| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ivan Jablonský, CSc. (5376)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2542
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**BAEVA, E. – **BLEHA, R. – **LAVROVA, E. – **SUSHYTSKYI, L. – **ČOPÍKOVÁ, J. – JABLONSKÝ, I. – KLOUČEK, P. – **SYNYTSYA, A. Polysaccharides from Basidiocarps of Cultivating Mushroom Pleurotus ostreatus: Isolation and Structural Characterization. Molecules, 2019, roč. 24, č. 15, s. 1-16. ISSN: 1420-3049.

BREZÁNI, A. – **SVOBODOVÁ, K. – JABLONSKÝ, I. – TLUSTOŠ, P. Cultivation of Medicinal Mushrooms on Spruce Sawdust Fermented with a Liquid Digestate from Biogas Stations. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS, 2019, roč. 21, č. 3, s. 215-223. ISSN: 1521-9437.

**PÁNEK, M. – WIESNEROVÁ, L. – JABLONSKÝ, I. – **NOVOTNÝ, D. – **TOMŠOVSKÝ, M. What is cultivated oyster mushroom? Phylogenetic and physiological study of Pleurotus ostreatus and related taxa. Mycological Progress, 2019, roč. 18, č. 9, s. 1173-1186. ISSN: 1617-416X.

KOŠNÁŘ, Z. – HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – PRAUS, L. – JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Comparing the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil after different bioremediation approaches in relation to the extracellular enzyme activities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, roč. 76, č. Feb, s. 249-258. ISSN: 1001-0742.

KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. – DOLEŽALOVÁ, J. Nová technologie přípravy substrátu pro pěstování hlívy ústřičné z jabloňové štěpky, The new technology of preparation a substrate based on apple tree chips for oyster mushroom growing, substrate; apple tree chips; ozster mushroom , 2017, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV - KZ FAPPZ ČZU v Praze, ISBN: 978-80-7427-214-1, smlouva o využití technologie - CAVD Dobříš, optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality cibule, CAVD, s.r.o. Dobříš, 27187446, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**NOVOTNÝ, D. – **BROŽOVÁ, J. – **RŮŽIČKOVÁ, P. – SUS, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. COMPARISON STRAWBERRY FIELD PRODUCTION AND OCCURRENCE OF GREY MOULD AT STRAWBERRY GROWING ON SYSTEM WITH ADDITION OF APPLE TREE WOODY CHIPS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1253-1264. ISSN: 1211-8516.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 30247. 10.01.2017.

**JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – **NOVOTNÝ, D. Comparing Treatment Methods of Apple Tree Chips in Terms of Mycelia Growth of Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1175-1181. ISSN: 1211-8516.

ADAMOVSKÝ, R. – **JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – NEUBERGER, P. Posouzení využitelnosti dřevního odpadu, který vzniká v důsledku hospodářské činnosti zadavatele, pro přípravu pěstebního substrátu a jeho kolonizaci léčivými houbami. Praha: BTT s. r. o., 2017, 29s. ISBN: ,

TLUSTOŠ, P. – JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOUDELA, M. – BAZALOVÁ, M. Zhodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentace, Evaluation of physico-chemical and biological properties of substrates based on the basis of solid phase of digestate modified fermentation, biogas station; Pleurotus; sawdust; Agaricus subrufescens, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.j. 71628/2016-MZE-17221, Obvykle se k pěstování exotických a léčivých hub používají piliny z listnatého, nejlépe bukového dřeva. Těchto pilin je nedostatek a jejich cena je vysoká. Tento problém řeší piliny jehličnatého dřeva podrobené 6-ti týdenní fermentaci při 30 °C. Pokud se piliny ošetří odpadním teplem v zařízení umístěném poblíž některé z bioplynových stanic, potom dojde na jednu stranu k efektivnímu využití odpadního tepla BPS a navíc se uspoří energie obvykle získaná z elektrických či plynových vyvíječů páry. Podle kalkulace jsou náklady na výrobu 100 kg substrátu 963 Kč, což odpovídá 24 Kč za jedno 2,5 kg balení osázeného substrátu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 08.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – JABLONSKÝ, I. – MERCL, F. – KOUDELA, M. – KOŠNÁŘ, Z. Vyhodnocení analýz vyplozeného žampionového substrátu. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot