| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Wenzlová (11294)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 154. 09.10.2018.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – **BALÁŽOVÁ, K. Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis . Zahradnictví, 2017, roč. 16, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1213-7596.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. Prostředek na ochranu rostlin proti Peronospora destructor. -- Neuvedený název vydavatele --. 30707. 30.05.2017.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – **NOVOTNÝ, D. – RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **ŠAROVSKÁ, L. – **FRIDRICH, P. – **NOVIK, A. Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 276-284. ISSN: 1210-3306.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – WENZLOVÁ, J. Prostředek ochrany proti Peronospora destructor; původce plísně česnekovitých, Protection agent again Peronospora destructor; the cause of downy mildew, Peronospora destructor; downy mildew; essential oil; Pelargonium graveolens, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Prostředek ochrany , Smlouva s Jan Procházka, IČO: 45825963, uzavřená dne: 5.1.2017, Jedná se o cenově srovnatelné náklady na ošetření 1 ha, jako u konvenčních fungicidů. Tento přípravek je ovšem možné aplikovat i v ekologickém zemědělství, kde může být výskyt Peronospora destructor limitující faktorem výnosu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 18.01.2017,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě konvenční PCR, Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on conventional PCR, sugarbeet cyst nematode; diagnostics; polymerase chain reaction, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT PCR heterodera, TA04021117-V16_1, Funkční vzorek je schopen realizovat diagnostiku Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl nebo 48 reakci po 50 µl, obsahuje pouze reagencie pro polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní konvenční PCR. Pro Izolaci DNA z vajíček, embryonů, larev a jednotlivých cyst je doporučeno použití kitu ExgeneTM Plant SV GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709). Pořizovací hodnota soupravy je 15 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě Real Time PCR, 88/5000 Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on Real Time PCR, , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT Real time PCR hetrodera , TA04021117-V16_2, Funkční vzorek je schopen realizovat kvantifikaci Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl, obsahuje pouze reagencie pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní Real Time PCR. Pro izolaci DNA z hrubého extraktu z půdy anebo napadených kořenů rostlin je možné použít kit ExgeneTM Soil SV mini, GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Sekvence primerů a sondy jsou součástí ochrany duševního vlastnictví autorů ÚPV 28637. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota soupravy je 27 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beetroot nematode in pilot plant tests, nemathophagous fung; Pleurotus ostreatus; sugar beet; beetroot nematode, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Hlíva ústřičná proti H. schachti, 00000, Astur Straškov, a.s., IČ: 25421921, 22.12.2017, Miroslav Novák, Straškov – Vodochody 103, 411 84, 416 866 115, Při silném zamoření pozemku háďátkem řepným dochází při aplikaci této technologie, k výraznému snížení půdní zásoby tohoto háďátka a ke zvýšení výnosu o cca min 5 %., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Komplexní metodika integrované ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v provozních podmínkách, Complex methodology of integrated protection of sugar beet against beetroot nematode under operating conditions, Complex methodology;, sugar beet; beetroot nematode; organic farming, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Komplexní metodika, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při uplatnění komplexní metodiky ochrany může dojít k výraznému snížení nákladů na aplikaci ochranných opatření a ke zvýšení výnosu v řádech procent. , Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Háďátko řepné - škůdce, kterého nelze podceňovat. ..., 2015, roč. 63, č. 3, s. 90-94. ISSN: N.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. Úřad průmyslového vlastnictví. 28637. 14.09.2015.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RENČO, M. First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for Northern Root Knot Nematode. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 2, s. 127-131. ISSN: 0440-6605.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot