| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Eva Jakubcová, Ph.D. (14056)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2523
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUNT, M. – VACEK, O. – ČECHOVÁ, K. – HENDRYCH, J. – KUNTOVÁ, M. – JAKUBCOVÁ, E. – ŠÍNOVÁ, V. Vertikální vegetační konstrukce pro použití v městském prostředí . Prague: Magistrát hlavního města Prahy, 2021, 69s. ISBN: ,

JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – HENDRYCH, J. – VACEK, O. – KUNTOVÁ, M. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – VANC, O. – KOZÁKOVÁ, D. – MLČOCH, M. Realizace vegetační úpravy kampusu Hybernská,Implementation of vegetation modification of the Hybernská campus,,2020,XX - Nepřiřazeno,

JAKUBCOVÁ, E. – **HORVÁTHOVÁ, E. Costs and benefits of green tramway tracks. Scientia Agriculturae Bohemica, 2020, roč. 51, č. 4, s. 99-106. ISSN: 1211-3174.

HENDRYCH, J. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – VACEK, O. – **BIHUŇOVÁ, M. – ČECHOVÁ, K. – KOZÁKOVÁ, D. Studie obnovy zeleně v kampusu Dejvice,Study of greenery renewal on the Dejvice campus,study of greenery renewal; campus Dejvice; renewal greenery,2019,XX - Nepřiřazeno,

KUNT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – HENDRYCH, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – KOZÁKOVÁ, D. Studie vegetační úpravy kampusu Hybernská,Study of vegetation modification on the Hybernská campus,study of vegetation modification; campus Hybernská; vertical garden,2019,XX - Nepřiřazeno,

JAKUBCOVÁ, E. – HENDRYCH, J. – KUNT, M. – VANĚK, J. – VACEK, O. – **PETRÁKOVÁ, M. Studie revitalizace zeleně v lokalitě Nad Kovárnou v obci Kněževes u Prahy,Study of greenery revitalization in locality Nad Kovárnou in Kněževes near Prague,greenery revitalization; Kněževes; study of greenery,2019,XX - Nepřiřazeno,

KUNT, M. – VACEK, O. – VANĚK, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. Studie obnovy vybrané části historického zámeckého parku Petrohrad,Study of the restoration of a selected part of the historic Petrohrad Castle Park,study of restoration; the historic Petrohrad Castle park; greenery restoration,2019,XX - Nepřiřazeno,

VANĚK, J. – VACEK, O. – HENDRYCH, J. – ŠIMČÍKOVÁ, J. – JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. Studie revitalizace zámeckého parku Bezděkov,Study of the revitalization of the chateau park Bezděkov,proposal of landscaping; chateau park Bezděkov; feeling plan; inventory of trees,2019,XX - Nepřiřazeno,

ŠIMČÍKOVÁ, J. – VANĚK, J. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. – HENDRYCH, J. Studie obnovy stromořadí v ulici Podchýšská,Study of restoration of trees in the street Podchýšská,study of restoration; trees in the street; Podchýšská street,2019,XX - Nepřiřazeno,

ŠIMČÍKOVÁ, J. – VANĚK, J. – JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. Studie parkového prostoru U školičky,Study of the park area U školičky,Study o the park; area U školičky; park vegetation,2019,XX - Nepřiřazeno,

ŠIMČÍKOVÁ, J. – JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. Sedlo Horní Malá Úpa,Saddle Horní Malá Úpa,saddle; Horní Malá Úpa; vegetation restoration,2019,XX - Nepřiřazeno,

**FILIPPI, V. – VANĚK, J. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. Studie výsadby aleje v ulici Lopatecká,Study of alley planting in Lopatecká street,Study of restoration; trees in the street; Lopatecká stsreet,2019,XX - Nepřiřazeno,

VACEK, O. – ČECHOVÁ, K. – KUNT, M. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – HENDRYCH, J. Studie použití vertikálních zelených stěn na území městské části Praha 6,Study of the use of vertical green walls on the territory of Prague 6,vertical green walls; cascading gardens; irrigation; cultivation systems,2018,XX - Nepřiřazeno,

KUNT, M. – ČECHOVÁ, K. – JAKUBCOVÁ, E. – **RAICH, B. – **NĚMEC, J. Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR. Zahradnictví, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1213-7596.

JAKUBCOVÁ, E. – JURČOVÁ, D. Studie revitalizace a realizace hřiště pro náctileté Praha 8, Rokoska,Study of the revitalization and mplementation of the Rokoska playground for teenagers in Prague 8,revitalization; realization; multipurpose playground; workout set; climbing wall; full frown greenery,2017,EF - Botanika,

ZLATUŠKA, K. – SLEPIČKA, J. – KŘESADLOVÁ, L. – JANÁL, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VACEK, O. Mlatové cesty. Praha: Národní památkový ústav, 2016, 68s. ISBN 978-80-7480-033-7. Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění, s. 19-38.

KUNT, M. – ČECHOVÁ, K. – JAKUBCOVÁ, E. – RAICH, B. – NĚMEC, J. Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR. Zahradnictví, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 0-0. ISSN: 1213-7596.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot