| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

MUDr. Magdaléna Zimová, CSc. (5925)

Kontakty
  • Telefon:
    • +420 26708 2267
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2851
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ČERNÁ, K. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – **JANOVSKÝ, Z. EXPOSURE TO AIRBORNE FUNGI DURING SORTING OF RECYCLABLE PLASTICS IN WASTE TREATMENT FACILITIES. MEDYCYNA PRACY, 2017, roč. 68, č. 1, s. 1-9. ISSN: 0465-5893.

POŇAVIČ, M. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JANDOVÁ, T. – DUŠEK, K. – KNÉSL, I. Distribuce arzénu v půdách hlavního města Prahy doplněná o hodnocení zdravotních rizik ve vybraných mateřských školkách.. Zprávy o geologických výzkumech v roce , 2016, roč. 2016, č. 49, s. 55-57. ISSN: 0514-8057 .

WITTLINGEROVÁ, Z. – MACHÁČKOVÁ, J. – PETRUŽELKOVÁ, A. – ZIMOVÁ, M. Occurrence of perchloroethylene in surface water and fish in a river ecosystem affected by groundwater contamination. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 6, s. 5676-5692. ISSN: 0944-1344.

JÍROVÁ, G. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – VLKOVÁ, A. – WITTLEROVÁ, M. – **JÍROVÁ, D. – **DVOŘÁKOVÁ, M. Bioindicators of wastewater ecotoxicity. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2016, roč. 2016, č. 37, s. 17-24. ISSN: 0172-780X.

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – CIDLINOVÁ, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. – **MATĚJKOVÁ, M. – **ŠOLCOVÁ, O. SORPCE CYTOSTATIK PLATINOVÉ ŘADY Z ODPADNÍCH VOD NEMOCNIC. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 7, s. 511-516. ISSN: 0009-2770.

ČERNÁ, K. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – **JANOVSKÝ, Z. METHODS OF SAMPLING AIRBORNE FUNGI IN WORKING ENVIRONMENTS OF WASTE TREATMENT FACILITIES. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, 2016, roč. 29, č. 3, s. 493-502. ISSN: 1077-3525.

VLKOVÁ, A. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – JÍROVÁ, G. – **KEJLOVÁ, K. – **JANOUŠEK, S. – **JÍROVÁ, D. Genotoxicity of wastewater from health care facilities. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2016, roč. 2016, č. 37, s. 25-32. ISSN: 0172-780X.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – ZIMOVÁ, M. – MIKULOVÁ, V. SEA -Plán odpadového hospodářství ČR na ŽP. Praha: FŽP ČZU, 2015, 183s. ISBN: ,

BICANOVÁ, K. – WITTLINGEROVÁ, Z. – DVOŘÁK, J. – ZIMOVÁ, M. The material flows of lead in the Czech Republic. RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING, 2015, roč. 2015, č. 98, s. 1-8. ISSN: 0921-3449.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Národní plány povodí Labe, Dunaj, Odra. Praha: FŽP ČZU, 2015, 225s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 215s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje . Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Odry a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánu dílčího povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ČERNÁ, K. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – JANOVSKÝ, PH.D., M. SEASONAL EXPOSURE TO AIRBORNE FUNGI IN PAPER SORTING PLANT-CASE STUDY IN CZECH REPUBLIC. In NUCLEAR TECHNOLOGIES, RENEWABLE ENERGY SOURCES AND CLEAN TECHNOLOGIES, RECYCLING, AIR POLLUTION AND CLIMATE CHANGE 18.06.2015, Bulgaria - Albena. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2015. s. 755-761.

DVOŘÁK, J. – WITTLINGEROVÁ, Z. – DOSTÁL, J. – ZIMOVÁ, M. FLOWS OF HEXAVALENT CHROMIUM IN THE MANUFACTURE OF FIBER CEMENT PRODUCTS. In SGEM2015 Conference Proceeding 18.06.2015, Albena. Albena, Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA, 2015. s. 557-564.

ZIMOVÁ, M. – CIDLINOVÁ, A. – MELICHERČÍK, J. – WITTLINGEROVÁ, Z. Rizika využívání zbytků po spalování uhlí vznikajících při výrobň tepla a elektrické energie. Vytápění, větrání, instalace, 2014, roč. 23, č. 1, s. 30-34. ISSN: 1210-1389.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MIKULOVÁ, V. – ZIMOVÁ, M. – MUDRA, S. SEA -Plán odpadového hospodářství ČR na ŽP. Praha: FŽP CZU, 2014, 183s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – ZIMOVÁ, M. – MIKULOVÁ, V. – MUDRA, S. Posouzení vlivů koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" na ŽP - SEA PPVO. Praha: FŽP ČZU, 2014, 126s. ISBN: ,

CIDLINOVÁ, A. – ZIMOVÁ, M. – PODOLSKÁ, Z. – MELICHERČÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring kovů platinové řady v životním prostředí. 2013, Souhrnná sdělení 18. konference zdraví a životní prostředí. Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav, Praha. .

ZIMOVÁ, M. – CIDLINOVÁ, A. – MATĚJŮ, L. – PODOLSKÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rezidua cytostatik platinové řady v pracovním a životním prostředí. 2013, Symposium odpadové forum 15. - 19. dubna 2013, Kouty nad Desnou..

MATĚJŮ, L. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – CIDLINOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení sanačních technologií pro těkavé organické látky (VOC). 2013, Symposium odpadové forum 15. - 19. dubna 2013, Kouty nad Desnou..

PETRUŽELKOVÁ, A. – MACHÁČKOVÁ, RNDR., PH.D., J. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – CIDLINOVÁ, A. – BERNÁTH, ING., P. SIGNIFICANCE OF SURFACE WATER CONTAMINATION WITH PCE FOR FISH TISSUE PCE CONTENT. In 12th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 20125, Volume V 17.06.2012, Albena. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 735-742.

CIDLINOVÁ, A. – ZIMOVÁ, M. – MELICHERČÍK, J. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ŠEVČÍKOVÁ, P. Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik při využívání odpadů. Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 15-22. ISSN: 1804-0195.

CIDLINOVÁ, A. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – MELICHERČÍK, J. – PETRUŽELKOVÁ, A. – NĚMCOVÁ, V. THE RISK OF ARSENIC CONTAMINATION IN CZECH URBAN SOILS. In 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 - Volume IV 17.06.2012, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: SGEM, 2012. s. 221-228.

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – CIDLINOVÁ, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. – MATĚJŮ, L. – ŠPLÍCHALOVÁ, J. – WRANOVÁ, K. HEALTH AND ENVIRONMENTAL RISKS OF CYTOSTATICS PLATINUM GROUP RESIDUES. In 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 - Volume IV 17.06.2012, Albena, Bulgaria. Albena, Bulharsko: SGEM, 2012. s. 471-478.

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – CIDLINOVÁ, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. – MATĚJŮ, L. – WRANOVÁ, K. – ŠPLÍCHALOVÁ, J. – PETRUŽELKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rezidua cytostatik platinové řady v pracovním a životním prostředí. 2012, Místo vydání: Praha; Název sborníku: Symposiu odpadové forum; Počet stran: 8; Strana od: 1; Strana do: 8; Název nakladatele: Odpadové forum; Datum zahájení: 25.04.2012; Místo konání: Kouty nad Desnou; Typ akce: CST - Celostátní akce.

PETRUŽELKOVÁ, A. – CIDLINOVÁ, A. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rizika manipulace s cytostatiky u zdravotnického personálu. 2012, Kód ISBN: 978-80-8096-181-7; Místo vydání: Trnava; Název sborníku: INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2012; Počet stran: 8; Strana od: 43; Strana do: 50; Název nakladatele: AlumniPress; Datum zahájení: 30.11.2012; Místo konání: Kočovce; Typ akce: EUR - Evropská akce .

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. Posouzení zdravotních rizik produktů biodegradace kontaminovaných zemin po kompostování, biodegradaci a fytoremediaci. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2012, 4s. ISBN: ,

PETRUŽELKOVÁ, A. – MACHÁČKOVÁ, RNDR., PH.D., J. – WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – CIDLINOVÁ, A. – BERNÁTH, ING., P. SIGNIFICANCE OF SURFACE WATER CONTAMINATION WITH PCE FOR FISH TISSUE PCE CONTENT. In 12th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 20125, Volume V 17.06.2012, Albena. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 735-742.

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – CIDLINOVÁ, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. – MATĚJŮ, L. – ŠPLÍCHALOVÁ, J. – WRANOVÁ, K. HEALTH AND ENVIRONMENTAL RISKS OF CYTOSTATICS PLATINUM GROUP RESIDUES. In 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 - Volume IV 17.06.2012, Albena, Bulgaria. Albena, Bulharsko: Published by STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 471-478.

CIDLINOVÁ, A. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – MELICHERČÍK, J. – PETRUŽELKOVÁ, A. – NĚMCOVÁ, V. THE RISK OF ARSENIC CONTAMINATION IN CZECH URBAN SOILS. In 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 - Volume IV 17.06.2012, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 221-228.

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) a index jejich překročení - České Budějovice, Concentration of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) and index of their overrun - České Budějovice, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-zim-00001, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGis. Mapy s měřítkem 1:60 000, zaměření pouze na intervilán města České Budějovice. , Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například Krajský úřad a Magistrát České Budějovice apod. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINSKÁ, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jablonec nad Nisou, Concentration of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Jablonec nad Nisou, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-zim-00002, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA), Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jeseník, Concentration of selected elements in soils of urban agglomerations (outdoor playing areas) - Jeseník, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-wit-00001, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – BORÝSEK, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Plzeň, Concentration of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Plzeň, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-zim-00003, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Teplice Lázně v Čechách, Concentration of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Teplice Lázně v Čechách, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00001, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Šumperk, Concentration of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Šumperk, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-zim-00004, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Strakonice, oncentration of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Strakonice, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-zim-00005, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Liberec, Concentration of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Liberec, concentration, heavy metals, playing areas, maps, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-zim-00006, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jablonec nad Nisou, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Jablonec nad Nisou, concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00002, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jeseník, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Jeseník, concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-wit-00002, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – BORÝSEK, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Liberec, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Liberec, concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-wit-00003, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – BORÝSEK, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Plzeň, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Plzeň, concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-wit-00004, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – WITTLINGEROVÁ, Z. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – České Budějovice, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - České Budějovice, concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-zim-00007, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací – Benešov, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations - Benešov, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00003, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Brno, Map file of selected elements in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Brno, Concentration, heavy metals, playing areas, maps., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00004, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Hradec Králové, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Hradec Králové, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00005, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karviná, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Karviná, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00006, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Klatovy, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Klatovy, Concentration, heavy metals, Klatovy, playing areas, maps., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00007, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – CIDLINOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Příbram, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Příbram, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, Příbram., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00008, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Benešov, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Benešov, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, Benešov., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00009, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Ostrava, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Ostrava, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00010, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Žďár nad Sázavou, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Žďár nad Sázavou, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00011, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. – BORÝSEK, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Brno, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Brno, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00012, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – PETRUŽELKOVÁ, A. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Klatovy, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Klatovy, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00013, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Žďár nad Sázavou, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Žďár nad Sázavou, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, Žďár nad Sázavou., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42400-lan-00014, Při vyhodnocování byla využita technologie GIS s využitím ArcGIS v 9.3, programu SURFER a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Cheb, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Cheb, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00001, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Mělník, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Mělník, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00002, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Olomouc, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Olomouc, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, Olomouc., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-zim-00001, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Ostrov, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Ostrov, Concentration, polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00003, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Hradec Králové, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Hradec Králové, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-zim-00002, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Příbram, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Příbram, Polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-zim-00003, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karlovy Vary, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Karlovy Vary, Polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00004, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Ostrava, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Ostrava, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-zim-00004, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – LANDA, I. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách venkovních hracích ploch České republiky, Map file of selected elements and their concentration in soils of outdoor playing areas in the Czech Republic, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk, Czech Republic., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-zim-00005, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karviná, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Karviná, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-zim-00006, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – PETRUŽELKOVÁ, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Kroměříž, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Kroměříž, Polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00005, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – PETRUŽELKOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Kroměříž, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Kroměříž, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00006, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Mělník, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Mělník, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00007, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – LANDA, I. – ZIMOVÁ, M. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karlovy Vary, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Karlovy Vary, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00008, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – NEUMANNOVÁ, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – PETRUŽELKOVÁ, A. – BORÝSEK, A. Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Cheb, Concentration of selected polyaromatic hydrocarbons in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) - Cheb, Polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00009, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

WITTLINGEROVÁ, Z. – ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Ostrov, Map file of selected elements and their concentration in soils of urban aglomerations (outdoor playing areas) – Ostrov, Concentration, heavy metals, playing areas, maps, risk., 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-wit-00010, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – LANDA, I. – WITTLINGEROVÁ, Z. – JUANOLA FREIXAS, A. – NEUMANNOVÁ, P. – CIDLINOVÁ, A. Soubor map vybraných polyaromatických uholovodíků v půdách venkovních hracích ploch České republiky, Map file of selected polyaromatic hydrocarbons in soil of outdoor playing areas in the Czech Republic., Polyaromatic hydrocarbons, playing areas, maps, risk, Czech Republic, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220-zim-00007, Soubor map byl zpracován s využitím programových prostředků ArcGIS v.9.3 a mapových serverů (CENIA)., Mapy slouží pro hodnocení pozaďového zdravotního rizika urbanizované oblasti. Budou využívány orgány státní správy, například krajskými úřady a magistráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZIMOVÁ, M. – WITTLINGEROVÁ, Z. – MELICHERČÍK, J. – ZÁVODSKÁ, A. – CIDLINOVÁ, A. – NĚMCOVÁ, V. – DANIHELKA, P. The risk of arsenic contamination in czech urban soils. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství. , 2011, roč. 2011, č. 6, s. 32-38. ISSN: 1801-1764 .

Existing approaches to minimize health and environmental risks in the use of energy by-products in the Czech republic - MUDr. Magdaléna Zimová, CSc., Zdenka Podolská (externí), Ladislava Matějů (externí), Milena Veverková (externí), prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., Ing. Petra Ševčíková, 2010

Aspekty využívání odpadů v oblasti stavebních materiálů z pohledu zákona o ekologické újmě - MUDr. Magdaléna Zimová, CSc., Zdenka Podolská (externí), Jarmila Preslová (externí), Jan Melicherčík (externí), prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., Ing. Martin Šotek, 2010

Stávající přístupy k minimalizaci zdravotních a ekologických rizik při využívání vedlejších energetických produktů v České republice - MUDr. Magdaléna Zimová, CSc., prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., Anna Cidlinová (externí), Jan Melicherčík (externí), 2010

Production and composition of healthcare waste in the Czech Republic - MUDr. Magdaléna Zimová, CSc., Zdenka Podolská (externí), Ladislava Matějů (externí), Jan Melicherčík (externí), Jaromír Polanecký (externí), Pavel Krstev (externí), 2010

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot