| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Marie Maňasová, Ph.D. (15918)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2612
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KREJČÍŘOVÁ, R. – MAŇASOVÁ, M. – **SOMMEROVÁ, V. – **LANGHAMEROVÁ, E. – RAJMON, R. – POSTLEROVÁ, P. G protein-coupled estrogen receptor (GPER) in adult boar testes, epididymis and spermatozoa during epididymal maturation. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, roč. , č. 116, s. 113-119. ISSN: 0141-8130.

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Insecticidal activity of two formulations of essential oils against the cereal leaf beetle. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2018, roč. 68, č. 6, s. 489-495. ISSN: 0906-4710.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 154. 09.10.2018.

**KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. – **ČMEJLA, R. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. Metodika kvantitativní detekce mutace v genu Cytb u Venturia Inaequalis a postupů stanovení rezistence patogena k vybraným DMI fungicidům , The methodology of quantitative detection of mutation in the Cytb gene in Venturia Inaequalis and methods of determination of the resistance of pathogens on selected DMI fungicides, qPCR; Cytb gene; Venturia inaequalis; resistance, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Detekce rezistence - Venturia , Ovocnářská unie ČR z.s., IČ: 44477325, 09. 07. 2018, Ing. Martin Ludvík, Jabloně jsou nejvíce pěstovanou ovocnou plodinou, při špatně zvolené ochraně, k čemuž patří i nezjištěná rezistence přípravků, vznikají pěstiteli velké finanční ztráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 19.09.2018,

**DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – PAVELA, R. – KLOUČEK, P. Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) – významným škůdcům obilovin, Plant essences as a means of protection plant against beetles (Oulema spp.) - important cereal pests, Leaf beetles; plant essences; Oulema spp, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ochrana proti Oulema spp., Jan Procházka, IČO: 45825963, Ing. Jan Procházka, Semice 327, 28917, Tento přípravek je vhodný i pro zemědělce pěstující obilí v ekologické produkci, pro které dosud přípravek nebyl. Tento přípravek značně sníží ekonomické ztráty způsobené tímto škůdcem, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.01.2018,

**MATUŠINSKY, P. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Fungicidní prostředek na ochranu rostlin na základě esenciálního oleje z Thymus vulgaris a jeho použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 32213. 29.10.2018.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. Alternativní prostředek na ochranu jabloní proti Venturia inaequalis - ROKAF, An alternative means of protecting apple trees agains Venturia inaequalis - ROKAF, Biofungicide; plant protection; essential oils; , 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, ROKAF, QJ1510353 G 1, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Venturia inaequalis. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost přípravku schválil RNDr. David Novotný, Ph.D., +420 233 022 358 , Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709, Pořizovací hodnota prostředku aplikovaného na 1 ha je cca 20 tis. Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. Alternativní prostředek na ochranu jabloní proti Venturia inaequalis - TYHR, An alternative means of protecting apple trees agains Venturia inaequalis - TYHR, Apple scab; Essential oils; Apple tree; Plant protection, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TYHR, QJ1510353 G 2, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Venturia inaequalis. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost přípravku schválil RNDr. David Novotný, Ph.D., +420 233 022 358 , Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709, Pořizovací hodnota prostředku aplikovaného na 1 ha je cca 20 tis. Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 31083. 04.10.2017.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – **BALÁŽOVÁ, K. Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis . Zahradnictví, 2017, roč. 16, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1213-7596.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. Prostředek na ochranu rostlin proti Peronospora destructor. -- Neuvedený název vydavatele --. 30707. 30.05.2017.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – **NOVOTNÝ, D. – RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **ŠAROVSKÁ, L. – **FRIDRICH, P. – **NOVIK, A. Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 276-284. ISSN: 1210-3306.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – WENZLOVÁ, J. Prostředek ochrany proti Peronospora destructor; původce plísně česnekovitých, Protection agent again Peronospora destructor; the cause of downy mildew, Peronospora destructor; downy mildew; essential oil; Pelargonium graveolens, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Prostředek ochrany , Smlouva s Jan Procházka, IČO: 45825963, uzavřená dne: 5.1.2017, Jedná se o cenově srovnatelné náklady na ošetření 1 ha, jako u konvenčních fungicidů. Tento přípravek je ovšem možné aplikovat i v ekologickém zemědělství, kde může být výskyt Peronospora destructor limitující faktorem výnosu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 18.01.2017,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě konvenční PCR, Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on conventional PCR, sugarbeet cyst nematode; diagnostics; polymerase chain reaction, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT PCR heterodera, TA04021117-V16_1, Funkční vzorek je schopen realizovat diagnostiku Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl nebo 48 reakci po 50 µl, obsahuje pouze reagencie pro polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní konvenční PCR. Pro Izolaci DNA z vajíček, embryonů, larev a jednotlivých cyst je doporučeno použití kitu ExgeneTM Plant SV GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709). Pořizovací hodnota soupravy je 15 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě Real Time PCR, 88/5000 Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on Real Time PCR, , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT Real time PCR hetrodera , TA04021117-V16_2, Funkční vzorek je schopen realizovat kvantifikaci Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl, obsahuje pouze reagencie pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní Real Time PCR. Pro izolaci DNA z hrubého extraktu z půdy anebo napadených kořenů rostlin je možné použít kit ExgeneTM Soil SV mini, GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Sekvence primerů a sondy jsou součástí ochrany duševního vlastnictví autorů ÚPV 28637. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota soupravy je 27 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. Alternativní prostředek na ochranu obilnin proti Oulema sp. Meol-L, An alternative means of protecting cereals against Oulema sp. Meol-L, bioinsecticide; plant protection; pest, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, Meol-L, QJ1310226_G_1, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Oulema sp. a to jak proti vajíčkům tak dospělcům má tedy i prokazatelné ovicidní účinky. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválil Ing. Radek Aulický, Ph.D., +420 233 022 360., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota prostředku aplikovatelného na 1 ha je cca. 17 tis. kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beetroot nematode in pilot plant tests, nemathophagous fung; Pleurotus ostreatus; sugar beet; beetroot nematode, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Hlíva ústřičná proti H. schachti, 00000, Astur Straškov, a.s., IČ: 25421921, 22.12.2017, Miroslav Novák, Straškov – Vodochody 103, 411 84, 416 866 115, Při silném zamoření pozemku háďátkem řepným dochází při aplikaci této technologie, k výraznému snížení půdní zásoby tohoto háďátka a ke zvýšení výnosu o cca min 5 %., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Komplexní metodika integrované ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v provozních podmínkách, Complex methodology of integrated protection of sugar beet against beetroot nematode under operating conditions, Complex methodology;, sugar beet; beetroot nematode; organic farming, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Komplexní metodika, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při uplatnění komplexní metodiky ochrany může dojít k výraznému snížení nákladů na aplikaci ochranných opatření a ke zvýšení výnosu v řádech procent. , Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Účinnost látek na podporu růstu rostlin jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech., Efficacy of plant growth promoting agents as a protecting means of sugar beet against to sugar beet cyst nematode in pilot tests., sugar beet; cyst nematode; growth promoting agents, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Látky na podporu růstu, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při použití látek na podporu růstu dle ověřené technologie, dojde ke snížení nákladů na aplikaci a ke zvýšení výnosu o cca min 2- 5 %., Výzkumný ústav rostlinné výrovy, v.v.i., 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Ochrana pšenice ozimé proti Tilletia caries, Protection of winter wheat against to Tilletia caries, winter wheat; essential oils; protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Ochrana pšenice, 00000, Ing. Jan Procházka, IČ:45825963, 15.12. 2017, Ing. Jan Procházka, Semice 327, PSČ 28917, 603534135, Díky této technologii mohou meziročně vzrůst plochy pěstování obilovin v ekologických systémech o 2%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **NOVOTNÝ, D. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **FRIDRICH, P. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v podmínkách polního testu, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beet cyst nematode in field test conditions, Beet cyst nematode; nematophagous fungi; sugar beet; protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Nematofágní houby-metodika, Agroprogres Kateřinky, spol. sr.o., IČ: 47977400, 31.1.2017, Jiří Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553719546, Aplikace nematofágních hub na zamořené pozemky háďátkem řepným je ekonomičtější, než použití konvenčních prostředků - jako jsou přípravky pro dezinfekci půd., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06, Brno, 22.02.2017,

MAŇASOVÁ, M. – **MATUŠINSKY, P. – ZOUHAR, M. Alternativní prostředek ochrany proti houbovým patogenům obilnin, An alternative means of protecting against fungal pathogens in cereals, Pathogens; alternative means; cereal;, fungi , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Alternativní prostředek - obilí, Ing. Jan Procházka, IČ: 45825963, 5.1.2017, Ing. Jan Procházka, Semice 327, PSČ 28917, 603534135, V kontextu měnící se legislativy a platnosti Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR, je důležité mít ekologickou alternativu. Dále vzhledem ke zvyšující se poptávce po komoditách z ekologické produkce, je důležité mít možnost ochrany v těchto systémech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06, Brno, 31.01.2017,

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – STEJSKAL, V. Using of hydrogen cyanide against Ditylenchus dipsaci nematode present on garlic. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 4, s. 184-188. ISSN: 1214-1178.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Háďátko řepné - škůdce, kterého nelze podceňovat. ..., 2015, roč. 63, č. 3, s. 90-94. ISSN: N.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2015, roč. 61, č. 2, s. 204-210. ISSN: 1435-0211.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. Úřad průmyslového vlastnictví. 28637. 14.09.2015.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Exploitation of FTA cartridges for the sampling, long-term storage, and DNA-based analyses of plant-parasitic nematodes. PHYTOPATHOLOGY, 2014, roč. 104, č. 3, s. 306-312. ISSN: 0031-949X.

STEJSKAL, V. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – ŠIMBERA, J. – AULICKÝ, R. Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda) . International Biodeterioration & Biodegradation, 2014, roč. 2014, č. 86, s. 189-195. ISSN: 0964-8305.

MAŇASOVÁ, M. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Gaseous Hydrogen Cyanide as an Agent to Control Nematodes in Plant Materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1211-3174.

Detection and determination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle in wood tissue - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Marie Maňasová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Andrea Kodoňová (externí), 2010

 
page foot