| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Václav Švec, Ph.D. (2417)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
U konzultačních hodin je vždy nutné domluvit se emailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PROKOP, M. – ŠVEC, V. – NOVÁKOVÁ, M. Assessment of Managerial Decision-Making Skills Using the FactOrEasy(R). In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 225-233.

ŠVEC, V.; idPublikace = 83742; Název: Workshop k metodice týmového učení-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – SELBY, R. Encourage them to learn: Case Study of Fictitious Product and Virtual Market in Marketing Communications Degree Course. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 3, s. 66-74. ISSN: 2336-2375.

ŠVEC, V. – KŘEČKOVÁ, J. – **LIŠKA, R. – **ZIGO, M. – **NOVÁKOVÁ, L.Lektorský manuál Act As A®. 2018, ISBN: 978-80-906120-4-4.

ŠVEC, V. – KŘEČKOVÁ, J. Act As A® - English Version, Act As A® - English Version, Management; simulation; team; teamwork., 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Act As A(R) - English version, 978-80-213-2909-6, Ing. Václav Švec, Ph.D.; Katedra řízení, PEF, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6; tel.: 224382255; email: svec@pef.czu.cz, Předpokládaná úspora nákladů při pravidelném použití produktu je u expertního podniku 10-30%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VRÁBELOVÁ, T. – ŠÍMOVÁ, T. – ŠVEC, V. – KŘEČKOVÁ, J. – **NOVÁKOVÁ, L. – PROKOP, M.FactOrEasy®: Lektorský manuál k simulaci. 2018, ISBN: 978-80-213-2916-4.

PROKOP, M. – ŠVEC, V. Flawless Managers: Myth or Reality?. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 07.06.2018, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 281-289.

ŠVEC, V.; idPublikace = 78758; Název: Act As A® - česká verze-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

KŘEČKOVÁ, J. – ŠVEC, V. – RYDVAL, J. Act As A (R): Could the Structure Beat the Pitfalls?. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 183-191.

ŠVEC, V. – **FLÉGL, M. – PAVLÍČEK, J. – PROKOP, M. – KŘEČKOVÁ, J. FactOrEasy(R): Do Students Take a Risk?. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 451-459.

VLK, A. – **DRBOHLAV, J. – **FLIEGL, T. – **HULÍK, V. – STIBUREK, Š. – ŠVEC, V. Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017, 154s. ISBN 978-80-7419-248-7.

**FLÉGL, M. – **FORTOUL OLLIVIER, M. – ŠVEC, V. – **BRAND BARAJAS, J. – **VIZUET, C. Analysis of Professors´ Evaluation at La Salle University México from 2010 to 2016: What the Results Indicate?. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2017, roč. 10, č. 3, s. 77-85. ISSN: 2336-2375.

HRABA, J. – ŠVEC, V. – STIBUREK, Š. – VLK, A. Dropout.pef.czu.cz, Dropout.pef.czu.cz, Dropout; retention; students; higher education; university., 2017, XX - Nepřiřazeno, dropout.pef.czu.cz, není uzavřena, Václav Švec, svec@pef.czu.cz, nelze vyčíslit, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BARTOŠKA, J. – ŠVEC, V. – **JUREČEK, O. Spinoffer.me, Spinoffer.me, Crowfunding; Web portal; Student campaigns and academic projects; Science funding, 2017, XX - Nepřiřazeno, Spinoffer.me 1.0, http://www.spinoffer.me/licence, viz lokalizace; kontakt: doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 361, bartoska(at)pef.czu.cz, Crowfundingové kampaně pro akademické prostředí, příjem z licenčních poplatků, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

STIBUREK, Š. – VLK, A. – ŠVEC, V. Study of the success and dropout in the higher education policy in Europe and V4 countries. ..., 2017, roč. 7, č. 1, s. 43-56. ISSN: N.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); FactOrEasy. 2016, FactOrEasy - ochranná známka.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – TICHÁ, I. – ŠVEC, V. Souprava pro přerozdělení členů pracovních skupin. Úřad průmyslového vlastnictví. 30 024. 22.11.2016.

ŠVEC, V. – MALÁ, M. Case study from entrepreneurial workshop: Evaluation of individual performance in team. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 560-566.

VLK, A. – STIBŮREK, Š. – ŠVEC, V. Dropout calculation and related policies in Czech higher education. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 650-657.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. – KŘEČKOVÁ, J. FactOrEasy©: Art and craft of management?. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 567-577.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – PAVLÍČKOVÁ, P. – KŘEČKOVÁ, J. FactOrEasy© Game. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Conference Proceedings 02.06.2016, Praha. Praha: , 2016. s. 448-454.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Artificial intelligence in education: Can the AI Teach Them?. In Efficiency and Responsibility in education Proceedings 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Ecnomics and Management, 2015. s. 436-443.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Podtyp: Posudek; Team Reshuffle. 2015, Ochranná známka "Team Reshuffle"..

ŠVEC, V. – VLK, A. – STIBUREK, Š. Dropout Policy in Czech Higher Education: Can Universities Serve Several Masters?. Central European Journal of Public Policy. , 2015, roč. 9, č. 1, s. 126-147. ISSN: 1802-4866 .

KOLERUSOVÁ, M. – ŠVEC, V. Podtyp: Skripta; Moderní informační a komunikační technologie v praxi. 2015, Tablety a chytré telefony Cloudová řešení Organizace dokumentů Organizace úkolů, projektů a lidí Online marketing a jeho využití Webové stránky, jak na ně Sociální sítě pro počítače a mobily, jejich využití pro osobní a firemní prezentaci Zdroje.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. FactOrEasy, FactOrEasy, business, simulation, management, enterprise, neural network., 2015, AE - Řízení, správa a administrativa, FactOrEasy, http://factoreasy.cz:8080/FactOrEasy/, Pro použití softwaru je nutné získání licence. Odpovědnou osobou je Ing. Václav Švec, Ph.D., svec@pef.czu.cz, 224382248, , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

ŠVEC, V. – KOLÁČKOVÁ, G. Why do they drop out: 2006 and 2013 Cohorts´ Comparison. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2014. s. 297-304.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. – HANZLÍK, P. Business Games Powered by Artificial Intelligence in Education. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: , 2014. s. 186-195.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Playing Board Game: Lessons (not only) for Strategic Management. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: , 2014. s. 805-812.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Teaching Tacit Knowledge: Can Artificial Inteligence Help?. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 87-94. ISSN: 1803-1617.

ŠVEC, V. Delays in students´ submissions: Action aspect of procrastination - pilot study. In 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 17.11.2014, Sevilla, Spain. Spain, Sevilla: , 2014. s. 5175-5181.

ŠVEC, V.; idPublikace = 70302; Název: Gamification in marketing communication course: A fictitious products promotion at virtual market-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – KOLÁČKOVÁ, G.; idPublikace = 63262; Název: Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLÁČKOVÁ, G. – ŠVEC, V. Preliminary Study of Students´ Retention in the Czech Republic: Institutional Point of view. In 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 276-283.

ŠVEC, V.; idPublikace = 66692; Název: Pilot Run of the Experiential Exercise: Are Students Able to Find and Eliminate Team Loafers?-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V.; idPublikace = 54769; Název: Experience: To Teach or to Reach?-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – TICHÁ, I. – BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. Soubor multimediálních případových studií, Collection of Multimedia Case Studies, case study, management, coffee, beer, travel industry, Czech Republic, team re-shuffle, 2012, AE - Řízení, správa a administrativa, ISBN: bez ISBN, Praha,, PEF ČZU v Praze, L - Lokální přístup, ,

ŠVEC, V.; idPublikace = 57299; Název: Evaluace výukových přínosů multimediální případové studie-- Neexistuje podtyp publikace --

BROŽOVÁ, H. – FIEDLER, J. – HORÁKOVÁ, J. – KADEŘÁBKOVÁ, T. – ŠVEC, V. – VOKÁČOVÁ, L.; idPublikace = 51218; Název: Students’ expectance of teacher’s managerial competences-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – BALCAROVÁ, T. Using Experiential Learning in Marketing Communication Course. In Agrarian Perspectives, Proceedings of the 19th International Scientific Conference 14.08.2010, Praha. Praha: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 257-264.

ŠVEC, V. – KÖNIGOVÁ, M. – TICHÁ, I. Core competencies of an organisation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 178 - 183. ISSN: 1211-3174.

 
page foot