| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Vyhledávání

Mgr. Filip Harabiš, Ph.D. (11465)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3853
    • +420 22438 3853
  • www:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny. středa 8:00 až 10:00. Možnost i po domluvě v jiném termínu
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HARABIŠ, F. – **SIMAIKA, J. – **DOLNÝ, A. – **LUKE, S. – **ELO, M. – **BRIED, J. – **SAMWAYS, M. Dragonflies and Damselflies - Model Organisms for Ecological and Evolutionary Research. Oxford, UK: Oxford university press, 2022, 496s. ISBN 0192898620. Dragonflies and Damselflies Model Organisms for Ecological and Evolutionary Research - Chapter 28. Odonata as focal taxa for ecological restoration, s. 485-490.

**ŠIGUTOVÁ, H. – **ŠIGUT, M. – **DOLNÝ, A. – HARABIŠ, F. Individual variability in habitat selection by aquatic insects is driven by taxonomy rather than specialisation. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.

BUDSKÁ (SMOLOVÁ), D. – CHAJMA, P. – HARABIŠ, F. – SOLSKÝ, M. – **DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. Exceptional Quantity of Water Habitats on Unreclaimed Spoil Banks. Water, 2022, roč. 14, č. 2085, s. 1-14. ISSN: 2073-4441.

HARABIŠ, F. – HRONKOVÁ, J. – HOLER, T. – ŠÍPKOVÁ, H. Selective efect of fish farming management on freshwater diversity. Biodiversity and Conservation, 2022, roč. 2022, č. 12, s. 1-19. ISSN: 0960-3115.

KADLEC, T. – **BARTONIČKA, T. – **BENDOVÁ, Z. – **CEJPEK, M. – **DŘÍŽĎAL, F. – DVOŘÁK, T. – HARABIŠ, F. – **KONRÁDOVÁ, H. – **LUČAN, R. – POSKOČILOVÁ, A. – RITZ-RADLINSKÁ, A. – ZASADIL, P.Vliv světelného znečištění na živočichy a ekosystémy. 2022, .

**DOLNÝ, A. – **OŽANA, S. – **BURDA, M. – HARABIŠ, F. Effects of Landscape Patterns and Their Changes to Species Richness, Species Composition, and the Conservation Value of Odonates (Insecta). Insects, 2021, roč. , č. 12, s. 478-491. ISSN: 2075-4450.

**ŠIGUTOVÁ, H. – HARABIŠ, F. – **ŠIGUT, M. – VOJAR, J. – **CHOLEVA, L. – **DOLNÝ, A. Specialization directs habitat selection responses to a top predator in semiaquatic but not aquatic taxa. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 18928-18937. ISSN: 2045-2322.

**BRIED, J. – **RIES, L. – **SMITH, B. – **PATTEN, M. – **ABBOTT, J. – **BALL-DAMEROW, J. – **CANNINGS, R. – **CORDERO-RIVERA, A. – **CÓRDOBA-AGUILAR, A. – **DE MARCO, JR., P. – **DIJKSTRA, K. – **DOLNÝ, A. – **VAN GRUNSVEN, R. – **HALSTEAD, D. – HARABIŠ, F. – **HASSALL, C. – **JEANMOUGIN, M. – **JONES, C. – **JUEN, L. – **KALKMAN, V. – **KIETZKA, G. – **MAZZACANO, C. – **ORR, A. – **PERRON, M. – **ROCHA-ORTEGA, M. – **SAHLÉN, G. – **SAMWAYS, M. – **SIEPIELSKI, A. – **SIMAIKA, J. – **SUHLING, F. – **UNDERHILL, L. – **WHITE, E. Towards Global Volunteer Monitoring of Odonate Abundance. BIOSCIENCE, 2020, roč. 70, č. 10, s. 914-923. ISSN: 0006-3568.

HARABIŠ, F. – JAKUBEC, P. – HRONKOVÁ, J. Catch them if you can! Do traits of individual European dragonfly species affect their detectability?. Insect Conservation and Diversity, 2020, roč. 13, č. 3, s. 303-312. ISSN: 1752-458X.

HARABIŠ, F. – HRONKOVÁ, J. European database of the life-history, morphological and habitat characteristics of dragonflies (Odonata). European Journal of Entomology, 2020, roč. 117, č. 2020, s. 302-308. ISSN: 1210-5759.

HARABIŠ, F. – **RUSKOVÁ, T. – **DOLNÝ, A. Different Oviposition Strategies of Closely Related Damselfly Species as an Effective Defense against Parasitoids. Insects, 2019, roč. 26, č. 10, s. 1-9. ISSN: 2075-4450.

HARABIŠ, F. – JAKUBEC, P. – HRONKOVÁ, J. Catch them if you can! Do traits of individual European dragonfly species affect their detectability?. Insect Conservation and Diversity, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 1-8. ISSN: 1752-458X.

KNAPP, M. – ŘEŘICHA, M. – **MARŠÍKOVÁ, S. – HARABIŠ, F. – KADLEC, T. – **NEDVĚD, O. – TEDER, T. Invasive host caught up with a native parasitoid: field data reveal high parasitism of Harmonia axyridis by Dinocampus coccinellae in Central Europe. Biological Invasions, 2019, roč. 21, č. 9, s. 2795-2802. ISSN: 1387-3547.

HARABIŠ, F. – **DOLNÝ, A. Military training areas as refuges for threatened dragonfly species: Effect of spatial isolation and military activity. Biological Conservation, 2018, roč. 2018, č. 217, s. 28-35. ISSN: 0006-3207.

**HYKEL, M. – HARABIŠ, F. – **DOLNÝ, A. Diel changes in habitat use by dragonflies: Nocturnal roosting site selection by the threatened dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae). ENTOMOLOGICAL SCIENCE, 2018, roč. 21, č. 2, s. 154-163. ISSN: 1343-8786.

HARABIŠ, F. Does the management of surrounding terrestrial habitats increase the tendency of odonates to leave aquatic habitats?. Biodiversity and Conservation, 2017, roč. 26, č. 9, s. 2155-2167. ISSN: 0960-3115.

**ŠIGUTOVÁ, H. – HARABIŠ, F. – **HYKEL, M. – **DOLNÝ, A. Motorway as a barrier to dispersal of the threatened dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): Consequence of mortality or crossing avoidance?. European Journal of Entomology, 2017, roč. 2017, č. 114, s. 391-399. ISSN: 1210-5759.

HARABIŠ, F. High diversity of odonates in post-mining areas: Meta-analysis uncovers potential pitfalls associated with the formation and management of valuable habitats. Ecological Engineering, 2016, roč. 2016, č. 90, s. 438-446. ISSN: 0925-8574.

DOLNÝ, A. – HARABIŠ, F. – BÁRTA, D. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Praha: Nakladatelství Academia, 2016, 342s. ISBN 978-80-200-2503-6.

HYKEL, M. – HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. Assessment of the quality of the terrestrial habitat of the threatened dragonfly, Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae). European Journal of Entomology, 2016, roč. 2016, č. 113, s. 476-481. ISSN: 1210-5759.

HOOVÁ, T. – SOUKUP, J. – HARABIŠ, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The successional vegetation sites of selected spoil heaps in North Bohemia (Czech Republic, Central Europe). 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 385. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HARABIŠ, F. The value of terrestrial ecotones as refuges for winter damselflies (Odonata: Lestidae). JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2016, roč. 20, č. 6, s. 971-977. ISSN: 1366-638X.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. – HELEBRANDOVÁ, J. – RUSKOVÁ, T. Do egg parasitoids increase the tendency of Lestes sponsa (Odonata: Lestidae) to oviposit underwater?. European Journal of Entomology, 2015, roč. 112, č. 1, s. 63-68. ISSN: 1210-5759.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. Necessity for the conservation of drainage systems as last refugia for threatened damselfly species, Coenagrion ornatum. Insect Conservation and Diversity, 2015, roč. 8, č. 2, s. 143-151. ISSN: 1752-458X.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. Odonates need natural disturbances: how human-induced dynamics affect the diversity of dragonfly assemblages. FRESHWATER SCIENCE, 2015, roč. 34, č. 3, s. 1050-1057. ISSN: 2161-9565.

BEJČEK, V. – HANEL, L. – KADLEC, T. – VOJAR, J. – VOREL, I. – KOCOURKOVÁ, J. – MUSILOVÁ, R. – HARABIŠ, F. – MARŠÁLEK, M. – HOFMEISTER, J. – KUČERA, T. – HOŠEK, J. – KUBÁT, K. – ŠTECHOVÁ, T. – MALÍČEK, J. – SVOBODA, T. – HOŠKOVÁ, J. – BALTAZIUK, K. – IAREMA, V. – ČÍŽEK, L. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 - Příprava a zavedení sledování stavu ochrany evropsky významných lokalit . Praha: Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Ekologické služby s.r.o., 2015, 11s. ISBN: ,

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZÁRYBNICKÁ, M. – VOJAR, J. – HARABIŠ, F. – BERCHOVÁ, K. – PĚKNICOVÁ, J. – PETRUS, D. Monitoring evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 3s. ISBN: ,

DOLNÝ, A. – HARABIŠ, F. – MIŽIČOVÁ, H. Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect?. ..., 2014, roč. 9, č. 7, s. 1-10. ISSN: N.

DOLNÝ, A. – HELEBRANDOVÁ, J. – RUSKOVÁ, T. – ŠIGUT, M. – HARABIŠ, F. Ecological aspects of underwater oviposition in Lestes sponsa (Odonata: Lestidae). Odonatologica, 2014, roč. 43, č. 3, s. 183-197. ISSN: 0375-0183.

HARABIŠ, F. – TICHÁNEK, F. – TROPEK, R. Dragonflies of freshwater pools in lignite spoil heaps: Restoration management, habitat structure and conservation value. Ecological Engineering, 2013, roč. 2013, č. 55, s. 51-61. ISSN: 0925-8574.

DOLNÝ, A. – MIŽIČOVÁ, H. – HARABIŠ, F. Natal philopatry in four European species of dragonflies (Odonata: Sympetrinae) and possible implications for conservation management. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2013, roč. 17, č. 4, s. 821-829. ISSN: 1366-638X.

HARABIŠ, F. – ŠIGUT, M. – DOLNÝ, A. Density-distribution patterns of egg parasitoids in freshwater habitats. Časopis Slezského zemského muzea Opava, 2013, roč. 2013, č. 62, s. 65-72. ISSN: 0323-0627.

HARABIŠ, F. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Kostelecké inspirování 2013 - sborník abstraktů. 2013, Organizace konference Kostelecké inspirování 2013 ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 v Kostelci nad Černými lesy. Editace sborníku abstraktů z konference. ISBN 978-80-213-2415-2.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. Human altered ecosystems: suitable habitats as well as ecological traps for dragonflies (Odonata): the matter of scale . Biological Conservation, 2012, roč. 16, č. 1, s. 121-130. ISSN: 0006-3207.

DOLNÝ, A. – HARABIŠ, F. Underground mining can contribute to freshwater biodiversity conservation: Allogenic succession forms suitable habitats for dragonflies. Biological Conservation, 2012, roč. 145, č. 1, s. 109-117. ISSN: 0006-3207.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. – ŠIPOŠ, J. Enigmatic adult overwintering in damselflies: coexistence as weaker intraguild competitors due to niche separation in time. ..., 2012, roč. 54, č. 4, s. 49-56.

DOLNÝ, A. – HARABIŠ, F. – BÁRTA, D. – LHOTA, S. – DROZD, P. Aquatic insects indicate terrestrial habitat degradation: changes in taxonomical structure and functional diversity of dragonflies in tropical rainforest of East Kalimantan. TROPICAL ZOOLOGY, 2012, roč. 25, č. 3, s. 141-157. ISSN: 0394-6975.

HARABIŠ, F. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů 4. ročníku konference 29. - 30. 11. 2012. 2012, Organizace a pořádání konference Kostelecké inspirování 2012 ve dnech 29. a 30. listopadu 2012 v prostorech zámku v Kostelci nad Černými lesy. Editace sborníku abstraktů z konference. ISBN 978-80-213-2317-9.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. THE EFFECT OF ECOLOGICAL DETERMINANTS ON THE DISPERSAL ABILITIES OF CENTRAL EUROPEAN DRAGONFLIES (ODONATA). Odonatologica, 2011, roč. 40, č. 1, s. 17-26. ISSN: 0375-0183.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. – ŠIPOŠ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tajemné přezimování vážek: výhody, nevýhody, souvislosti. 2011. BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011..

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. – HELEBRANDOVÁ, J. – RUSKOVÁ, T. – ŠIGUT, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podvodní ovipozice jako úniková strategie vážek (Odonata. Lestidae) před parazitoidy (Hymenoptera: Chalcidoidea). 2011. Kopsová (2011): Ekologie 2011 3. konference České společnosti pro ekologii. Termín konání: 21. – 23. října 2011. str. 59, Místo konání: Kostelec nad Černými lesy – zámek. .

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. – HELEBRANDOVÁ, J. – RUSKOVÁ, T. – ŠIGUT, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Následuj mne pod hladinu: Podvodní ovipozice jako úniková strategie vážek před parazitoidy . 2011. Harabiš, Solský (2011): KOSTELECKÉ INSPIROVÁNÍ 2011, Sborník 3. ročníku konference 23. – 24. listopadu 2011 ISBN 978-80-213-220-2 str. 10 .

SOLSKÝ, M. – HARABIŠ, F. Podtyp: Uspořádání akcí; Kostelecké inspirování 2011. Sborník abstraktů z konference konané 23. - 24. 11. 2011. 2011. Organizace a pořádání konference Kostelecké inspirování 2011 ve dnech 23. a 24. listopadu 2011 v prostorech zámku v Kostelci nad Černými lesy. Editace sborníku abstraktů z konference..

DOLNÝ, A. – DROZD, P. – PETŘÍKOVÁ, M. – HARABIŠ, F. Sex ratios at emergence in populations of Central European species of Gomphidae (Anisoptera). Odonatologica, 2010, roč. 39, č. 3, s. 217 - 224. ISSN: 0375-0183.

HARABIŠ, F. – DOLNÝ, A. Ecological factors determining the density-distribution of Central European dragonflies (Odonata). European Journal of Entomology, 2010, roč. 107, č. 4, s. 571 - 577. ISSN: 1210-5759.

Úloha habitat selection a stability sekundárních biotopů pro společenstva vážek (Odonata). - Mgr. Harabiš Filip; Dolný Aleš, 2010

Příčiny ohrožení středoevropských druhů vážek (Insecta:Odonata) - Mgr. Filip Harabiš, Aleš Dolný (externí), 2010

THE USE OF DRAGONFLIES AS INDICATORS OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON SECONDARY FRESHWATER HABITATS - Mgr. Filip Harabiš, Filip Tichánek (externí), 2010

Mýty a legendy kolem monitoringu vážek - Mgr. Filip Harabiš, 2010

Využití vážek jako environmentálních indikátorů - Mgr. Filip Harabiš, Aleš Dolný (externí), 2010

Environmental Sciences 2009 - Mgr. Harabiš Filip; Mgr. Suvorov Petr, 2009

Sekundární biotopy jako nová centra diversity vážek - Mgr. Harabiš Filip; Dolný Aleš, 2009

Is it possible to protect endangered dragonflies (Odonata) in secondary biotopes? - Mgr. Harabiš Filip; Dolný Aleš, 2009

 
page foot