| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Karel Němejc, Ph.D. (11379)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny:
Pozn.: Doporučuji si individuální termín konzultace předem sjednat osobně/ e-mailem/ telefonicky.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOTKOVÁ, M. – NĚMEJC, K. – SAK, B. – HANZAL, V. – KVĚTOŇOVÁ, D. – HLÁSKOVÁ, L. – ČONDLOVÁ, Š. – MCEVOY, J. – KVÁČ, M. Cryptosporidium ubiquitum, C. muris and Cryptosporidium deer genotype in wild cervids and caprines in the Czech Republic. Folia Parasitologica, 2016, roč. 63, č. 003, s. 1-6. ISSN: 0015-5683.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Transferable Competencies of Graduates of Vocational Education: a Retrospective Survey 2007-2014. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 13.05.2016, Jelgava. Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2016. s. 106-113.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Evaluation of Comprehensibility of Teaching and Learning to Learn Competence. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 02.06.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016. s. 421-428.

NĚMEJC, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); International Activities of the Institute of Education and Communication: Participation in the Development Project in Cambodia. 2016, .

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Evaluation of Teaching Competence of University Teachers. In ICERI2016 Proceedings 14.11.2016, Seville (Spain). Seville (Spain): IATED Academy, 2016. s. 7919-7925.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.; idPublikace = 72307; Název: Environmentální propedeutika učitelů středních odborných škol-- Neexistuje podtyp publikace --

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. – SLAVÍK, M. Key competences and the labour market. Warsaw: Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka Krzyżanowskiego, 2016, 298s. ISBN 978-83-7520-223-6. Plasticity of evaluation of transferable competences of students of technical and natural science fields of study: a transversal research, s. 29-45.

MILLER, I. – NĚMEJC, K.Evaluace ve vzdělávání. 2014, Textová studijní opora.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K. Využití informačních technologií na středních odborných školách v kontextu celoživotního učení . Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 52-59. ISSN: 1214-9187.

NĚMEJC, K. – DYTRTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Motivace celoživotního vzdělávání – zpráva k dílčím výsledkům výzkumu. 2011, .

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot