| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D. (11830)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2430
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**DUBSKÝ, M. – **CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. – KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Use of solid phase of digestate for production of growing horticultural substrates. Horticultural Science, 2019, roč. 46, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0862-867X.

KOŠNÁŘ, Z. – WIESNEROVÁ, L. – HŘEBEČKOVÁ, T. – KROULÍKOVÁ, S. – BOUČEK, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present in biomass fly ash by co-composting and co-vermicomposting. Journal of Hazardous Materials, 2019, roč. 369, č. MAY, s. 79-86. ISSN: 0304-3894.

KROULÍKOVÁ, S. – **MOHNKE, S. – **WENZEL, W. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Combined effects of carbonaceous-immobilizing agents and subsequent sulphur application on maize phytoextraction efficiency in highly contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, roč. 26, č. 20, s. 20866-20878. ISSN: 0944-1344.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Effects of summer and winter harvesting on element phytoextraction efficiency of Salix and Populus clones planted on contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2018, roč. 20, č. 5, s. 499-506. ISSN: 1522-6514.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of tree harvest intervals on the removal of heavy metals from a contaminated soil in a field experiment. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 132-137. ISSN: 1214-1178.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. Regulation of macro, micro, and toxic element uptake by Salix × smithiana using liming of heavily contaminated soils. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2017, roč. 17, č. 5, s. 1279-1290. ISSN: 1439-0108.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can liming change root anatomy, biomass allocation and trace element distribution among plant parts of Salix x smithiana in trace element-polluted soils?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, roč. 24, č. 23, s. 19201-19210. ISSN: 0944-1344.

**DVOŘÁK, T. – SZÁKOVÁ, J. – KROULÍKOVÁ, S. – KOŠNÁŘ, Z. – HOLEČKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Content of inorganic and organic pollutants and their mobility in bottom sediment from the Orlík water reservoir (Vltava river, Czech Republic). Soil & Sediment Contamination, 2017, roč. 26, č. 6, s. 584-604. ISSN: 1532-0383.

KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. – **PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P.Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů. 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 95-98. ISBN: 978-80-213-2793-1.

KROULÍKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of rock phosphate and superphosphate application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe, Mn) in contaminated soils. Environmental Engineering and Management Journal, 2017, roč. 16, č. 12, s. 2901-2910. ISSN: 1582-9596.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – VONDRÁČKOVÁ, S. Responses to Cd stress in two Noccaea species (Noccaea praecox and Noccaea caerulescens) originating from two contaminated sites in Mežica, Slovenia and Redlschlag, Austria. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, roč. 70, č. 3, s. 464-474. ISSN: 0090-4341.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Effects of sewage sludge application on biomass production and concentrations of Cd, Pb and Zn in shoots of Salix and Populus clones: Improvement of phytoremediation efficiency in contaminated soils. BioEnergy Research, 2016, roč. 9, č. 3, s. 809-819. ISSN: 1939-1234.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How soil amendments affect toxic elements mobility and willow growth in highly multi-contaminated soil. 2016, 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment 12.9.2016, Ghent, Belgium. s. 357-358.

TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – OCHECOVÁ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J.The modification of soil properties and plant uptake by the application of bioeffectors and amendments. 2016, Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources, roč. 62, č. 5, s. 26-29. ISSN: 0861-9638.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – BŘENDOVÁ, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J.Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 53-60. ISBN: 978-80-213-2691-0.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J.Využití aditiv pro pěstování rostlin v silně kontaminované půdě. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 123-126. ISBN: 978-80-213-2691-0.

TLUSTOŠ, P. – KROULÍKOVÁ, S. – PRAČKE, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 53-60.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Využití aditiv pro pěstování rostlin v silně kontaminované půdě. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 123-126.

VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – HEJCMAN, M. – MÜLLEROVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Aluminium uptake and translocation in Al hyperaccumulator Rumex obtusifolius is affected by low-molecular-weight organic acids content and soil pH. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of P, K, Ca, Mg, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in wood and bark age classes of willows and poplars used for phytoextraction on soils contaminated by risk elements. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 23, s. 18801-18813. ISSN: 0944-1344.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace příjmu toxických prvků a mikroprvků rychle rostoucími dřevinami aplikací fosforečných aditiv. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 121-125. ISBN: 978-80-213-2594-4.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Regulace příjmu toxických prvků a mikroprvků rychle rostoucími dřevinami aplikací fosforečných aditiv. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 121-125.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – MÜLLEROVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Soil chemical properties affect the concentration of elements (N, P, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and their distribution between organs of Rumex obtusifolius. Plant and Soil, 2014, roč. 379, č. 1-2, s. 231-245. ISSN: 0032-079X.

HEJCMAN, M. – MÜLLEROVÁ, V. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Establishment of Bryum argenteum and concentrations of elements in its biomass on soils contaminated by As, Cd, Pb and Zn. ..., 2014, roč. 60, č. 11, s. 489-495. ISSN: N.

NEUGHSCHVANDTNER, R. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The “eternal rye” experiment in Groß-Enzersdorf – Soil chemical characteristics after 105 years. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vyvápněním silně kontaminovaných půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 116-119. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of quick lime and dolomite application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe and Mn) in contaminated soils. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, roč. 22, č. 2, s. 577-589. ISSN: 1230-1485.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění pH půd aplikací odpadních látek. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 43-49. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace aditiv na bázi amorfních oxidů železa na akumulaci zinku a železa v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 161-164. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of rock phosphate on Zn and Fe bioavailability and accumulation by Salix smithiana in heavily contaminated soil. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-3.

VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of quick lime and superphosphate application on growth of Rumex obtusifolius in soils contaminated by cadmium and zinc. 2013, The Role of Grasslands in a Green Future – Threats and Perspectives in Less Favoured Areas 23.6.2013, Akureyri, Iceland. EGF, Zürich. s. 117-119. ISBN: 978-9979-881-20-9.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BALÍK, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phytoextraction of metals from soils by willows and poplars at field site. 2013, International Conference on The Biogeochemistry of Trace Elements 16.6.2013, Athens, Georgia, USA. s. 71-72..

HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – ČERVENÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of quick lime and superphosphate additives on emergence and survival of Rumex obtusifolius seedlings in acid and alkaline soils contaminated by As, Cd, Pb, and Zn. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 561-567. ISSN: 1214-1178.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restoration of contaminated soil sites with the aid of fast growing trees. 2012, European Chemical Bulletin, 2012, roč. 1, č. 9, s. 391-396. ISSN: 2063-5346.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace superfosfátu na akumulaci Cd, Zn a Fe v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 186-191. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of rock phosphate on Zn and Fe bioavailability and accumulation by Salix smithiana in heavily contaminated soil. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 3 s..

MÜLLEROVÁ, V. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – ČERVENÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost šťovíku tupolistého tolerovat a akumulovat rizikové prvky na silně kontaminovaných půdách. 2012, Biodiverzita 2012, 25. - 26. 2012, Mělník - Chloumek.

MÜLLEROVÁ, V. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv páleného vápna a superfosfátu na dostupnost As, Cd, Pb, and Zn a růst šťovíku tupolistého (Rumex obtusifolius L.) na kontaminovaných půdách. 2012, Kostelecké inspirování 2012, 29. - 30. 2012, Kostelec nad Černými lesy.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek dolomitu na přijatelnost kadmia a olova ve dvou silně kontaminovaných půdách v České republice. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 151-155. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of lime application on the mobility of cadmium, zinc and lead in heavily contaminated soils. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 714-719. ISBN: 978-80-7375-534-8.

 
page foot