| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. (1318)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultace v průběhu semestru podle dohody nebo ve vypsaném termínu.

Konzultace ve zkouškovém období pouze po dohodě.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PETÁK, M. – **GÖRNER, PH.D., R. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. Compensating for the loss of future tree values in the model of Fuzzy knowledge units. Urban Forestry & Urban Greening, 2022, roč. 74, č. August 2022, s. 0-0. ISSN: 1618-8667.

HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Fixing Inconsistent Saaty's Matrix using Nonlinear Optimization Model. In EURO 2022 Abstract Book 03.07.2022, Espoo. Espoo: Aalto University, Espoo Finland, 2022. s. 84-84.

HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Optimisation Approach to Dealing with Saaty’s Inconsistency. In 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 Proceedings 07.09.2022, Jihlava. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 104-109.

BLÁHOVA, P. – BROŽOVÁ, H. DSS Capabilities Evaluation Using ANP with Methods for Consistency Improvement. In 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 Proceedings 07.09.2022, Jihlava. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 21-26.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. Different types of test questions and test systems for student assessment in Applied mathematics for Informatics. In Electronic Proceedings of the 27th Asian Technology Conference in Mathematics 09.12.2022, Czech University of Life Sciences Prague (CZE). : Mathematics and Technology, LLC, 2022. s. 313-322.

**ŠVECOVÁ, J. – **KENNEDY, D. – BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. Project Management Communication Planning: An Improved Optimization Model With Additional Recipients and Individualized Weights. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT, 2022, roč. 69, č. 4, s. 1067-1080. ISSN: 0018-9391.

ŠKODA, M. – BROŽOVÁ, H. – FLÉGL, M. Fuzzy ranking of risks in agriculture. ..., 2022, roč. 8, č. 2, s. 179-199. ISSN: N.

SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – ŠKODA, M. – HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Fuzzy and robust approach for decision-making in disaster situations. Central European Journal of Operations Research, 2022, roč. 30, č. 2, s. 617-645. ISSN: 1435-246X.

SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – ŠKODA, M. – HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Fuzzy and robust approach for decision-making in disaster situations. Central European Journal of Operations Research, 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1435-246X.

SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – ŠKODA, M. – BROŽOVÁ, H. Dealing with uncertainty by Fuzzy evaluation and robust optimization. In Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics 08.09.2021, Czech University of Life Sciences Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 423-428.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. Why and how to evaluate the task threatness. In Project Management and Scheduling 21.04.2021, on-line. Toulouse: Toulouse Business School, 2021. s. 1-4.

PAVLÍČKOVÁ, P. – BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – **HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. New MS Project Add-in for Task Threatness Evaluation. In Proceedings of the 14 th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021 25.05.2021, on-line. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. s. 240-247.

BROŽOVÁ, H. – **HAVLÍČEK, J. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. TTM - Task Threatness Matrix, TTM - Task Threatness Matrix, Project management; task threat; task criticalness; task failureness; task threatness matrix, 2021, XX - Nepřiřazeno, TTM 1.0, -, MS Project doplněk, analýza ohrožení činností, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra systémového inženýrství PEF, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

**PETÁK, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. Modelling of Knowledge via Fuzzy Knowledge Unit in a Case of the ERP Systems Upgrade. Automatic Control and Computer Sciences, 2021, roč. 54, č. 6, s. 529-540. ISSN: 0146-4116.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. How to find Critical Mass of Task Threatening the Projects. In Project Management and Scheduling 21.04.2021, on-line. Toulouse: Toulouse Business School, 2021. s. 1-4.

BROŽOVÁ, H. – **VLACH, PROF. RNDR. DR.SC., M. Efficient Values of Selected Factors of DMUs Production Structure Using Particular DEA Model. In Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics 08.09.2021, Czech University of Life Sciences Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 54-59.

BROŽOVÁ, H. – PAVLÍČKOVÁ, P. – RYDVAL, J. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.KZ 10 – Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů - Průběžná zpráva o projektu za V. etapu v rámci 2. fáze. 2021, .

BROŽOVÁ, H. – PAVLÍČKOVÁ, P. – RYDVAL, J. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.KZ 10 – Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů - Průběžná zpráva o projektu za VI. etapu v rámci 2. fáze. 2021, .

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.Analýza ohrožení činností v projektech. 2021, .

BROŽOVÁ, H. – RŮŽIČKA, M. The prediction of parking space availability.. Transport, 2020, roč. 35, č. 5, s. 462-473. ISSN: 1648-4142.

ŠVECOVÁ, J. – BROŽOVÁ, H. – **KENNEDY, D. – RYDVAL, J. Project Management Communication Planning: An Improved Optimization Model With Additional Recipients and Individualized Weights. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT, 2020, roč. early access, č. , s. 1-14. ISSN: 0018-9391.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. BigTests in the Test Centre CZU of the Subject Applied Mathematics for Informatics. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management, 2020. s. 38-45.

PETÁK, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. Modelling of Knowledge via Fuzzy Knowledge Unit in a Case of the ERP Systems Upgrade. Automatic Control and Computer Sciences, 2020, roč. 54, č. 6, s. 529-540. ISSN: 0146-4116.

HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. An alternative approach towards dealing with uncertainty in project time analysis. In 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 Conference proceedings 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. s. 433-438.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. Task threatness matrix in the Project management. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 234-239.

ŠKODA, M. – BROŽOVÁ, H. Evaluation of an (emergency) situation under uncertainty and its prioritization - fuzzy approach based on alpha-cuts. In Proceedings of the 13thInternational Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2019 21.05.2019, Ostrava. Ostrava: KSI EF VŠB – Technical University of Ostrava, 2019. s. 226-233.

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I. Efficiency of the Agrarian Sector in the NUTS II regions in V4 countries. In Proceedings of the 13thInternational Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2019 21.05.2019, Ostrava. Ostrava: KSI EF VŠB-TU Ostrava, 2019. s. 78-85.

BROŽOVÁ, H. – **VLACH, PROF. RNDR. DR.SC., M. Optimal design of production systems: Metaoptimization with generalized de novo programming. In CORES 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems2019 19.02.2019, Praha. Praha: SciTePress, 2019. s. 473-480.

**VLACH, PROF. RNDR. DR.SC., M. – BROŽOVÁ, H. Optimal design of production system under limited budget. In Proceedings of the 22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysisand Decision Making (CJS’19) 25.09.2019, Světlov. Praha: MatfyzPress, 2019. s. 215-226.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. Fuzzy Threatness Matrices in Project Management . In Proceedings of the 15thInternational Symposium on Operational Research SOR'19 25.09.2019, Bled. Ljubljana: Slovenian Society Informatika –Section for Operational Research, 2019. s. 581-586.

HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Matrix games with uncertain entries: A robust approach. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Praha: MatfyzPress, 2018. s. 139-144.

BROŽOVÁ, H. – HORÁKOVÁ, J. – FIEDLER, J. Lecturers' managerial competencies important for students at the czech university of life sciences. ..., 2018, roč. 76, č. 4, s. 465-482. ISSN: N.

**VLACH, PROF. RNDR. DR.SC., M. – BROŽOVÁ, H. Remarks on De Novo approach to multiple criteria optimization. In 36th International Conference on Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Praha: MatfyzPress, 2018. s. 618-623.

ŠKODA, M. – BROŽOVÁ, H. The order of contacts to be called after an emergency situation - fuzzy multicriteria decision-making approach. In 36th International Conference on Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Praha: MatfyzPress, 2018. s. 545-550.

BROŽOVÁ, H. – ŠKODA, M. Determining the Preference of Responses in Crisis Situations. In 29th European Conference for Operational Research 08.07.2018, Valencia. Valencia: European Association of Operational Research Societies, 2018. s. 312-312.

**VLACH, PROF. RNDR. DR.SC., M. – BROŽOVÁ, H. Optimal Design of Production Systems. In 21st Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making 23.11.2018, Kamakura. Aoyama Gakuin University: Aoyama Gakuin University, 2018. s. 1-2.

KŘEČKOVÁ, J. – BROŽOVÁ, H. Agricultural Insurance and Bounded Rationality . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 1, s. 91-97. ISSN: 1804-1930.

RYDVAL, J. – BROŽOVÁ, H. Analysis of Self-Test Improvement for Increasing the Quality of Education Process. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management , 2017. s. 347-354.

HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Robust optimization approach in transportation problem. In 35th International conference Mathematical methods in economics, MME 2017, Conference proceedings 13.09.2017, Hradec Králové. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017. s. 225-230.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. Modelling synergy of the complexity and criticalness factors in the Project management. In Proceedings of the 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics 13.09.2017, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. s. 84-89.

FRAJTOVÁ, V. – BROŽOVÁ, H. ANP analysis and selection of the appropriate managerial methods. In Proceedings of the 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics 13.09.2017, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. s. 189-194.

BROŽOVÁ, H. – KŘEČKOVÁ, J. Risk and Uncertainty in Decision-making about Agricultural Insurance . In Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 25.05.2017, Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. s. 193-200.

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I.Efficiency of the Agricultural Sector in the Visegrad States – Comparisons using Malmquist index. 2017, Book of Abstracts of the 15th International Conference on Data Envelopment Analysis Prague University of Economics Prague 26.6.2017 p. 28.

KŘEČKOVÁ, J. – RYDVAL, J. – BROŽOVÁ, H. – HORNICKÁ, A. Selection of Communication Routes in Agriculture Equipment Company . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 4, s. 69-79. ISSN: 1804-1930.

FLÉGL, M. – KREJČÍ, I. – BROŽOVÁ, H. Impact of Score Recalculation of Publication Evaluation on the Czech Higher Education Institutions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 245-254. ISSN: 1211-8516.

BROŽOVÁ, H. – ŠUP, L. – RYDVAL, J. – SADOK, M. – BEDNAR, P. Information Security Management: ANP Based Approach for Risk Analysis and Decision Making. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 1, s. 13-23. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. TASK CRITICALNESS POTENTIAL: A MULTIPLE CRITERIA APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT. Kybernetika, 2016, roč. 52, č. 4, s. 558-574. ISSN: 0023-5954.

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I. Malmquist index shows post-crisis development in the agrarian sector in the Czech Republic. In Conference handbook - 28th European Conference on Operational Research 03.07.2016, Poznan. Poznan: Association of European Operational Research Societies, 2016. s. 1-1.

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I. Post-crisis development in the agricultural sector in the CR – Evidence by Malmquist index and its decomposition. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 09.09.2016, Liberec. Liberec: Technická universita Liberec, 2016. s. 73-78.

HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Optimization model with piecewise linear nonconvex function. In Conference handbook - 28th European Conference on Operational Research 03.07.2016, Poznan. Poznan: , 2016. s. 1-1.

HORNICKÁ, A. – BROŽOVÁ, H. IDENTIFYING THE DISADVANTAGED REGIONS FOR CONCENTRATED STATE SUPPORT USING THE DEA METHOD. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 2, s. 84-94. ISSN: 1211-3174.

HLAVATÝ, R. – BROŽOVÁ, H. Optimization model with nonconvex monotone piecewise linear objective function. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, Conference proceedings 09.09.2015, Cheb. Cheb: University of West Bohemia, Plzeň, 2015. s. 243-248.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – ŠUP, L. – SADOK, M. – BEDNAR, P. Security risk factors: ANP model for risk management decision making . In Mathematical Methods in Economics 2015 09.11.2015, Cheb. Plzeň: Faculty of Economics, University of West Bohemia, Plzeň, 2015. s. 74-79.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. SELFTEST ANALYSIS FOR THE IMPROVEMENT OF EDUCATION PROCESS . In Proceedings of the 12 th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 42-49.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. – BROŽOVÁ, H. Semantic Network in Information Processing for the Pork Market. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 3, s. 59-67. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – DVOŘÁK, P. – ŠUBRT, T. Criticalness and the threat of project tasks. In Proceedings of the 14th International Conference on Project Management and Scheduling 30.03.2014, Munich, Germany. Munich, Germany: TUM School of Management , 2014. s. 52-56.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Fuzzy Approach to Risk Appetite in Project Management. In xxx 10.09.2014, Olopmouc. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2014. s. 61-66.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – HORÁKOVÁ, T. SELF-TEST AND EXAM TEST RESULTS IN THE SUBJECT APPLIED MATHEMATICS FOR IT. In Efficiency and responsibility in education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: ČZU Praha, 2014. s. 40-46.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. ANALYSIS OF EXAM RESULTS OF THE SUBJECT ’APPLIED MATHEMATICS FOR IT’ . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3, s. 59-65. ISSN: 1803-1617.

BARTOŠKA, J. – BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Incorporating practitioners’ expectations to Project Management teaching. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 16-23.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Multiple criteria evaluation of the activities criticalness in the Project management. In Proceedings of the 31th Conference on Mthematical Methods in Economics 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: VŠP Jihlava, 2013. s. 83-89.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. ANALYSIS OF THE EXAM TEST QUALITY. In Proceedings of the 10th International Conference on Efficiency and Responsability in Education 2013 (ERIE 2013) 06.06.2013, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Science Prague, 2013. s. 47-55.

HORNICKÁ, A. – BROŽOVÁ, H. Continuity of Demarcation Process of the Regions for Concentrated State Support. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. 5, č. 3, s. 3-12. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. On Graphical Optimization of Linear Programming Models in the Column Space . In Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 89-94.

KLIMEŠOVÁ, D. – BROŽOVÁ, H. GIS as Knowledge Maps in Group Decision Making. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2012, roč. 6, č. 1, s. 20-29. ISSN: 1998-0140.

MATĚJČEK, M. – BROŽOVÁ, H. Multi-objective planning of vegetable production. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 28-38. ISSN: 1211-3174.

FLÉGL, M. – ZAGATA, L. – BROŽOVÁ, H. Publication and research efficiency at the FEM CULS Prague - Application of DEA. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012 07.06.2012, Praha. Praha: CULS Prague, 2012. s. 120-129.

FLÉGL, M. – BROŽOVÁ, H. Publication Efficiency at DSI FEM CULS – An Application of the Data Envelopment Analysis. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012 11.09.2012, Karviná. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012. s. 166-171.

BROŽOVÁ, H.; idPublikace = 55519; Název: AHP analysis of teacher’s managerial competen-cies-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Multiple Criteria Decision Making’12. Katowice, Polsko: Publisher of the University of Economics in Katowice, 2012, 235s. ISBN 978-83-7875-042-0. Multiple criteria evaluation of project goals, s. 179-188.

FLÉGL, M. – BROŽOVÁ, H. Mathematical models for decision-making about ISO 9001 and/or ISO 14001 under risk and fuzziness. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2011, roč. 5, č 5, s. 957-965. ISSN: 1998-0140.

ŠUBRT, T. – BROŽOVÁ, H. Is Your Learning Process Smart Enough?. In Efficiency and Responsibility in Education - Proceedings 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, 2011. s. 287-295.

RYDVAL, J. – BROŽOVÁ, H. Quantification of Framing effect in education Process using ANP. In Efficiency and Responsibility in Education 8th International Conference 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 36-45.

BROŽOVÁ, H. – FIEDLER, J. – HORÁKOVÁ, J. – KADEŘÁBKOVÁ, T. – ŠVEC, V. – VOKÁČOVÁ, L.; idPublikace = 51218; Název: Students’ expectance of teacher’s managerial competences-- Neexistuje podtyp publikace --

BROŽOVÁ, H. – FLÉGL, M. Analysis of Decision-Making Problems with Key State of Nature. In Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Jánská dolina, Slovensko. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 70-75.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – KVASNIČKA, R. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. 233s. ISBN 978-80-7431-069-0.

BROŽOVÁ, H. Weighting of Students´ Preferences of Teacher´s competencies. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 4, s. 170-177. ISSN: 1803-1617.

BROŽOVÁ, H. – KLIMEŠOVÁ, D. Knowledge and Group Decision-Making Using Knowledge Maps in GIS. In The 11th European Conference on Knowledge Management 02.09.2010, Vila Nova de Famalicao, Portugal . Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicao: Published by Academic Publishing Limited Reading UK 44-118-972-4148, 2010. s. 166-175.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

BROŽOVÁ, H. – RŮŽIČKA, M. Indicators of environmental sustainibility in transport. France: INRETS France, 2010. 420s. ISBN 978-2-85782-684-2. s. The use of Saaty's Analytical Hierarchy Method for the assessment of environmental road transport impacts, s. 361 - 370.

BROŽOVÁ, H. – RŮŽIČKA, M. The AHP and ANP Models for Transport Environmental Impacts Assessment. Wseas Transactions on Power Systems, 2010, roč. 5, č. 3, s. 233-242. ISSN: 1790-5060.

KLIMEŠOVÁ, D. – BROŽOVÁ, H.; idPublikace = 47790; Název: Knowledge maps in decision making using GIS support-- Neexistuje podtyp publikace --

BROŽOVÁ, H. – FLÉGL, M. Decision making models with fuzzy values . In Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, České Budějovice. České Budějovice: JCU České Budějovice, 2010. s. 138-143.

BROŽOVÁ, H. – RŮŽIČKA, M. Quantitative Analysis of Environmental Impact of Transport Projects. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 216 - 225. ISSN: 1211-3174.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – PLATILOVÁ VORLÍČKOVÁ, L. The system approach to knowledge creation, sharing and utilisation in managerial competency models. International Journal of Learning and Intellectual Capital - Print version, 2009, roč. 6, č. 1, s. 103 - 116. ISSN: 1479-4853.

27st International Conference Mathematical Methods in Economics - doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Hornická Andrea; Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

DSS and GIS in Knowledge Transformation Process - doc. RNDr. Klimešová Dana, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2009

Knowledge Mapping and Modelling in Group Decision-Making - doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2009

Metody hodnocení a multidisciplinární ocenění vlivů dopravy na trvale udržitelné životní prostředí - doc. Ing. Kadleček Boleslav, CSc.; prof. Ing. Pejša Ladislav, DrSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Pexa Martin, Ph.D., 2009

Základy matematické analýzy a lineární algebry - doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Dvořáková Šárka, Ph.D., 2009

 
page foot