| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Karel Němejc, Ph.D. (11379)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny:
Pozn.: Termín konzultace je nutné si předem sjednat osobně/ e-mailem/ telefonicky.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SMÉKALOVÁ, L. – CHALOUPKOVÁ, P. – NĚMEJC, K. – NY, V. Satisfaction with acquired transferable competences among university students in Cambodia. Asia Pacific Education Review, 2023, roč. neuvedeno, č. , s. 0-0. ISSN: 1598-1037.

TOMŠÍKOVÁ, K. – TOMŠÍK, K. – NĚMEJC, K. Secondary school as a partner in community led local development . In Proceedings of the 15th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality (REEP) 13.05.2022, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2022. s. 162-168.

DYTRTOVÁ, R. – **DYTRTOVÁ JAKLOVÁ, DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – NĚMEJC, K.Environmentální výchova jako součást přípravy učitelů (ukázky kreativních činností). 2022, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ A VEDENÍ ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ. 2022, Příspěvek ve sborníku: DIDAKTICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ V KONTEXTU STRATEGIE EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Praha, IVP ČZU 2022, s. 8 - 15. ISBN 978-80-213-3194-5.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. – JIRSÁKOVÁ, J.Role Institutu vzdělávání a poradenství v rozvoji a evaluaci pedagogických kompetencí vyučujících a studentů doktorských studijních programů na České zemědělské univerzitě v Praze. 2022, .

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. THE SIGNIFICANCE OF EVALUATION OF TEACHING COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS FOR SETTING AND ENSURING THE QUALITY OF TEACHING: RESULTS OF LONG-TERM EVALUATION PROCESSES. In INTED2020 Proceedings 14th International Technology, Education and Development Conference 02.03.2020, Valencia. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 1551-1557.

LEBDUŠKOVÁ, E. – NĚMEJC, K. – SNĚHOTOVÁ, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. – KŘÍŽ, E. An Exploratory Survey on Internationalization at Secondary Schools: International Mobility from the Perspective of Students. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 08.05.2020, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2020. s. 243-249.

TOMŠÍKOVÁ, K. – TOMŠÍK, K. – NĚMEJC, K. Teacher’s prestige in contemporary Czech society. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Rural Environment, Education, Personality (REEP) 08.05.2020, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2020. s. 458-465.

**ÁGH LÁBUSOVÁ, J. – NĚMEJC, K.HUDBA VE VÝUCE ENVIRONMENTÁLNĚ ORIENTOVANÝCH PŘEDMĚTŮ. 2020, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.HODNOCENÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ S ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU STUDENTŮ UČITELSTVÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 2020, .

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E. – NĚMEJC, K.ŘÍZENÁ NÁSLECHOVÁ PRAXE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ. 2019, .

KŘÍŽ, E. – NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L.Reflexe pedagogické praxe studentů učitelství z pohledu využívání materiálních didaktických prostředků na středních odborných školách. 2019, .

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – KŘÍŽ, E. A Reflection of the Quality of Education in the Use of Teaching Aids and the Importance of Lifelong Learning. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 10.05.2019, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2019. s. 94-103.

TOMŠÍKOVÁ, K. – NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Problems that Pedagogical Staff Face when Acquiring Qualifications. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 10.05.2019, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2019. s. 309-317.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL. 2019, .

URBAN, K. – NĚMEJC, K.Metakognícia a (seba)hodnotenie učiteľov. 2019, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K. Evaluation of Awareness and Implementation of Environmental Education in Teachers of Secondary Vocational Schools. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 11.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2018. s. 66-73.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – KŘÍŽ, E. Completeness of Designs of Lifelong Learning Programmes: Assessment of the Level of Conception of Student Projects. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 11.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2018. s. 194-199.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – RUŠAROVÁ, K. – HUBÁČKOVÁ, A. External Evaluation at a High School in Cambodia and Teachers’ Competency to Educate. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 11.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2018. s. 200-207.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Teachers of Vocational Subjects in Relation to Educational Technologies in Environmental Education. In EDULEARN 18 Proceedings of the 10th International Conference on Education and New Learning Technologies 02.07.2018, Palma. Palma: IATED Academy, 2018. s. 184-191.

NĚMEJC, K. – JELÍNEK, T. – DYTRTOVÁ, R.Naučná stezka Povodím Botiče: didaktické využití z botanického a zahradnického hlediska. 2018, .

