| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tomáš Khel (4049)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa skutečné infiltrace , Map of actual infiltration, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa skinfiltr, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa počáteční retence, Map of initial retention capacity, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa pocret, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

KINCL, D. – KABELKA, D. – **SRBEK, ING., J. – **ČÁP, P. – **PETERA, M. – VOPRAVIL, J. – KHEL, T. Mobilní technické protierozní opatření „silt-fence“, Temporary soil conservation practices "silt fence", silt fence; soil degradation; surface runoff; temporary soil conservation practices, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), silt-fence VÚMOP 007, Metodika bude využita v rámci MZe - Odbor environmentálních podpor PRV., Omezení eroze půdy a snížení nákladů na odstranění škod způsobených vodní erozí., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 07.12.2020,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot