| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Josef Slaboch, Ph.D. (11403)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2843
  • E-mail:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: ST 9:00-10:30
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLABOCH, J. – MALÝ, M. Approaches towards Land Valuation and Land Pricing under the Influence of Geo-Climate Change. ..., 2022, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: N.

KOTYZA, P. – NÁGLOVÁ, Z. – SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – **CZECH, K. – **WIELECHOWSKI, M. – **CHEREVYK, D. Dairy processing industry in the European Union: Country-group clustering in pre and post-milk quota abolishment periods. Journal of Central European Agriculture, 2022, roč. 23, č. 3, s. 679-691. ISSN: 1332-9049.

SLABOCH, J. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – MACH, J. The Shadow Values of Soil Hydrological Properties in the Production Potential of Climatic Regionalization of the Czech Republic. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

NÁGLOVÁ, Z. – SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – KOTYZA, P. DIFFERENCES IN PRODUCTIVITY IN MILK INDUSTRY IN THE EU. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXXI. GREEN DEAL – FUTURE PERSPECTIVES 14.09.2022, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2022. s. 162-173.

HÁLOVÁ, P. – SLABOCH, J. – ČECHURA, L. Sensitivity of Czech wheat production to climate change effects.. In Agrarian perspectives XXX. Sources of Competitiveness under Pandemic and Environmental Shocks 15.09.2021, Prague, Czech Republic. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 98-105.

HÁLOVÁ, P. – MACH, J. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J.; idPublikace = 89374; Název: Climate change and sustainability in Czech wheat production-- Neexistuje podtyp publikace --

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – **LAPUTKOVÁ, A. Development and Structural Changes of Carbon Footprint in EU28. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 9, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

SLABOCH, J. – MALÝ, M. AGRICULTURE LAND PRICE SETTING SYSTEMS, AND POSSIBLE DIRECTIONS FOR THEIR UPDATING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2021, roč. 69, č. 6, s. 655-664. ISSN: 1211-8516.

**VOPRAVIL, J. – **KOHOUTOVÁ, L. – **KHEL, T. – **HEŘMANOVSKÁ, D. – **PAPAJ, V. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J. – **PAVLÍK, F. – **PORUBA, M. – **CZELIS, R. – **SOUKUP, M. – **BLECHA, M. – **SEKANINA, A. – **KOUTNÁ, R. – **ŽIGMUND, I. Metodika mapování a aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek, páté přepracované a doplněné vydání, The methodology of mapping and the update of System of Evaluated Soil Ecological Units, fifth arranged and amended edition, System of Evaluated Soil Ecological Units; soil; land register;soil evaluation system, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika mapování BPEJ, Tento metodický postup byl doporučen k používání Státním pozemkovým úřadem ČR podle jednacího čísla: 160/2009/1100, Certifikovaná metodika (Nmet) – 4/2021/SPU/O, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3 – Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy – smlouva o uplatnění metodiky 1/2021/SPU/S. , ocenění kódů BPEJ , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, 03.11.2021,

**VOPRAVIL, J. – **HEŘMANOVSKÁ, D. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J. – **STŘEDA, T. – **STŘEDOVÁ, H. – **KHEL, T. Soubor map s aplikovaným inovovaným systémem BPEJ, Sample of maps with applied innovative system of BPEJ, map; BPEJ; climate region; hedonic model, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Soubor map KR, cen BPEJ, Certifikovaná mapa (Nmap) – 5/2021/SPU/O, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, definice KR, stanovení cen BPEJ, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Smlouva o uplatnění specializované mapy s odborným obsahem č. 2/2021/SPU/S, Certifikovaná mapa (Nmap) – 5/2021/SPU/O, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, 16.11.2021,

SLABOCH, J. – ČECHURA, L. Land Pricing Model: Price Re-evaluation Due to the Erosion and Climate Change Effects. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2020, roč. , č. 4, s. 111-121. ISSN: 1804-1930.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SLABOCH, J. APPROACHES TO MEASURING THE IMPACT OF DROUGHT AND CLIMATE CHANGE ON CROP YIELDS. In TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR 16.09.2021, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague : , 2020. s. 206-214.

NÁGLOVÁ, Z. – SLABOCH, J. – KOTYZA, P. – SMUTKA, L. EUROPEAN TRENDS IN ECONOMICS OF FOOD MANUFACTURING INDUSTRY. In TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR 16.09.2021, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 256-264.

SLABOCH, J. – MALÝ, M. – MACH, J. NEW CHALLENGES WITHIN THE EVALUATED SOIL-ECOLOGICAL UNITS VALUATION IN THE CZECH REPUBLIC. In TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR 16.09.2021, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 337-346.

KOTYZA, P. – SLABOCH, J. – **HORNOWSKI, A. – SMUTKA, L. – **FRANC- DĄBROWSKA, J. – **MĄDRA-SAWICKA, M. The development structure and changes in direct support after EU accession in the Czech republic and Poland. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS PROCEEDINGS of the 28th International Scientific Conference 18.09.2019, Praha. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 98-106.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. Self-sufficiency of selected commodities in Visegrad countries. In International Scientific Days 2018 - Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems“ 16.05.2018, Nitra. Nitra: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018, 2018. s. 145-158.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. – ELISOVÁ, K.; idPublikace = 77393; Název: Self-sufficiency in Selected Agricultural Commodities in Central European Countries-- Neexistuje podtyp publikace --

KOTYZA, P. – SLABOCH, J. TRENDS IN CONSUMPTION OF SELECTED FOOD COMMODITIES IN VISEGRAD COUNTRIES. In Hradec Economic Days 31.01.2017, Hradec Králové. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017. s. 423-430.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. Impact of Biogas Stations on CO2 Emission from Agriculture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 1, č. 65, s. 189-196. ISSN: 1211-8516.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P.; idPublikace = 75912; Název: Development of food security in Visegrad countries after EU accession-- Neexistuje podtyp publikace --

SLABOCH, J. – BUBÁKOVÁ, P. – ŠPIČKA, PH.D., d. PRODUCTION ANALYSIS OF BIOGAS PLANT IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 151-158. ISSN: 1211-8516.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. COMPARISON OF SELF -SUFFICIENCY OF SELECTED TYPES OF MEAT IN THE VISEGRAD COUNTRIES. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 3, s. 793-814. ISSN: 1332-9049.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. The influence of investment costs on biogas station development and their impact on greenhouse gas emissions from Czech agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. , č. , s. 143-151. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – SLABOCH, J. Tax Capacity and Tax Effort in Visegrad Group Countries and in Old Member EU States. In Theoretical and practical aspects of public finance 2015 - Proceedings of the 20th International Conference 15.04.2015, Praha. Praha: Oeconomica, 2015. s. 302-307.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. Are V4 countries competitive in production of main oil-bearing crops in the perspective of production self-sufficiency and foreign trade development?. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2015. s. 363-375.

HOMOLKA, J. – SLABOCH, J. – ŠVIHLÍKOVÁ, I. Evaluation of Effectiveness of Investment Projects of Agricultural Bio-gas Stations. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. Volume VI, č. 4/2014, s. 45-57. ISSN: 1804-1930.

VLAŠICOVÁ, E. – NÁGLOVÁ, Z. – GÜRTLER, M. – SLABOCH, J. Odhad závislosti hektarové rozlohy kukuřice na počtu bioplynových stanic v kraji Vysočina s dopady na rozsah chovu skotu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2014, roč. 56, č. 1, s. 22-26. ISSN: 0139-7265.

KOTYZA, P. – SLABOCH, J. FOOD SELF SUFFICIENCY IN SELECTED CROPS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1329-1341. ISSN: 1211-8516.

SLABOCH, J. – MACH, J. – HÁLOVÁ, P. Case study - The possibility of using waste heat from biogas plants. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague Faculty: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 137-151.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. Teoretický potenciál produkce bioplynu ze zemědělských bioplynových stanic. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 86-103.

SLABOCH, J. – BUBÁKOVÁ, P. State Final Examination: Evaluation of Results, Reasons for Failure and Suggestion for Improvement. In Efficiency and Responsibility in Education 2011: proceedings of the 8th international conference Praha. Praha: ČZU v Praze, 2011. s. 275-286.

MAIER, T. – SLABOCH, J. Vybrané aspekty finanční analýzy společností Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen a Rodinný pivovar Bernard – část I: Metodika. Kvasný průmysl, 2011, roč. 57, č. 10, s. 377-380. ISSN: 0023-5830.

FRÝDLOVÁ, M. – KADEŘÁBEK, M. – ČERMÁK, J. – SLABOCH, J. Governance in Bulgarian Agriculture. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 31-38.

 
page foot