| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D. (12443)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2990
  • Kancelář:
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Distribution of heavy metals in Phragmites australis growing in constructed treatment wetlands and comparison with natural unpolluted sites. Ecological Engineering, 2022, roč. 2022, č. 175, s. 1-10. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Removal of nutrients, organics and suspended solids in vegetated agricultural drainage ditch. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 118, s. 97-103. ISSN: 0925-8574.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Evaluation of macrophytes suitable for agriculture drainage treatment with respect to their carbon sequestration potential. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 124, s. 31-37. ISSN: 0925-8574.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. – **KOŽELUH, M. – **KULE, L. Occurrence and removal of ibuprofen and its metabolites in full-scale constructed wetlands treating municipal wastewater. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 120, s. 1-5. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Treatment of a small stream impacted by agricultural drainage in a semi-constructed wetland. Science of the Total Environment, 2018, roč. 2018, č. 643, s. 52-62. ISSN: 0048-9697.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Phenolic comppounds in wetland macrophytes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 2018, č. 49, s. 1-8. ISSN: 1211-3174.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – **KOŽELUH, M. – **KULE, L. Occurrence and removal of pharmaceuticals in four full-scale constructed wetlands in the Czech Republic – the first year of monitoring. Ecological Engineering, 2017, roč. 2017, č. 98, s. 354-364. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – **KRŠŇÁK, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Umělé mokřadní systémy pro snížení koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách zemědělských krajin , Constructed wetlands for elimination of nitrogen and phosphorus from surface waters in agricultural landscape, phosphorus; nitrogen; fertilizers; agricultural drainage; wetlands, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Mokřad , Smlouva o uplatnění certifikované metodiky. Rubilis, s.r.o. IČ 28510267. PaeDr. Luděk Krátký, jednatel, Martinice 1, 262 72 Březnice, úspory při úpravě vody, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 11.12.2017,

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Technologie čištění vody v umělých mokřadních systémech pro snížení koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách zemědělských krajin, Constructed wetland systems for reduction of nitrogen and phophorus concentrations in surface waters in agricultural landscape, nitrogen; phosphorus; wetland; agricultural drainage; biomass; macrophytes, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TA040205/001/2017, TA04020512/001/2017, Mokřadní systém je umístěn v České republice, ve Středočeském kraji, v okrese Příbram, v k.ú. Počaply u Březnice (722952; 1096 ha) na Mlýnském potoce. Mlýnský potok (č.h.p. 1-08-04- 0458) pramení 2 km zjz. od Volenic ve výšce 560 m n. m., ústí zprava do Skalice u Počapel v 450 m n. m., plocha povodí 38,4 km2, délka toku 12 km, průměrný průtok u ústí 0,17 m3.s-1. Mokřad leží v úseku toku mezi Mlýnským Drahenickým rybníkem a Počapelským rybníkem., úspory při čištění vod v zemědlěské krajině, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – **KRŠŇÁK, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Umělý mokřadní systém na Mlýnském potoce u Počapel, Artificial wetland system at the Mill brook near Počaply, wetland; wetland system; Mill brook; Počaply, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TA04020512/001/2017, TA04020512/001/2017, Mokřadní systém je umístěn v České republice, ve Středočeském kraji, v okrese Příbram, v k.ú. Počaply u Březnice (722952; 1096 ha) na Mlýnském potoce. Mlýnský potok (č.h.p. 1-08-04- 0458) pramení 2 km zjz. od Volenic ve výšce 560 m n. m., ústí zprava do Skalice u Počapel v 450 m n. m., plocha povodí 38,4 km2, délka toku 12 km, průměrný průtok u ústí 0,17 m3.s-1. Mokřad leží v úseku toku mezi Mlýnským Drahenickým rybníkem a Počapelským rybníkem., levné řešení pro čištění vody v zemědělských územích, Česká zemědělská univerzita v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

CHEN, Y. – VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – KOŽELUH, M. – KULE, L. – CHEN, Z. – HUANG, J. Occurrence, removal and environmental risk assessment of pharmaceuticals and personal care products in rural wastewater treatment wetlands. Science of the Total Environment, 2016, roč. 2016, č. 566-567, s. 1660-1669. ISSN: 0048-9697.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Accumulation of heavy metals in aboveground biomass of Phragmites australis in horizontal flow constructed wetlands for wastewater treatment: A review. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2016, roč. 2016, č. 290, s. 232-242. ISSN: 1385-8947.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Removal of sacharin from municipal sewage: The first results from constructed wetlands. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2016, roč. 216, č. 306, s. 1067-1070. ISSN: 1385-8947.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Natural and Constructed Wetlands. Nutrients, heavy metals and energy cycling and flow. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016, 295s. ISBN 978-3-319-38926-4. Decomposition of Phragmites australis in Relation to Depth of Flooding, s. 57-68.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Natural and Constructed Wetlands. Nutrients, heavy metals and energy cycling and flow. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016, 295s. ISBN 978-3-319-38926-4. Distribution of phosphorus and nitrogen in Phragmites australis aboveground biomass, s. 69-76.

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti. Praha: TAČR, 2016, 15s. ISBN: ,

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. The use of constructed wetlands for removal of pesticides from agricultural runoff and drainage:a review. Environment International, 2015, roč. 2015, č. 75, s. 11-20. ISSN: 0160-4120.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Nitrogen standing stock in Phragmites australis growing in constructed wetlands-Do we evaluate it correctly?. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 74, s. 286-289. ISSN: 0925-8574.

BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Evaluation of heavy metals seasonal accumulation in Phalaris arundinacea in a constructed treatment wetland. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 79, s. 94-99. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – BŘEZINOVÁ, T. Heavy metals in plants in constructed and natural wetlands: concentration, accumulation and seasonality. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2015, roč. 71, č. 2, s. 268-276. ISSN: 0273-1223.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Seasonal growth pattern of Phalaris arundinacea in constructed wetlands with horizontal subsurface flow. Ecological Engineering, 2015, roč. 80, č. SI, s. 62-68. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – BŘEZINOVÁ, T. – KOŽELUH, M. Occurrence and removal of estrogens, progesterone and testosterone in three constructed wetlands treating municipal sewage in the Czech Republic. Science of the Total Environment, 2015, roč. 2015, č. 536, s. 625-631. ISSN: 0048-9697.

VYMAZAL, J. – BŘEZINOVÁ, T. Long term treatment performance of constructed wetlands forwastewater treatment in mountain areas: Four case studies from theCzech Republic. Ecological Engineering, 2014, roč. 2014, č. 71, s. 578-583. ISSN: 0925-8574.

BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Competition of Phragmites australis and Phalaris arundinacea in constructed wetlands with horizontal subsurface flow - does it affect BOD5, COD and TSS removal?. Ecological Engineering, 2014, roč. 2014, č. 73, s. 53-57. ISSN: 0925-8574.

ZDRAŽIL, V. – PECHAROVÁ, E. – BŘEZINOVÁ, T. Komplexní systém kontroly kvality vody v rybnících - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

BŘEZINOVÁ, T.; idPublikace = 58895; Název: Těžké kovy ve vegetaci kořenových čistíren odpadních vod-- Neexistuje podtyp publikace --

Sezónní dynamika rizikových prvků ve vegetaci na kořenových čistírnách odpadních vod - Ing. Tereza Březinová, 2010

 
page foot