, the Czech Republic. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 7, s. 1-19. ISSN: 1999-4907.

PURWESTRI, R. – HÁJEK, M. – HOCHMALOVÁ, M. – SANÉ, M. – KAŠPAR, J. Bioeconomy in the National Forest Strategy: A Comparison Study in Germany and the Czech Republic. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 6, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

HLAVATÝ, R. – KAŠPAR, J. Robust optimization vs. simulation-based approach in timber harvest scheduling. In EURO 2018 Conference handbook 08.07.2018, Valencia. Valencia: , 2018. s. 304-304.

NAKLÁDAL, O. – ŠIŠÁK, L. – KAŠPAR, J. – TURČÁNI, M. – PULKRAB, K. – SYNEK, J. – SLOUP, R. – HORÁK, J. – **BRESTOVANSKÁ, T. Management lesních porostů se zastoupením smrku ztepilého z hlediska maximalizace biodiverzity lesa, Management of forests with composition of Norway spruce (Picea abies) towards biodiversity maximization, Biodiversity; spruce; optimal tree composition; management, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ENREFOmet, 70 stran, Maximální využití přirozené environmentální rezistence prostředí proti škodlivým činitelům., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 21.12.2018,

KAŠPAR, J. – **BETTINGER, P. – **VACIK, H. – MARUŠÁK, R. – **GARCIA-GONZALO, J. Decision Support Approaches in Adaptive Forest Management . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1999-4907.

KAŠPAR, J. – HLAVATÝ, R. – KUŽELKA, K. – MARUŠÁK, R. The Impact of Assumed Uncertainty on Long-Term Decisions in Forest Spatial Harvest Scheduling as a Part of Sustainable Development. FORESTS, 2017, roč. 8, č. 9, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

SEDMÁK, R. – KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. Metodika funkčně integrované optimalizace výchovy a obnovy na úrovni lesního hospodářského celku z pohledu taktického a strategického plánování, Metohodology of functionally integrated optimisation of thinning and final cut within the forest management area on the tactical and strategic level of planning, thinning; final harvest; optimisation; forest management planning, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KHÚL/06, Smlouva o využití uzavřena dne 7.12.2017 se Silvi Nova CS, a.s., IČO:18384307, Představený postup výrazně zvýší zvýšení efektivity plánování výchovných těžeb v průměru o 50 % oproti současnému stavu, které vychází především z vyjádření plnění ekosystémových služeb a očekávané zvýšené stability lesních porostů celého lesního hospodářského celku. V rámci optimalizace mýtní těžby se předpokládá zvýšení efektivity plánování mýtních těžeb až o 25 % oproti stavu, kdy se těžby umísťují bez podpory rozhodovacích postupů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 18.12.2017,

KAŠPAR, J. Specializovaná mapa návrhu těžeb, Specialized harvest scheduling map, final cut; optimisation; harvest scheduling, 2017, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa-2017_1, Mapa je zpracována v prostředí QGis, měřítko 1:5 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KAŠPAR, J.; idPublikace = 76397; Název: Specializovaná mapa optimálního rozvržení těžeb-- Neexistuje podtyp publikace --

KAŠPAR, J. – PEREZ, G. – CERVEIRA, A. – MARUŠÁK, R. Spatial considerations of an area restriction model for identifying harvest blocks at commercial forest plantations. ..., 2016, roč. 62, č. 3, s. 146-152. ISSN: N.

KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. – BETTINGER, P. Time efficiency of selected types of adjacency constraints in solving unit restriction models. FORESTS, 2016, roč. 7, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. Metodika funkčně integrované optimalizace obnovy na úrovni lesního porostu na taktické a strategické úrovni plánování, Metohodology of functionally integrated optimisation of final cut within the forest stand on the tactical and strategic level of planning, final harvest; optimisation; forest management planning, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/05, Smlouva o využití uzavřena dne 1.12.2016 se Silvi Nova CS, a.s., IČO:18384307, Představený postup výrazně zvýší efektivitu plánování mýtních těžeb vzhledem k absenci jakékoliv exaktní podpory plánování v současné hospodářsko-úpravnické praxi. Zvýšená efektivita se na základě vykonaných případových studií projeví zvýšením těžeb až o 25 % oproti stavu, kdy se těžby umísťují bez podpory rozhodovacích postupů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 07.12.2016,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – KAŠPAR, J.; idPublikace = 73085; Název: Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

SEDMÁK, R. – MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. Metodika funkčně integrované optimalizace výchovy na úrovni lesního porostu na taktické a strategické úrovni plánování, Metohodology of functionally integrated optimisation of thinning within the forest stand on the tactical and strategic level of planning, thinning; optimisation; forest management planning, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/06, Smlouva o využití uzavřena dne 1.12.2016 se Silvi Nova CS, a.s., IČO:18384307, Uplatnění metodického postupu optimalizace výchovné těžby přináší uživateli metodiky především zvýšení efektivity plánování výchovných těžeb na lesním majetku. Z analýz případových studií vykonaných autory metodiky vyplývá, že tato efektivita je v průměru o 50 % vyšší oproti současnému stavu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 07.12.2016,

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. – VOPĚNKA, P. Decision Support Systems (DSS) Optimal—A Case Study from the Czech Republic. FORESTS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 163-182. ISSN: 1999-4907.

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. – HLAVATÝ, R. – KOTEK, V. – KUŽELKA, K. – VOPĚNKA, P. Alternative Modelling Approach to Spatial Harvest Scheduling with Respect to Fragmentation of Forest Ecosystem. Environmental Management, 2015, roč. 56, č. 5, s. 1134-1147. ISSN: 0364-152X.

KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. – HLAVATÝ, R. A Forest Planning Approach with Respect to the Creation of Overmature Reserved Areas in Managed Forests. FORESTS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 328-343. ISSN: 1999-4907.

VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. GIS tool for optimization of forest harvest-scheduling. Computers and Electronics in Agriculture, 2015, roč. 2015, č. 113, s. 254-259. ISSN: 0168-1699.

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. Spatially-constrained harvest scheduling with respect to environmental requirements and silvicultural system. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 2, s. 71-77. ISSN: 0323-1046.

KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. – SEDMÁK, R. Spatial and non-spatial harvest scheduling versus conventional timber indicator in over-mature forests. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 60, č. 2, s. 81-87. ISSN: 0323-1046.

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. – VOPĚNKA, P. Optimal, Optimal, optimization, final cut, forestry planning, harvest scheduling, 2014, GK - Lesnictví, Optimal, http://www.optimalesa.com/, Návod k obsluze je uložen na stejné adrese jako samotný program. Odpovědné osoby: doc. Ing. Róbert Marušák, PhD., Ing. Jan Kašpar, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 16521, tel. 224383712, 224383796, mail: marusak@fld.czu.cz kasparj@fld.czu.cz, Ušetření finančních prostředků ve výši až 50% ve srovnání s klasickým způsobem stanovení výše mýtní těžby (v závislosti na věkové struktuře lesního majetku). , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. Metodický postup optimalizace mýtní těžby pro holosečný hospodářský způsob, Methodology of final harvest optimization for forest stands managed by clear cut system, clear cut system, harvest scheduling, optimization, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/04, Číslo certifikátu 87944/2014-MZE-1622/M98, Aplikaci optimalizace mýtní těžby, pro soubor porostů obhospodařovaných holosečným hospodářským způsobem lze odhadnout ušetřené finanční prostředky ve výši až 50% ve srovnání s klasickým způsobem stanovení výše mýtní těžby., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 19.12.2014, N

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. Metodický postup optimalizace mýtní těžby pro násečný hospodářský způsob, Methodology of final harvest optimization for forest stands managed by partial cut system, optimization, final cut, forestry planning, harvest scheduling, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/05, Číslo certifikátu 87944/2014-MZE-1622/M100, Aplikaci optimalizace mýtní těžby, pro soubor porostů obhospodařovaných násečným hospodářským způsobem lze odhadnout ušetřené finanční prostředky ve výši až 50% ve srovnání s klasickým způsobem stanovení výše mýtní těžby., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 19.12.2014, N

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. Metodický postup optimalizace mýtní těžby pro podrostní hospodářský způsob, Methodology of final harvest optimization for forest stands managed by shelterwood system, optimization, final cut, forestry planning, harvest scheduling, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/06, Číslo certifikátu 87944/2014-MZE-1622/M99, Aplikaci optimalizace mýtní těžby, pro soubor porostů obhospodařovaných podrostním hospodářským způsobem lze odhadnout ušetřené finanční prostředky ve výši až 50% ve srovnání s klasickým způsobem stanovení výše mýtní těžby., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 19.12.2014, N

VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. Internetová aplikace umožňující zpracování dendrometrických dat pořizovaných elektronickými registračními průměrkami. FLD ČZU v Praze: , 2014, 15s. ISBN: ,

KAŠPAR, J. – MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. Comparison of two alternative optimization techniques for spatial harvest planning. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 90-96. ISSN: 1211-3174.

MARUŠÁK, R. – MERGANIČ, J. – KAŠPAR, J. Metodický postup sběru dat na zkusných plochách pro stanovení porostní zásoby, The metodology of sample plots data collecting for deriving the growing stock, sample plot, growing stock, data, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/02, Číslo certifikátu 82951/2013-MZE-16222/M74, V běžných porostech lze odhadnout při správné optimalizaci výběrového designu šetřeného území pomocí uvedené metodiky reálné ušetřené finanční prostředky až ve výši 70% ve srovnání s celoplošným zjišťováním., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 23, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 23, main felling, economic planning, forest management , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK1, Certifikační číslo 229870/2012-MZE-16222/MAPA495, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 41, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 41, main felling, economic planning, forest management , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK2, Certifikační číslo 229871/2012-MZE-16222/MAPA496, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 43, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 43, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK3, Certifikační číslo 229872/2012-MZE-16222/MAPA497, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 45, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 45, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK4, Certifikační číslo 229873/2012-MZE-16222/MAPA498, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 23, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 23, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK5, Certifikační číslo 229874/2012-MZE-16222/MAPA499, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 41, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 41, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK6, Certifikační číslo 229875/2012-MZE-16222/MAPA500, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 43, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 43, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK7, Certifikační číslo 229876/2012-MZE-16222/MAPA501, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 45, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 45, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK8, Certifikační číslo 229877/2012-MZE-16222/MAPA502, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 19 , Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 19, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK9, Certifikační číslo 229878/2012-MZE-16222/MAPA503, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 23 , Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 23, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK10, Certifikační číslo 229879/2012-MZE-16222/MAPA504, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 41 , Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 41, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK11, Certifikační číslo 229880/2012-MZE-16222/MAPA505, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 43 , Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 43, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK12, Certifikační číslo 229881/2012-MZE-16222/MAPA506, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 45 , Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Bratři Pekárkové for target management set No. 45, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK13, Certifikační číslo 229882/2012-MZE-16222/MAPA507, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 13, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 13, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB1, Certifikační číslo 229883/2012-MZE-16222/MAPA508, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 21, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 21, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB2, Certifikační číslo 229884/2012-MZE-16222/MAPA509, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 23, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 23, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB3, Certifikační číslo 229885/2012-MZE-16222/MAPA510, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 25, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 25, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB4, Certifikační číslo 229886/2012-MZE-16222/MAPA511, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 27, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 27, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB5, Certifikační číslo 229887/2012-MZE-16222/MAPA512, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 41, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 41, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB6, Certifikační číslo 229888/2012-MZE-16222/MAPA513, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 43, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 43, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB7, Certifikační číslo 229889/2012-MZE-16222/MAPA514, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 45, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 45, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB8, Certifikační číslo 229890/2012-MZE-16222/MAPA515, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 47, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 47, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB9, Certifikační číslo 229891/2012-MZE-16222/MAPA516, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 01, Set of maps: The spatial distribution of mature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 01, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB10, Certifikační číslo 229892/2012-MZE-16222/MAPA517, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 13, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 13, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB11, Certifikační číslo 229893/2012-MZE-16222/MAPA518, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 21, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 21, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB12, Certifikační číslo 229894/2012-MZE-16222/MAPA519, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 23, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 23, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB13, Certifikační číslo 229895/2012-MZE-16222/MAPA520, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 25, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 25, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB14, Certifikační číslo 229896/2012-MZE-16222/MAPA521, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 27, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 27, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB15, Certifikační číslo 229897/2012-MZE-16222/MAPA522, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 29, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 29, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB16, Certifikační číslo 229898/2012-MZE-16222/MAPA523, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 41, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 41, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB17, Certifikační číslo 229899/2012-MZE-16222/MAPA524, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 43, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 43, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB18, Certifikační číslo 229900/2012-MZE-16222/MAPA525, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 45, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 45, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB19, Certifikační číslo 229901/2012-MZE-16222/MAPA526, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 47, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 47, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB20, Certifikační číslo 229902/2012-MZE-16222/MAPA527, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 01, Set of maps: The spatial distribution of overmature stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 01, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB21, Certifikační číslo 229903/2012-MZE-16222/MAPA528, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 13, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 13, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB22, Certifikační číslo 229904/2012-MZE-16222/MAPA529, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 21, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 21, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB23, Certifikační číslo 229905/2012-MZE-16222/MAPA530, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 23, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 23, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB24, Certifikační číslo 229906/2012-MZE-16222/MAPA531, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 25, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 25, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB25, Certifikační číslo 229907/2012-MZE-16222/MAPA532, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 29, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 29, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB26, Certifikační číslo 229908/2012-MZE-16222/MAPA533, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 41, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 41, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB27, Certifikační číslo 229909/2012-MZE-16222/MAPA534, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 43, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 43, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB28, Certifikační číslo 229910/2012-MZE-16222/MAPA535, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 45, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 45, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB29, Certifikační číslo 229911/2012-MZE-16222/MAPA536, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 47, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 47, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB30, Certifikační číslo 229912/2012-MZE-16222/MAPA537, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – SMOLA, I. – ŠMUDLA, PH.D, I. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 01, Set of maps: The spatial distribution of regeneration origin stands within the forest management unit Dvůr Lobeč for target management set No. 01, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_LOB31, Certifikační číslo 229913/2012-MZE-16222/MAPA538, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Dvůr Lobeč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Prostorové rozložení mýtních a nezajištěných porostů na LHC Bratři Pekárkové, Set of maps: The spatial distribution of mature stands and non-regenerated stands within the forest management unit Bratři Pekárkové, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK14, Certifikační číslo 229914/2012-MZE-16222/MAPA539, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

MARUŠÁK, R. – VOPĚNKA, P. – KAŠPAR, J. – STOLARIKOVÁ, R. Soubor map: Porosty se zastoupením modřínu vyšším než 10% na LHC Bratři Pekárkové, Set of maps: The stands with the representation of European larch more than 10 percent within the forest management unit Bratři Pekárkové, main felling, economic planning, forest management, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KHUL_PEK15, Certifikační číslo 229915/2012-MZE-16222/MAPA540, mapa je zpracována v prostředí softwaru ArcGis, měřítko 1:10 000, typ výstupu: forma tištěná i elektronická s odpovídající legendou, Podpora v procesu plánování a rozhodování při realizaci hospodářských opatření na LHC Bratři Pekárkové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

 
page foot