| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Josef Slaboch, Ph.D. ()

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2843
  • Kancelář:
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: CT 11:30-13:00
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLABOCH, J. – BUBÁKOVÁ, P. – ŠPIČKA, PH.D., d. PRODUCTION ANALYSIS OF BIOGAS PLANT IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 151-158. ISSN: 1211-8516.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. COMPARISON OF SELF -SUFFICIENCY OF SELECTED TYPES OF MEAT IN THE VISEGRAD COUNTRIES. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 3, s. 793-814. ISSN: 1332-9049.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. The influence of investment costs on biogas station development and their impact on greenhouse gas emissions from Czech agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. , č. , s. 143-151. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – SLABOCH, J. Tax Capacity and Tax Effort in Visegrad Group Countries and in Old Member EU States. In Theoretical and practical aspects of public finance 2015 - Proceedings of the 20th International Conference 15.04.2015, Praha. Praha: Oeconomica, 2015. s. 302-307.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. Are V4 countries competitive in production of main oil-bearing crops in the perspective of production self-sufficiency and foreign trade development?. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2015. s. 363-375.

HOMOLKA, J. – SLABOCH, J. – ŠVIHLÍKOVÁ, I. Evaluation of Effectiveness of Investment Projects of Agricultural Bio-gas Stations. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. Volume VI, č. 4/2014, s. 45-57. ISSN: 1804-1930.

VLAŠICOVÁ, E. – NÁGLOVÁ, Z. – GÜRTLER, M. – SLABOCH, J. Odhad závislosti hektarové rozlohy kukuřice na počtu bioplynových stanic v kraji Vysočina s dopady na rozsah chovu skotu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2014, roč. 56, č. 1, s. 22-26. ISSN: 0139-7265.

KOTYZA, P. – SLABOCH, J. FOOD SELF SUFFICIENCY IN SELECTED CROPS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1329-1341. ISSN: 1211-8516.

SLABOCH, J. – MACH, J. – HÁLOVÁ, P. Case study - The possibility of using waste heat from biogas plants. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague Faculty: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 137-151.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. Teoretický potenciál produkce bioplynu ze zemědělských bioplynových stanic. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 86-103.

SLABOCH, J. – BUBÁKOVÁ, P. State Final Examination: Evaluation of Results, Reasons for Failure and Suggestion for Improvement. In Efficiency and Responsibility in Education 2011: proceedings of the 8th international conference Praha. Praha: ČZU v Praze, 2011. s. 275-286.

MAIER, T. – SLABOCH, J. Vybrané aspekty finanční analýzy společností Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen a Rodinný pivovar Bernard – část I: Metodika. Kvasný průmysl, 2011, roč. 57, č. 10, s. 377-380. ISSN: 0023-5830.

FRÝDLOVÁ, M. – KADEŘÁBEK, M. – ČERMÁK, J. – SLABOCH, J. Governance in Bulgarian Agriculture. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 31-38.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot