| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Vyhledávání

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. (1534)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 607 183 654
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2659
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: konzultační hodiny
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZEZULÁK, J. – SARAFIS, I. Landslides. WIT Press, Ashurst, Southampton SO40 7AA, UK: WIT Press Southampton, Boston, 2011. 136s. ISBN 978-1-84564-650-9. Computer analysis of slope failure and landslide processes caused by water, s. 45-54.

KREJČÍ, J. – ZEZULÁK, J. Teorie grafů a prostředky krizového řízení vodohospodářských soustav. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 6, s. 175 - 181. ISSN: 1210-4027.

Vývoj, provoz a teorie hydroprognózního systému CHMÚ. - Ing. Krejčí Jakub; prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2010

Program Flood_V: Výpočet objemu N-letých povodňových vln v podmínkách malých povodí - prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., 2010

Self-Tuning algorithm - prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2009

Integrated water management system for training of main components of crisis management - Ing. Krejčí Jakub; Daňhelka Jan; prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2009

Off-stream intervention to control the quality accidents in water courses prone to water pollution - prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2009

Topologické nástroje v modelu řízení nádrží - prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc.; Ing. Krejčí Jakub, 2009

ZEZULÁK, J. – KREJČÍ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrological Forecasting Practices, Experience in Czech Republic . 2009, ISBN: N; ISSN: N; Místo vydání: Oslo ; Název sboníku: Regional Workshop on Hydrological Forecasting & Real-Time Data Management; Počet stran: 1; Název nakladatele: Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo ; Datum zahájení: 28.4.2009; Místo konání: Dubrovnik; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

The use of hydrological system AquaLog for flood warning service in the Czech Republic - Ing. Krejčí Jakub; prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2009

The use of hydrological system AquaLog for flood warning service in the Czech Republic - Ing. Krejčí Jakub; prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2009

Topologické nástroje v modelu řízení nádrží - Ing. Krejčí Jakub; prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2009

Hydrological Forecasting Practices, Experience in Czech Republic - Ing. Krejčí Jakub; prof. Ing. Zezulák Jiří, DrSc., 2009

 
page foot