| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lucie Šmejdová (11597)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3781
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MOUDRÝ, V. – GDULOVÁ, K. – FOGL, M. – KLÁPŠTĚ, P. – **URBAN, R. – KOMÁREK, J. – ŠMEJDOVÁ, L. – **ŠTRONER, M. – BARTÁK, V. – SOLSKÝ, M. Comparison of leaf-off and leaf-on combined UAV imagery and airborne LiDAR for assessment of a post-mining site terrain and vegetation structure: Prospects for monitoring hazards and restoration success. Applied Geography, 2019, roč. 104, č. March 2019, s. 32-41. ISSN: 0143-6228.

ŠMEJDOVÁ, L. – ZASADIL, P. – MOUDRÝ, V. – ŠÁLEK, M. What makes new housing development unsuitable for house sparrows (Passer domesticus)?. Landscape and Urban Planning, 2018, roč. 2018, č. 169, s. 124-130. ISSN: 0169-2046.

MOUDRÝ, V. – **LECOURS, V. – GDULOVÁ, K. – GÁBOR, L. – ŠMEJDOVÁ, L. – KROPÁČEK, J. – WILD, J. On the use of global DEMs in ecological modelling and the accuracy of new bare earth DEMs. ECOLOGICAL MODELLING, 2018, roč. 2018, č. 383, s. 3-9. ISSN: 0304-3800.

**LEROUX, S. – **VANDER WAL, E. – **WIERSMA, Y. – **CHARRON, L. – **EBEL, J. – **ELLIS, N. – **HART, C. – **KISSLER, E. – **SAUNDERS, P. – ŠMEJDOVÁ, L. – **TANNER, A. – **YALCIN, S. Stoichiometric distribution models: ecological stoichiometry at the landscape extent. Ecology Letters, 2017, roč. 2017, č. 20, s. 1495-1506. ISSN: 1461-023X.

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření sýce rousného (Aegolius funereus) na území České republiky., Distribution map and range size of Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) in Czech Republic., Tengmalm's Owl, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/034, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na území České republiky., Distribution map and range size of Common Kingfisher (Alcedo atthis) in Czech Republic., Common Kingfisher, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/014, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření kopřivky obecné (Anas strepera) na území České republiky., Distribution map and range size of Gadwall (Anas strepera) in Czech Republic., Gadwall, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42110/šmej12/011, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na území České republiky., Distribution map and range size of Hazel Grouse (Bonasa bonasia) in Czech Republic., Hazel Grouse, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/010, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření bukače velkého (Botaurus stellaris) na území České republiky., Distribution map and range size of Great Bittern (Botaurus stellaris) in Czech Republic., Great Bittern, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/001, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření výra velkého (Bubo bubo) na území České republiky., Distribution map and range size of Eagle Owl (Bubo bubo) in Czech Republic., Eagle Owl, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/039, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření lelka lesního (Caprimulgus europaeus) na území České republiky., Distribution map and range size of Eurasian Nightjar (Caprimulgus europaeus) in Czech Republic., Eurasian Nightjar, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/017, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) na území České republiky., Distribution map and range size of White Storkl (Ciconia ciconia) in Czech Republic., White Stork, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/003, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření čápa černého (Ciconia nigra) na území České republiky., Distribution map and range size of Black Stork (Ciconia nigra) in Czech Republic., Black Stork, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/004, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření motáka pochopa (Circus aeruginosus) na území České republiky., Distribution map and range size of Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in Czech Republic., Western Marsh Harrier, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/020, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření chřástala polního (Crex crex) na území České republiky., Distribution map and range size of Corncrake (Crex crex) in Czech Republic., Corncrake, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/008, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) na území České republiky., Distribution map and range size of White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in Czech Republic., White-backed Woodpecker, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/030, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) na území České republiky., Distribution map and range size of Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in Czech Republic., Middle Spotted Woodpecker, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/032, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) na území České republiky., Distribution map and range size of Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus) in Czech Republic., Syrian Woodpecker, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/031, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření datla černého (Dryocopus martius) na území České republiky., Distribution map and range size of Black Woodpecker (Dryocopus martius) in Czech Republic., Black Woodpecker, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/005, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření strnada zahradního (Emberiza hortulana) na území České republiky., Distribution map and range size of Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) in Czech Republic., Ortolan Bunting, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/033, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření raroha velkého (Falco cherrug) na území České republiky., Distribution map and range size of Saker (Falco cherrug) in Czech Republic., Saker, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/024, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na území České republiky., Distribution map and range size of Peregrine (Falco peregrinus) in Czech Republic., Peregrine, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/029, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) na území České republiky., Distribution map and range size of Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in Czech Republic., Collared Flycatcher, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/015, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření lejska malého (Ficedula parva) na území České republiky., Distribution map and range size of Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) in Czech Republic., Red-breasted Flycatcher, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/016, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na území České republiky., Distribution map and range size of Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in Czech Republic., Pygmy Owl, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/012, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření jeřába popelavého (Grus grus) na území České republiky., Distribution map and range size of Crane (Grus grus) in Czech Republic., Crane, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/009, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření orla mořského (Haliaeetus albicilla) na území České republiky., Distribution map and range size of Greenland White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in Czech Republic., Greenland White-tailed Eagle, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/021, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na území České republiky., Distribution map and range size of Little Bittern (Ixobrychus minutus) in Czech Republic., Little Bittern, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/002, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření ťuhýka obecného (Lanius collurio) na území České republiky., Distribution map and range size of Red-backed Shrike (Lanius collurio) in Czech Republic., Red-backed Shrike, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/037, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření skřivana lesního (Lullula arborea) na území České republiky., Distribution map and range size of Woodlark (Lullula arborea) in Czech Republic., Woodlark, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/026, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) na území České republiky., Distribution map and range size of White-spotted Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) in Czech Republic., White-spotted Bluethroat, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/027, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica) na území České republiky., Distribution map and range size of Bluethroat (Luscinia svecica svecica) in Czech Republic., Bluethroat, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/028, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření luňáka hnědého (Milvus migrans) na území České republiky., Distribution map and range size of Black Kite (Milvus migrans) in Czech Republic., Black Kite, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/019, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření luňáka červeného (Milvus milvus) na území České republiky., Distribution map and range size of Red Kite (Milvus milvus) in Czech Republic., Red Kite, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/018, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) na území České republiky., Distribution map and range size of Black-crowned Night-heron (Nycticorax nycticorax) in Czech Republic., Black-crowned Night-heron, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/013, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření včelojeda lesního (Pernis apivorus) na území České republiky., Distribution map and range size of Honey Buzzard (Pernis apivorus) in Czech Republic., Honey Buzzard, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/038, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) na území České republiky., Distribution map and range size of Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in Czech Republic., Three-toed Woodpecker, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/006, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření žluny šedé (Picus canus) na území České republiky., Distribution map and range size of Grey-headed Woodpecker (Picus canus) in Czech Republic., Grey-headed Woodpecker, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/040, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření chřástala kropenatého (Porzana porzana) na území České republiky., Distribution map and range size of Spotted Crake (Porzana porzana) in Czech Republic., Spotted Crake, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/007, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření rybáka obecného (Sterna hirundo) na území České republiky., Distribution map and range size of Common Tern (Sterna hirundo) in Czech Republic., Common Tern, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/025, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření puštíka bělavého (Strix uralensis) na území České republiky., Distribution map and range size of Ural Owl (Strix uralensis) in Czech Republic., Ural Owl, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/023, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na území České republiky., Distribution map and range size of Barred Warbler (Sylvia nisoria) in Czech Republic., Barred Warbler, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/022, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na území České republiky., Distribution map and range size of Eurasian Black Grouse (Tetrao tetrix) in Czech Republic., Eurasian Black Grouse, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/036, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠMEJDOVÁ, L. Rozšíření tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na území České republiky., Distribution map and range size of Western Capercaillie (Tetrao urogallus) in Czech Republic., Western Capercaillie, bird mapping, species protection, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42110/šmej12/035, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 9.3; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

 
page foot