| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Vyhledávání

Ing. Marek Kubíček (1009)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • Mobilní telefon:
    • +420 776 335 515
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6315
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOUDELA, M. – NOVOTNÝ, Č. – NEDOROST, Ľ. – AUST, R. – KOCOUREK, F. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – BROŽOVÁ, L. – KUBÍČEK, M. Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské, Influence of some factors on yield and health state of head cabbage, carrot and onion, yield; head cabbage; carrot; onion, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KZ FAPPZ ČZU v Praze, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), Uplatněním metodiky v praxi lze očekávat ekonomické přínosy na několika úrovních. U pěstitelů zefektivnění AEKO přispěje k omezení množství používaných chemických prostředků na ochranu rostlin při zachování stejné vnější kvality zeleniny. To se projeví snížením nákladové položky na ochranu rostlin při pěstování zeleniny. Omezení chemické ochrany přispěje k nižším obsahům reziduí používaných pesticidů, což přispěje k dosažení lepší vnitřní kvality vypěstované zeleniny, která může být díky tomu na trhu uplatnitelná za vyšší cenu. Lze očekávat příznivý vliv integrované a ekologicky vypěstované zeleniny s nižším obsahem reziduí pesticidů na zdraví spotřebitelů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 28.12.2016,

KOUDELA, M. – ŠUK, J. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. – KUBÍČEK, M. Vliv mulčování slámou na výnos a kvalitu okurek nakládaček. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1213-7596.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot