| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Veronika Zemanová, Ph.D. (12378)

Kontakty
  • Telefon:
    • +420 22438 2618
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – **DOBREV, P. – HNILIČKA, F. – **MOTYKA, V. Response of cytokinins and nitrogen metabolism in the fronds of Pteris sp. under arsenic stress. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-22. ISSN: 1932-6203.

ZEMANOVÁ, V. – **POPOV, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOTRBA, P. – HNILIČKA, F. – ČESKÁ, J. – **PAVLÍK, M. Effect of arsenic stress on 5-methylcytosine, photosynthetic parameters and nutrient content in arsenic hyperaccumulator Pteris cretica (L.) var. Albo-lineata. BMC PLANT BIOLOGY, 2020, roč. 20, č. 130, s. 1-10. ISSN: 1471-2229.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Free amino acid regulation in fronds and roots of two Pteris cretica L. ferns under arsenic stress. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 10, s. 483-492. ISSN: 1214-1178.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **DOBREV, P. – **MOTYKA, V. – **PAVLÍK, M. Endogenous phytohormone profiles in Pteris fern species differing in arsenic accumulating ability. Environmental and Experimental Botany, 2019, roč. 166, č. Oct, s. 0-0. ISSN: 0098-8472.

ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – **POPOV, M. – **KOTRBA, P.Reakce Pteris cretica na chronický stres arsenem. 2018, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 (sborník recenzovaných vědeckých prací), Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 5. - 6. 9. 2018, s. 100-103. ISBN: 978-80-213-2863-1 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-89408-31-3 (Ústav ekologie lesa SAV).

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – VONDRÁČKOVÁ, S. Responses to Cd stress in two Noccaea species (Noccaea praecox and Noccaea caerulescens) originating from two contaminated sites in Mežica, Slovenia and Redlschlag, Austria. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, roč. 70, č. 3, s. 464-474. ISSN: 0090-4341.

BŘENDOVÁ, K. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Utilization of biochar and activated carbon to reduce Cd, Pb and Zn phytoavailability and phytotoxicity for plants. Journal of Environmental Management, 2016, roč. 181, č. 10, s. 637-645. ISSN: 0301-4797.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. Fatty acid profiles of ecotypes of hyperaccumulator Noccaea caerulescens growing under cadmium stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2015, roč. 180, č. 1, s. 27-34. ISSN: 0176-1617.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – KYJAKOVÁ, P. Changes in the contents of amino acids and the profile of fatty acids in response to cadmium contamination in spinach. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 285-290. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – SZÁKOVÁ, J. – WILHELMOVÁ, N. The long-term effect of zinc soil contamination on selected free amino acids playing an important role in plant adaptation to stress and senescence. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2014, roč. 100, č. , s. 166-170. ISSN: 0147-6513.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – PROCHÁZKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – HNILIČKA, F. – WILHELMOVÁ, N. Nitrogen metabolism and gas-exchange parameters associated with zinc stress in tobacco expressing an ipt gene for cytokinin synthesis. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2014, roč. 171, č. 7, s. 559-564. ISSN: 0176-1617.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The significance of methionine, histidine and tryptophan in plant responses and adaptation to cadmium stress. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 426-432. ISSN: 1214-1178.

ZEMANOVÁ, V. – TRAKAL, L. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. A model experiment: competitive sorption of Cd, Cu, Pb and Zn by three different soils. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 3, s. 97-103. ISSN: 1801-5395.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – KYJAKOVÁ, P. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationships of free amino acids and fatty acids with cadmium in Noccaea caerulescens ecotypes. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 133-133. ISBN: 978-960-6865-81-7.

ZEMANOVÁ, V. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v obsahu nasycených a nenasycených mastných kyselin v ekotypech rostlin rodu Noccaea rostoucích na půdě kontaminované kadmiem. 2014, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 10.9.2014, Praha. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, ČZU v Praze. s. 222-225. ISBN: 978-80-213-2475-6; 978-800-89408-17-7.

ZEMANOVÁ, V. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nasycené a nenasycené C16 a C18 mastné kyseliny v listech ekotypů rodu Noccaea rostoucích na půdě kontaminované Cd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 124-127. ISBN: 978-80-213-2511-1.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The changes of contents of selected free amino acids associated with cadmium stress in Noccaea caerulescens and Arabidopsis halleri. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 417-422. ISSN: 1214-1178.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv Cd na N-transportní volné aminokyseliny v hyperakumulátorech Cd: Arabidopsis halleri x Noccaea caerulescens. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 173-176. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PROCHÁZKOVÁ, D. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The changes of plant amino acids metabolism under zinc stress. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 604-606..

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Cadmium induced changes of proline in two ecotypes of Thlaspi caerulescens. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-4.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metabolismus volných aminokyselin v rostlinách rodu Thlaspi na půdě kontaminované kadmiem. 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 13.2.2013, Praha. VÚRV, ČZU v Praze. s. 160-163. ISBN: 978-80-7427-131-1; 978-80-213-2357-5.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané volné aminokyseliny v hyperakumulujících rostlinách čeledi Brassicacea v podmínkách stresu kadmiem. 2013, 11. dni doktorandov experimentálnej biologie rastlín a 13. konferencia experimentálnej biologie rastlín 9.9.2013, Košice, SR. UPJŠ v Košiciach. s. 163-163. ISBN: 978-80-8152-031-0.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – HNILIČKA, F. – URBANOVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. Trace elements present in airborne particulate matter—Stressors of plant metabolism. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2012, roč. 2012, č. 79, s. 101-107. ISSN: 0147-6513.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – ZEMANOVÁ, V. – HNILIČKA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zaprášení rostlin na jejich metabolismus. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 35-38. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZEMANOVÁ, V. – TRAKAL, L. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sorpční chování Cd, Cu, Pb a Zn: modelový pokus. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 204-209. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cadmium induced changes of proline in two ecotypes of Thlaspi caerulescens. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 4 s..

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Free amino acids accumulation in two ecotypes Thlaspi caerulescens in response to cadmium stress. 2012, Protection and Restoration of the Environment XI 3.-6.7.2012, Thessaloniki, Greece. s. 1670-1679. ISBN: 978-960-99922-1-3.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volných aminokyselin ve dvou ekotypech hyperakumulátoru Thlaspi caerulescens. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 201-204. ISBN: 978-80-213-2247-9.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ZEMANOVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar application to metal-contaminated soil: Evaluating of Cd, Cu, Pb and Zn sorption behavior using single- and multi-element sorption experiment. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 8, s. 372-380. ISSN: 1214-1178.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TRUNCOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kadmia na hladiny volného prolinu v hyperakumulujících rostlinách. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 9.3.2011, Praha. Praha: VÚRV, v.v.i., ČZU v Praze, 2011. s. 155-158. ISBN: 978-80-213-2160-1.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – URBANOVÁ, V. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volného prolinu v hyperakumulátoru kadmia Thlaspi caerulescens. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 166-170. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ZEMANOVÁ, V. – NAJMANOVÁ, J. – URBANOVÁ, V. – TRUNCOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Accumulation of free amino acids in Thlaspi caerulescens and Arabidopsis halleri as response to stress cadmium exposure. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 518-522. ISBN: 978-80-7375-534-8.

Možnosti modelování příjmu dusíku rostlinou - Mgr. Marek Neuberg, Veronika Zemanová, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Vliv arsenu na produkci prolinu v rostlinách - Veronika Zemanová, Mgr. Marek Neuberg, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2010

 
page foot