| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc. (1321)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2242
  • E-mail:
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Středa 12.30 - 14.00, E244
Po předchozí domluvě Po 8.00 - 16.00, E244
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. MACROEKONOMIC MODEL OF PORK MEAT PROFITABILITY 2016-2021 IN THE CZECH REPUBLIC. In PROCEEDINGS - of the 31st International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXXI. Green Deal – Future Perspectives 14.09.2022, Praha Česká Republika. Praha Česká Republika: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2022. s. 16-28.

ŠUBRT, T. – SMUTKA, L. – SEVEROVÁ, L. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. – HAVLÍČEK, J. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠRÉDL, K. – **KOS, P. Softwarový systém – „Modely CEVEMA“, Softwarare System– „CEVEMA Models“, Efficiency of pig production; DEA benchmark models; Optimization models; Price elasticity models; Predictive models, 2021, XX - Nepřiřazeno, Transparence cen vepřového masa, N/A, volně dostupný SW, částečně "web based", částeně volně přístupné coby doplňky Excelu ke stažení, N/A, Čeaká zamědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HAVLÍČEK, J. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – DÖMEOVÁ, L. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SVOBODA, R. International aspects of the pork production value chain in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2021, roč. 12, č. 3, s. 241-266. ISSN: 1741-5357.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Efficiency of Pig Production in the Czech Republic and in an International Context. Agriculture-BASEL, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-18. ISSN: 2077-0472.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2020, 104s. ISBN: ,

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. Globalization of the Packaged Pork Meat Market with Orkla Foods as an Example. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10.04.2019, Granada, Spain. USA: International Business Information Management Association, 2019. s. 398-406.

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Possibility of Improving the Self-Sufficiency of the Czech Republic in the Production of Pork Meat. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10.04.2019, Granada, Spain. USA: International Business Information Management Association, 2019. s. 1172-1181.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. OPTIMIZATION MODEL OF FARM STAGES OF THE PORK MEAT SUPPLY CHAIN. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 67-74.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Comparison of the Pork Meat Prices in Chosen European Countries in 2010 – 2018. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2019 07.11.2019, Železná Ruda. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2019. s. 67-75.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Návrh modelů pro analýzu cen na výrobkové vertikále vepřové maso v ČR. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 22s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Porovnání výkonnosti výrobců vepřového masa v ČR a ve vybraných zemích EU, USA a Brazílie. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 31s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso . PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 70s. ISBN: ,

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – HLAVATÝ, R. GEN Z in the Workplace: Expectations, Communication and Relationships. In XX 07.06.2018, Praha. Praha: , 2018. s. 0-0.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Komparace časových řad výrobkové vertikály vepřové maso v prostředí vybraných zemí EU (dílčí výzkumná zpráva č. 1). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 38s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vliv intervencí ČNB na ceny komodit ve výrobkové vertikále vepřové maso v ČR a vybraných zemích EU (dílčí výzkumná zpráva č. 2). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 18s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vyšetření závislosti tvorby realizačních cen zemědělských výrobců vepřového masa na spotřebitelských cenách masných výrobků v ČR (dílčí výzkumná zpráva č. 3). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2018, 18s. ISBN: ,

DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. Well-being indicators applied in local strategies. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. 14.09.2016, Prague. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2016. s. 84-90.

LOHR, V. – HYNEK, P. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – KVASNIČKA, R. – HRADECKÝ, O. Moniqua, Moniqua, Moniqua, MAS, methodology, maps, quality, 2015, JC - Počítačový hardware a software, v.1.0, 2015, http://moniqua.net-mix.cz/, http://moniqua.net-mix.cz/moniqua-sw.zip, Monitorování kvality života v regionech, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. Metodika tvorby a implementace souhrnných indikátorů kvality života v mikroregionech ČR (Moniqua), The methodology of creation and implementation of life quality indicators in microregions of the Czech Republic (moniqua), Local Action Groups, aggregated indicators, quality of life, 2015, AE - Řízení, správa a administrativa, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Moniqua, 012/2015 osvědčení MMR ČR, úspora při tvorbě startegického plánu MAS 3 182 004,-, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MMR ČR, 15.12.2015,

HAVLÍČEK, J. – PELIKÁN, M. – BIRDTHISTLE, N. Dreams of the Future: An Examination of Czech and Irish Tertiary Level Students Intention to be an Entrepreneur. In ISBE Conference 2014, 5th-6th November 05.11.2014, Manchester, UK. Manchester, UK: ISBE, 137 Euston Road, London, NW1 2AA, 2014. s. 1-14.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – KVASNIČKA, R. – JINDROVÁ, A. Interaktivní mapy GIS, Interaktive GIS Maps, Maps, GIS, 2014, BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Moniqua, Součást projektu "MONIQUA" - Grafická reprezentace srovnání kvality života v MAS, Ekonomické ukazatele kvality života na úrovni obce nebo clusterů obcí, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Hodnocení expertů, 21.12.2014,

HAVLÍČEK, J. – PELIKÁN, M. The Globalization of Higher Education – Be Responsible and Survive the Changes. International Education Studies, 2013, roč. 6, č. 4, s. 217-224. ISSN: 1913-9020.

HAVLÍČEK, J. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. New businesses for small and medium entrepreneurs (SMEs) in the Renewable Energy Sources (RES). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 9, s. 425-432. ISSN: 0139-570X.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – KVASNIČKA, R. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. 233s. ISBN 978-80-7431-069-0.

HAVLÍČEK, J. – PELIKÁN, M. Customised Training for New Businesses. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 389-396.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

SPILITOPOULOU, S. – PAZDERŮ, K. – HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. – SKOUFI, D. – PROTOGEROPOULOS, C. – HARRIES, A. – GÓRRIZ, I. – GAUTHIER, E. – TUOMINEN, P.; idPublikace = 50231; Název: Future Energy Careers New Career Opportunities in renewable energy-- Neexistuje podtyp publikace --

Název Poskytovatel Trvání
Tvorba experimentální báze znalostí pro interoperabilitu znalostí GA PEF 2012 - 2013
Learn to Become your Own Boss NAEP 2011 - 2012
RES COMPASS EU 2008 - 2010
YET - CZ/05/B/P/PP/168007 EU 2005 - 2007
eInclusion in Europe EU 2004 - 2006
eUser in Europe EU 2004 - 2007
BEEP EU 2003 - 2005
Plant Protection for SMEs EU 2003 - 2006
PRISMA EU 2003 - 2005
PTLE EU 2003 - 2006
Transportation in eEurope EU 2003 - 2006
Vocational Education of teachers and professors in consumer protection knowledge EU 2003 - 2006
 
page foot