| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Wenzlová (11294)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**PÁNEK, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. Peronosporales species associated with strawberry crown rot in the Czech Republic. Journal of Fungi, 2022, roč. 8, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pěstování řepy cukrové v podmínkách omezení spektra účinných látek herbicidů, insekticidů a fungicidů, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, Sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie komplex, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – RYŠÁNEK, P. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie ochrany řepy proti škodlivým organismům rezistentním vůči dosud používaným insekticidům, herbicidům a fungicidům, Technology of sugar beet protection against harmful organisms resistant to insecticides, herbicides and fungicides, sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides; resistance, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie antirezistent, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro zamezení šíření plevelů, plevelné řepy, škůdců a chorob odpadní půdou produkovanou při zpracování řepy cukrové, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, suger beet; Heterodera schachtii; weeds; Cercospora beticola; waste soil, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie kaly, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, V cukrovaru se vyprodukuje odpadní půdy až 300 000 ročně. Při produkci ozdravené odpadní půdy - ornice v množství cca 100 000 tun ročně se jedná o tržbu pro cukrovar ve výši 60 – 80 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro uskladnění bulev řepy cukrové v polní skládce s důrazem na zlepšení zdravotního stavu skladované řepy, Technology for storage of sugar beets in a field dump with emphasis on improving the health status of the stored beets, Suger beet; essential oils; storage; field dump; health status, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie skladování, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, Při výkupní ceně 1000 Kč/t při 16 % cukernatosti a eliminaci 3 % ztrát na uskladněné řepě aplikací ověřené technologie dojde k nárůstu obratu u pěstitelů řepy cukrové o cca 111 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**PÁNEK, M. – **HANÁČEK, A. – WENZLOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. A Comparison of the Ability of Some Commercially Produced Biological Control Agents to Protect Strawberry Plants against the Plant Pathogen Phytophthora cactorum. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-20. ISSN: 2077-0472.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **PÁNEK, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. Metodika testování nových způsobů ochrany jahodníku proti Phytophthora cactorum, Methodology of testing new ways of protecting strawberry against Phytophthora cactorum, Phytophthora cactorum; protection; biology control, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika testování, Smlouva uzavřena s Bc. Milanem Hančem, se sídlem Vraňany 230, 277 07, Mělník, IČO:68280572, 1.7.2021, tel: +420 737 703 606, e-mail: jahodarna@jahodarna-vranany.cz, Za posledních sedm let činila průměrná výměra pěstební plochy jahodníku 1779 ha s celkovou výší sklizně průměrně 9390 tun, což nám dává výnos 4,7 t/ha. Spotřebitelské ceny pro jahody se v posledních třech letech pohybovaly průměrně za rok na částce okolo 140 Kč/Kg. Tržby tedy činí průměrně 1,3 mld. Kč za rok (Anonym, 2020). Patogen P. cactorum způsobuje ročně přímé škody minimálně ve výši 15 %, což v přepočtu na tržby činí ztrátu 197 mil., v této částce ovšem nejsou započítány nepřímé škody, které tento patogen způsobuje, jako je akutní odumření mladých výsadeb, nebo snížení životaschopnosti starších porostů. Je tedy žádoucí hledat nové způsoby ochrany proti tomuto patogenu i jejich metody validace., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 16.09.2021,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – WENZLOVÁ, J. – **HANÁČEK, A. – **PÁNEK, M. Studium vztahů mezi vybranými mikroorganismy a hodnocení jejich potenciálu v ochraně rostlin proti Phytophthora cactorum. Rostlinolékař, 2021, roč. neuvedeno, č. 6, s. 9-11. ISSN: 1211-3565.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **WEIGRICHT, O. – WENZLOVÁ, J. – **ROSOKHA, H. – **ZOUHAROVÁ, V. – **PÁNEK, M. Sekundární metabolity rostlin a jejich potenciál při využití v ochraně rostlin proti Phytophthora cactorum. Rostlinolékař, 2021, roč. 32, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1211-3565.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **PÁNEK, M. Primery pro specifickou diagnostiku Phytophthora cactorum. -- Neuvedený název vydavatele --. 35 647. 14.12.2021.

ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 308580. 05.11.2020.

**PÁNEK, M. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. Mapa rozšíření jednotlivých genetických linií Phytophthora cactorum v čr, Distribution map of occurrence of individual genetic lines of Phytophthora cactorum in the Czech Republic, map; Phytophthora cactorum; DNA, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), makak_2020, uzavřená smlouva o využití s Bc. Milan Hanč, Vraňany 230, Vraňany 27707, tel.: 315691988, nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 21.12.2020,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **AULICKÝ, R. – **HNÁTEK, J. Ověřená technologie pěstování řepky olejné a brukvovité zeleniny na pozemcích s výskytem patogena Plasmodiophora brassicae, Proven technology for cultivation of oilseed rape and cruciferous vegetables on the field infested by Plasmodiophora brassicae., EDN; cruciferous crops; plant protection, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, kaput, není relevantní, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, rentabilita vyjádřená poměrem nákladovosti oproti zisku činí při plošném ošetření 58.51%, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, 46357351, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **HNÁTEK, J. Ověřená technologie pěstování kořenové zeleniny na pozemcích s výskytem škůdce Meloidogyne hapla, Proven technology cultivation of root vegetables on the field infested by Meloidogyne hapla, EDN; carrot; plant protection, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, mrkv, není relevantní, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, rentabilita vyjádřená poměrem nákladovosti oproti zisku činí při plošném ošetření 42,25%, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, 46357351, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 154. 09.10.2018.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – **BALÁŽOVÁ, K. Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis . Zahradnictví, 2017, roč. 16, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1213-7596.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. Prostředek na ochranu rostlin proti Peronospora destructor. -- Neuvedený název vydavatele --. 30707. 30.05.2017.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – **NOVOTNÝ, D. – RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **ŠAROVSKÁ, L. – **FRIDRICH, P. – **NOVIK, A. Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 276-284. ISSN: 1210-3306.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – WENZLOVÁ, J. Prostředek ochrany proti Peronospora destructor; původce plísně česnekovitých, Protection agent again Peronospora destructor; the cause of downy mildew, Peronospora destructor; downy mildew; essential oil; Pelargonium graveolens, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Prostředek ochrany , Smlouva s Jan Procházka, IČO: 45825963, uzavřená dne: 5.1.2017, Jedná se o cenově srovnatelné náklady na ošetření 1 ha, jako u konvenčních fungicidů. Tento přípravek je ovšem možné aplikovat i v ekologickém zemědělství, kde může být výskyt Peronospora destructor limitující faktorem výnosu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 18.01.2017,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě konvenční PCR, Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on conventional PCR, sugarbeet cyst nematode; diagnostics; polymerase chain reaction, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT PCR heterodera, TA04021117-V16_1, Funkční vzorek je schopen realizovat diagnostiku Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl nebo 48 reakci po 50 µl, obsahuje pouze reagencie pro polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní konvenční PCR. Pro Izolaci DNA z vajíček, embryonů, larev a jednotlivých cyst je doporučeno použití kitu ExgeneTM Plant SV GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709). Pořizovací hodnota soupravy je 15 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě Real Time PCR, 88/5000 Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on Real Time PCR, , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT Real time PCR hetrodera , TA04021117-V16_2, Funkční vzorek je schopen realizovat kvantifikaci Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl, obsahuje pouze reagencie pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní Real Time PCR. Pro izolaci DNA z hrubého extraktu z půdy anebo napadených kořenů rostlin je možné použít kit ExgeneTM Soil SV mini, GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Sekvence primerů a sondy jsou součástí ochrany duševního vlastnictví autorů ÚPV 28637. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota soupravy je 27 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beetroot nematode in pilot plant tests, nemathophagous fung; Pleurotus ostreatus; sugar beet; beetroot nematode, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Hlíva ústřičná proti H. schachti, 00000, Astur Straškov, a.s., IČ: 25421921, 22.12.2017, Miroslav Novák, Straškov – Vodochody 103, 411 84, 416 866 115, Při silném zamoření pozemku háďátkem řepným dochází při aplikaci této technologie, k výraznému snížení půdní zásoby tohoto háďátka a ke zvýšení výnosu o cca min 5 %., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Komplexní metodika integrované ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v provozních podmínkách, Complex methodology of integrated protection of sugar beet against beetroot nematode under operating conditions, Complex methodology;, sugar beet; beetroot nematode; organic farming, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Komplexní metodika, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při uplatnění komplexní metodiky ochrany může dojít k výraznému snížení nákladů na aplikaci ochranných opatření a ke zvýšení výnosu v řádech procent. , Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Háďátko řepné - škůdce, kterého nelze podceňovat. ..., 2015, roč. 63, č. 3, s. 90-94. ISSN: N.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. Úřad průmyslového vlastnictví. 28637. 14.09.2015.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RENČO, M. First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for Northern Root Knot Nematode. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 2, s. 127-131. ISSN: 0440-6605.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot