| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petr Zábranský, Ph.D. (13539)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOFBAUER, M. Water demands and biomass production of sorghum and maize plants in areas with insufficient precipitation in Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 8, s. 367-378. ISSN: 1214-1178.

KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – **PETRTÝL, I.Zlepšování půdních vlastností a eliminace dopadů sucha. 2018, Úroda, roč. 66, č. 10, s. 33– 36. ISSN: 0139-6013.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. 2018, In: Proceedings of the 14th International Conference on Precision Agriculture, Montreal 24.-27.6.2018, 10s.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. . 2018, Práce je zaměřena na využití monitoringu pracovních souprav..

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Effect of row width on splash erosion and throughfall in silage maize crops. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1801-5395.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – HOLUB, J. – CHYBA, J. Development and implementation of data collection technologies for digital mapping of soil electric conductivity. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 751-759. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Sběr a využití dat pro předseťovou přípravu půdy a setí. Úroda, 2017, roč. 65, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Zařízení a sada pro měření stoku vody po stonku rostliny, způsob měření a jeho použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306942. 16.08.2017.

**KROFTA, K. – BRANT, V. – **POKORNÝ, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **ŠNIDLOVÁ, J. – **MRAVCOVÁ, L.Spatial layout of the root system of hop in Czech Republic. 2017, In: Proceedings of the Scientific-Technical Commission, I.H.G.C., St. Stefan am Walde 25.-29.6.2017, s. 109. ISSN: 2512-3785.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Využití provozních dat strojů pro efektivní plánování. 2017, In: Sborník z 34. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 22.-23.11.2017, SPZO Praha, s. 158-162. ISBN: 978-80-87065-76-1.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Distribuce srážek v porostech slunečnice roční. Úroda, 2017, roč. 65, č. 5, s. 47-50. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **KUNTE, J. – **LUKÁŠ, J. Vliv pěstební technologie na růstové parametry rostlin hrachu (Pisum sativum L.). Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 113-120. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – **NÝČ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Technologické postupy optimalizace tvorby seťového lože s využitím systémů zonálního hnojení, Optimization of technological processes seedbed forming by using a zonal system of fertilization, sowing; fertilizers application, 2017, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, Farmet a.s., Jiřinková 276, 55203 Česká Skalice, IČO: 465004931, 5.12.2017, Ing. Michal Nýč, tel. 491 450 111, e-mail: m.nyc@farmet.cz, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR Praha, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 11.12.2017,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství. Závěrečná zpráva pro Zemaspol odbyt s.r.o.. Praha: Zemaspol odbyt s.r.o., 2017, 9s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Příprava seťového lože a nové technologie zakládání porostů. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 2, s. 72-77. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Aplikace dusíkatých hnojiv z pohledu variability pozemku. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 5, s. 58-61. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Precízne poľnohospodárstvo a repka. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 4, s. 24-26. ISSN: 1335-2466.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Effect of plowing and deep loosening on cone index and water flow. In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 732-736.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – POKORNÝ, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prostorové rozmístění kořenového systému chmele v půdě. 2016, Chmelařství, roč. 89, č. 4, s. 42-46. ISSN: 0373-403X.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Minimalizace předseťové přípravy a seťové lože při setí kukuřice. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 14-20. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Seťové lůžko a abiotické faktory ovlivňující klíčení a vzcházení. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 12-16. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Přesné a variabilní setí ozimé řepky. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 40-43. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Cukrová řepa bez orby - alternativy zpracování půdy 1. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 84-86. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - pásové zpracování půdy 2. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 86-89. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - kypřiče s parabolickými slupicemi (dokončení). Úroda, 2016, roč. 64, č. 8, s. 44-46. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky cukrové řepy. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 8, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti využití kypřičů s parabolickými slupicemi při základní přípravě půdy pro řepku při pozdním setí. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 9, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PRIKNER, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – MODRÁČEK, J. – ŘEHÁK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 90-93. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hloubkové kypření v systémech pěstování ozimé řepky. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 128-132. ISBN: 978-80-87065-69-3.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sběr a využití dat pro precizní zemědělství a autonomní systémy. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 144-151. ISBN: 978-80-87065-69-3.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – DĚDEK, J. – HRDINA, I. – MARKYTÁN, P. – MIČKA, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hluboké kypření a ozimá řepka. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 24, s. 23-24. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základem setí je biologie rostlin. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 47, s. 19-20. ISSN: 1211-3816.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv expozice na společenstvo pavouků v agroekosystémech. 2016, In: Sborník z XIV. Arachnologické konferencie, Východná 14.-18.9.2016, s. 25. ISBN: 978-80-972437-0-8.

BRANT, V. – HOLEC, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of the occurrence of Conium maculatum in Central Bohemia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 561. ISBN: 978-80-213-2648-4.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita úrodotvorných prvkov a úroda ozimnej repky. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 2, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 96-99. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s. 108-111. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky čiroku obecného v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 82-83. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 84-87. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv orby a hlubokého kypření na variabilitu půdního profilu. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9-10, s. 56-60. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita půdního profilu po orbě. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9-10, s. 64-68. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zpracování půdy pod řepky se musí přizpůsobit stavu půdy. 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 9, s. 3. ISSN: 1213-1989.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. The values of crop coefficients and Bowen ratio of field crops in areas with insufficient precipitation in Central Europe. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2015, roč. 64, č. 2, s. 253-262. ISSN: 1531-0353.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy - strip tillage. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 98-103. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co může nabídnout strip-tillage. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 23, s. 36-38. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu meziplodin. 2015, Farmář, roč. 21, č. 10 , s. 32-36. ISSN: 1210-9789.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky porostů obilnin v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 8, s. 81-83. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nižší výsevky a zonální aplikace hnojiv při pěstování obilnin jako základ precizního zemědělství. 2015, Agrojournal, roč. 2, č. 4, s. 58-61. ISSN: 2464-5230.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – POLÁKOVÁ, M. – ŠILHA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice systémem Samco v České republice. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 11-12, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost a současné systémy zpracování půdy. 2015, In: Sborník z 21. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv, ČZU v Praze 26.11.2015, s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – KRČEK, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring a analýza vstupů jako základ precizního setí řepek. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 122-129. ISBN: 978-80-87065-64-8.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

NÝČ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – SMUTNÝ, V. – KUSÁ, H. – RŮŽEK, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – NEUDERT, L. – LUKAS, V. Technologické postupy využití strojů pro diferencované zpracování půdy a cílenou aplikaci hnojiv do půdy, The technological procedures of machines utilization for differentiated tillage and targeted application of fertilizers to the soil, technological procedures; differentiated tillage; fertilizers, 2015, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, 68257/2015 –MZE/17221, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 16.12.2015,

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Dynamika růstu meziplodin v polních podmínkách. Závěrečná zpráva pro SZIF a SPZO.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 6s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Vizualizace a kvantifikace pohybu vody v půdním profilu. Mechanizace zemědělství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 42-44. ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 1, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 110-113. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 104-106. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 107-109. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systémy pěstování ozimé řepky v širších řádcích. 2014, Syninfo, č. 6, s. 16-18.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 6, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní a jarní vývoj porostů řepky ozimé při využití technologie strip till. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ŠINDELÁŘ, M. – FIBICH, j. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv technologie strip till na výnosové parametry ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 76-79. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ŠINDELÁŘ, M. – FIBICH, j. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v systému strip till. 2014, Květy olejnin, roč. 19, č. 10, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

BRANT, V. – PIVEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – SATRAPOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Determination of the influence of herbicides on dicotyledons plant transpiration using the sap flow method. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 12, s. 562-568. ISSN: 1214-1178.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vývoj kořenového systému kukuřice a řepky ve vztahu ke zpracování půdy, struktuře porostu a hnojení. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 91-95. ISSN: 1801-7673.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice v užších řádcích. 2014, Syninfo, č. 3, s. 18-20.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – GEMERLOVÁ, M. Produkce nadzemní biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 26-29. ISSN: 0139-6013.

PIVEC, J. – BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

HAVRDOVÁ, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – ČERNÝ, K. Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice technologií strip tillage v podmínkách České republiky. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 36-38. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Variabilita biometrických parametrů rostlin a výnos ozimé řepky. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 107-111. ISBN: 978-80-87065-57-0.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation - evaluation of first year of experiment. 2014, In: MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference, Brno 19.-20.11.2014, roč. 21, s. 59-63. ISBN: 978-80-7509-174-1.

HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 7, s. 224-228. ISSN: 1210-3306.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv struktrury porostů kukuřice seté na distribuci srážek. 2013, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 310-313. ISBN: 978-80-7427-131-1.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující časovou stabilitu mrtvého mulče v systémech půdoochranného zpracování půdy. 2013, Agromanuál, roč. 8., č. 8., s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. – GEMERLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 6, s. 100-103. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek v porostech kukuřice seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 87-89. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 104-108. ISSN: 1801-7673.

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminují užší řádky rizika vzniku vodní eroze v porostech kukuřice seté? . 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků ozimé řepky na hodnoty kapkové eroze, rozvoj kořenového systému a na výnosové parametry porostu. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 152-158. ISBN: 978-80-87065-50-1.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Variabilita půdního profilu při diferencovaném zpracování půdy. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. 63, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0373-6776.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv založení a organizace porostu na tvorbu výnosu řepky. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s.39-43. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (7) - Kapková eroze v porostech čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (4) - Vláhové nároky čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 3, s. 89-91. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – HAMOUZOVÁ, K. – PIVEC, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (3) - Vliv dostupnosti vody a teploty na klíčivost čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 2, s. 84-86. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – PROCHÁZKA, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Vliv půdoochranných technologií na stabilitu půdních agregátů. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. Water consumption by Asteraceae weeds under field conditions. WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT, 2012, roč. 12, č. 2, s. 71-83. ISSN: 1444-6162.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transpirační nároky Zea mays a Sorghum bicolor v polních podmínkách. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 253–256. ISBN: 978-80-213-2247-9.

HAKL, J. – BRANT, V. – FUKSA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice seté. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 11-16. ISBN: 978-80-213-2344-5.

ZÁBRANSKÝ, P. – GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na produkci nadzemní biomasy kukuřice seté (Zea Mays). 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 94-99. ISBN: 978-80-213-2344-5.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – FUKSA, P. Klíčivost semen čiroku obecného v podmínkách snížené dostupnosti vody. In OSIVO A SADBA. X. odborný a vědecký seminář 10.02.2011, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 130-134.

FUKSA, P. – BRANT, V. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých teplotních režimů na energii klíčení semen pícních čiroků. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 11-17. ISBN 978-80-213-2239-4.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – SOUKUP, J. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The determination of evapotranspiration demands of Zea mays and Sorghum bicolor. 2011. In: IX. International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Fresh Insights in Plant Affairs, 5.-6.9. 2011, Charles University in Prague, s. 21.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnoty kapkové eroze v porostech Zea mays a Sorghum bicolor. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 70-75. ISBN 978-80-213-2239-4.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminace vodní eroze - obecné principy. 2011. Farmář, roč. 17, č. 12, s. 21-23. ISSN 1210-9789.

Successful invasion of Senecio inaequidens in the Czech Republic and germination biology of its naturalised population - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Vliv různých teplotních režimů na klíčivost semen pícních čiroků - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Petr Zábranský, 2010

Klíčivost semen pícních čiroků v podmínkách snížené dostupnosti vody - Ing. Petr Zábranský, Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

 
page foot