| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Kotyza, Ph.D. ()

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2441
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Čtvrtek (Thursday) 11:00 - 12:00
nebo po domluvě (or after agreement)
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. COMPARISON OF SELF -SUFFICIENCY OF SELECTED TYPES OF MEAT IN THE VISEGRAD COUNTRIES. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 3, s. 793-814. ISSN: 1332-9049.

SLABOCH, J. – KOTYZA, P. Are V4 countries competitive in production of main oil-bearing crops in the perspective of production self-sufficiency and foreign trade development?. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2015. s. 363-375.

KOTYZA, P.; idPublikace = 69894; Název: ANALÝZA ODBYTOVÝCH ORGANIZACÍ PODPOŘENÝCH Z HORIZONTÁLNÍHO PLÁNU ROZVOJE VENKOVA V ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

KOTYZA, P. – TOMŠÍK, K. Effects of Public Support on Producer Groups Establishment in the Czech Republic and Slovakia. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 2, s. 37-47. ISSN: 1804-1930.

KOTYZA, P. – SLABOCH, J. FOOD SELF SUFFICIENCY IN SELECTED CROPS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1329-1341. ISSN: 1211-8516.

 
page foot