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. Management and Planning of Lifelong Learning Projects: A Qualitative Picture of Managerial Competencies of Undergraduate Students. In ICERI2018 Proceedings of the 11th International Conference of Education, Research and Innovation 12.11.2018, Sevilla. Sevilla: IATED Academy, 2018. s. 7933-7938.

**NOVÁKOVÁ, P. – NĚMEJC, K. – DYTRTOVÁ, R. A Responsible Consumer of the 21st Century as a Part of Environmental Education at Secondary Vocational Schools: A Design of a Curricular Topic. In ICERI2018 Proceedings of the 11th International Conference of Education, Research and Innovation 12.11.2018, Sevilla. Sevilla: IATED Academy, 2018. s. 7919-7924.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Reasons for Frequent Absence of Students from Lectures: Subjective Statements. INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT AND EVALUATION, 2018, roč. 25, č. 1, s. 11-24. ISSN: 2327-7920.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Academic Performance of Students with Different Specializations and Learning to Learn Competence. In INTED 2017 Proceedings of the 11th International Technology, Education and Development Conference 06.03.2017, Valencie. Valencie: IATED Academy, 2017. s. 1545-1551.

NĚMEJC, K. The Effectiveness of Integration of Educational Technologies in Teaching Foreign Languages at Secondary Schools. In INTED 2017 Proceedings of the 11th International Technology, Education and Development Conference 06.03.2017, Valencie. Valencie: IATED Academy, 2017. s. 4908-4917.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Academic Performance of Students and Difficulty of University Education. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 12.05.2017, Jelgava. Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2017. s. 473-480.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. Teaching Aids Requiring Educational Technologies in the Context of Evaluation of Education. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 5126-5135.

NĚMEJC, K. Training and Development of Secondary School Teachers of Foreign Languages for the Effective Integration of Educational Technologies: An Exploratory Survey. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 5117-5125.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Lifelong Learning and the Sense of Life in a Senior Population: An Intergenerational Comparison. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 3354-3359.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Transferable Competencies of Students in Technical Fields at a Secondary Vocational School. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 3256-3262.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. – SLAVÍK, M. View of the Evaluation of Didactic Competence of Teachers of Vocational Subjects of Technical Fields: An Empirical Survey. In Applied Natural Sciences 2017, Proccedings of the 6th Biennial International Scientific Conference 27.09.2017, Jasná, Low Tatras. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 146-149.

KOTKOVÁ, M. – NĚMEJC, K. – SAK, B. – HANZAL, V. – KVĚTOŇOVÁ, D. – HLÁSKOVÁ, L. – ČONDLOVÁ, Š. – MCEVOY, J. – KVÁČ, M. Cryptosporidium ubiquitum, C. muris and Cryptosporidium deer genotype in wild cervids and caprines in the Czech Republic. Folia Parasitologica, 2016, roč. 63, č. 003, s. 1-6. ISSN: 0015-5683.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Transferable Competencies of Graduates of Vocational Education: a Retrospective Survey 2007-2014. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 13.05.2016, Jelgava. Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2016. s. 106-113.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Evaluation of Comprehensibility of Teaching and Learning to Learn Competence. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 02.06.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016. s. 421-428.

NĚMEJC, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); International Activities of the Institute of Education and Communication: Participation in the Development Project in Cambodia. 2016, .

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Evaluation of Teaching Competence of University Teachers. In ICERI2016 Proceedings 14.11.2016, Seville (Spain). Seville (Spain): IATED Academy, 2016. s. 7919-7925.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.; idPublikace = 72307; Název: Environmentální propedeutika učitelů středních odborných škol-- Neexistuje podtyp publikace --

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. – SLAVÍK, M. Key competences and the labour market. Warsaw: Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka Krzyżanowskiego, 2016, 298s. ISBN 978-83-7520-223-6. Plasticity of evaluation of transferable competences of students of technical and natural science fields of study: a transversal research, s. 29-45.

MILLER, I. – NĚMEJC, K.Evaluace ve vzdělávání. 2014, Textová studijní opora.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K. Využití informačních technologií na středních odborných školách v kontextu celoživotního učení . Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 52-59. ISSN: 1214-9187.

NĚMEJC, K. – DYTRTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Motivace celoživotního vzdělávání – zpráva k dílčím výsledkům výzkumu. 2011, .

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot